Gynoflor tabl. dopochwowe(50 mg+0,03 mg) - 6 szt.

Opakowanie

6 szt.

Producent

Gedeon Richter

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. dopochwowe

Wybierz opakowanie
50 mg+0,03 mg, tabl. dopochwowe, 6 szt.
  • #

Dawkowanie

Dopochwowo. Wydzielina z pochwy, przywracanie fizjologicznej flory bakteryjnej pochwy: 1-2 tabl. na dobę przez 6-12 dni. Zanikowe zapalenie pochwy: 1 tabl. na dobę przez 6-12 dni, następnie 1 tabl. 1-2 razy w tyg. Leczenie należy przerwać w czasie menstruacji i wznowić po jej zakończeniu. Tabletkę należy wprowadzić głęboko do pochwy przed snem.

Zastosowanie

Przywrócenie flory Lactobacillus acidophilus po miejscowymi lub układowym leczeniu środkami przeciwinfekcyjnymi lub chemioterapeutykami. Zanikowe zapalenie pochwy z powodu niedoboru estrogenów w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie lub leczenie wspomagające w hormonalnej terapii zastępczej. Wydzielina z pochwy nieznanego pochodzenia (upławy) lub łagodne i umiarkowane przypadki bakteryjnego zapalenia i kandydozy pochwy, kiedy nie ma bezwzględnej konieczności stosowania chemioterapii przeciwinfekcyjnej.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Gynoflor i w jakim celu się go stosuje

Lek Gynoflor zawiera substancje czynne identyczne z substancjami stwierdzanymi prawidłowo w
pochwie kobiet. Zdrowa pochwa pozostaje w stanie równowagi biologicznej i posiada naturalne
mechanizmy obronne chroniące ją przed zakażeniami. Główny element tych mechanizmów obronnych
stanowią pałeczki kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus) wytwarzające kwas mlekowy i inne
substancje o działaniu przeciwinfekcyjnym. Wytwarzanie kwasu mlekowego prowadzi do powstania
kwaśnego środowiska sprzyjającego wzrostowi pałeczek mlekowych i hamującego wzrost
mikroorganizmów chorobotwórczych.

Do zaburzeń lub zniszczenia flory pochwowej zawierającej pałeczki mlekowe może dojść w wyniku
leczenia niektórymi lekami (np. antybiotyki), miejscowych infekcji, ciężkiej choroby uogólnionej lub
niewłaściwej higieny (irygacje pochwy i prysznic). Gynoflor zawiera żywe pałeczki kwasu
mlekowego w dużej dawce, co pomaga przywrócić naturalną florę w pochwie.

Oprócz naturalnej flory pochwowej, również prawidłowy nabłonek pochwy ma ważne znaczenie dla
naturalnych mechanizmów ochronnych pochwy. Nabłonek pochwowy może zostać uszkodzony na
skutek wahań stężeń hormonów lub niedoboru hormonów (w szczególności w okresie
okołomenopauzalnym i po menopauzie) i infekcji pochwy.

Jako drugą substancję czynną Gynoflor zawiera estriol, który jest naturalnym żeńskim hormonem
płciowym. Estriol, nawet w bardzo małej dawce, jaka jest zawarta w leku Gynoflor, powoduje
regenerację nabłonka pochwy, zapewnia dobre ukrwienie nabłonka, jego odpowiednią grubość,
elastyczność i wilgotność. Ma to znaczenie również dla wzrostu pałeczek kwasu mlekowego w
pochwie.

Pałeczki kwasu mlekowego i estriol wywierają swoje działanie miejscowo, w pochwie.

Laktoza, wykorzystana przy produkcji tabletek dopochwowych, również może ulegać szybkiej
fermentacji do kwasu mlekowego pod wpływem pałeczek mlekowych. Namnożenie pałeczek
mlekowych i ponowna kolonizacja pochwy tymi bakteriami rozpoczyna się już po pierwszej aplikacji
leku.

Gynoflor jest stosowany

- w celu przywrócenia flory Lactobacillus po leczeniu miejscowym lub układowym środkami
przeciwinfekcyjnymi lub chemioterapeutykami

- w leczeniu zanikowego zapalenia pochwy z powodu niedoboru estrogenów w okresie
okołomenopauzalnym i po menopauzie lub w leczeniu wspomagającym w hormonalnej terapii
zastępczej

- w leczeniu wydzieliny z pochwy nieznanego pochodzenia (upławy) oraz w leczeniu łagodnych i
umiarkowanych przypadków infekcji pochwy, kiedy nie ma bezwzględnej konieczności
stosowania chemioterapii przeciwinfekcyjnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynoflor

Nie należy stosować leku Gynoflorjeśli:
- występuje alergia (nadwrażliwość) na estriol lub pałeczki kwasu mlekowego, lub jakikolwiek
inny składnik leku Gynoflor
- występują nowotwory złośliwe (nowotwory estrogenozależne) np. piersi, macicy lub pochwy
- występują krwawienia z pochwy o nieznanym pochodzeniu
- występuje lub występowało w przeszłości zapalenie żył
- występują ostre lub przewlekłe choroby wątroby
- występuje żółtaczka lub żółtaczka występowała w okresie ciąży
- występuje porfiria, zespół Rotora, zespół Dubina-Johnsona
- występują choroby naczyń mózgowych lub naczyń wieńcowych
- występuje otoskleroza
- występuje lub lekarz podejrzewa endometriozę
- pacjentka nie osiągnęła dojrzałości płciowej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Bolesność piersi lub zwiększenie ilości wydzieliny pochwowej mogą wskazywać na to, że dawka
estrogenu jest zbyt duża.

U pacjentek w podeszłym wieku lek należy stosować pod kontrolą zwłaszcza, jeżeli współistnieją:
niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, nadciśnienie, padaczka, migrena,
zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w przeszłości, endometrioza, dysplazja włóknisto-torbielowata
piersi, cukrzyca.


Lek Gynoflor a inne leki

Jednoczesne stosowanie leków przeciwinfekcyjnych (np. miejscowo lub ogólnie antybiotyków) może
osłabić działanie leku Gynoflor.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Na podstawie doświadczenia ze stosowaniem leku Gynoflor w czasie ciąży można stwierdzić, że nie
ma dowodów na niepożądane działanie leku na ciążę lub stan płodu/noworodka. Obie substancje
czynne, Lactobacillus acidophilus i estriol występują naturalnie w organizmie człowieka, a po
zastosowaniu leku Gynoflor stężenia obu tych substancji nie są większe niż stężenia stwierdzane u
zdrowych kobiet po menopauzie.

Ciąża
W związku z powyższym Gynoflor można stosować w czasie ciąży, ale tylko po konsultacji z
lekarzem.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Gynoflor można stosować w czasie karmienia piersią, ale tylko po konsultacji z lekarzem.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

3. Jak stosować lek Gynoflor

Gynoflor należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się
z lekarzem.

W celu przywrócenia prawidłowego środowiska pochwy i w wydzielinie (upławach) z pochwy:
1-2 tabletki dopochwowe na dobę przez 6-12 dni.

W zanikowym zapaleniu pochwy:
1 tabletka dopochwowa na dobę przez 6-12 dni, a następnie 1 tabletka 1-2 razy w tygodniu jako dawka
podtrzymująca.

Tabletki dopochwowe należy wprowadzać głęboko do pochwy wieczorem, przed udaniem się na
spoczynek. Najlepiej zrobić to w pozycji leżącej z lekko ugiętymi nogami.

W czasie menstruacji leczenie należy przerwać i włączyć je ponownie po zakończeniu krwawienia
menstruacyjnego.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Gynoflor jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

Gynoflor zawiera składniki, które nie ulegają całkowitemu rozpuszczeniu. W związku z tym resztki
tabletki można czasami zauważyć na bieliźnie. Nie ma to znaczenia dla skuteczności leku Gynoflor.
W rzadkich przypadkach bardzo nasilonej suchości pochwy może się zdarzyć, że tabletka
dopochwowa w ogóle się nie rozpuści i zostanie wydalona z pochwy w postaci nienaruszonej.
Wówczas leczenie nie jest optymalne. Nie jest to jednak szkodliwe dla pochwy. Aby uniknąć takiej
sytuacji, przed wprowadzeniem tabletki do bardzo suchej pochwy można ją zwilżyć niewielką ilością
wody.

W czasie leczenia lekiem Gynoflor należy używać podpasek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gynoflor

W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek dopochwowych nie powinny wystąpić żadne
działania niepożądane, jednak należy o tym powiedzieć lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Gynoflor

Nie należy przyjmować podwójnej dawki dla uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie dodatkowych pytań dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Gynoflor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Bezpośrednio po zaaplikowaniu leku Gynoflor może być odczuwalne niewielkie pieczenie lub palenie
(1% pacjentek). Nie ma konieczności przerywania leczenia w takich przypadkach. Jeśli jednak
dolegliwości będą się utrzymywać, należy jak najszybciej poradzić się lekarza.

W rzadkich przypadkach opisywano reakcje nietolerancji, takie jak zaczerwienienie i swędzenie.

W jednym przypadku stwierdzono alergię na liofilizat Lactobacillus zawarty w leku Gynoflor.
W takich przypadkach należy jak najszybciej poradzić się lekarza.

W razie przypadkowego przyjęcia leku Gynoflor doustnie nie powinny wystąpić żadne działania
niepożądane.

5. Jak przechowywać lek Gynoflor

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze od 2° C do 8° C.

Tabletki dopochwowe mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej podczas zaleconego
leczenia, przez okres od 6 do 12 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrach i pudełku. Termin
ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gynoflor


Substancjami czynnymi są: 50 miligramów liofilizatu bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus
acidophilus
) i 30 mikrogramów estriolu (Estriolum).
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, disodu fosforan bezwodny
magnezu stearynian (E470b), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Jak wygląda lek Gynoflor i co zawiera opakowanie

Tabletki dopochwowe są lekko beżowe, kropkowane o owalnym, dwuwypukłym kształcie.
6 tabletek w blistrze.
1 lub 2 blistry w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Merck Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa

Wytwórca
Haupt Pharma Amareg GmbH,
Donaustaufer Str. 378,
93-055 Regensburg,
Niemcy

Importer
Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Opłotek 26
01-940 Warszawa


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza