Gyno-Femidazol tabl. dopochwowe(100 mg) - 15 szt.

Opakowanie

15 szt.

Producent

Gedeon Richter

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. dopochwowe

Kwota refundowana

22.19

Wybierz opakowanie
100 mg, tabl. dopochwowe, 15 szt.
  • #

Dawkowanie

Dopochwowo: 1 tabl. raz na dobę, wieczorem. Leczenie należy prowadzić przez 15 dni. Pomimo wcześniejszego ustąpienia objawów leczenie należy kontynuować jeszcze przez kilka dni. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (brak danych dotyczących bezpieczeństwa). Sposób podania. Tabletkę należy wprowadzić głęboko do pochwy.

Zastosowanie

Grzybicze i drożdżakowe zakażenia pochwy.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Gyno-Femidazol i w jakim celu się go stosuje

Gyno-Femidazol stosuje się wyłącznie dopochwowo. Lek działa wyłącznie w miejscu podania.
Mikonazolu azotan, substancja czynna leku Gyno-Femidazol, niszczy komórki grzybów chorobotwórczych i
zwalcza zakażenia grzybicze pochwy.

Gyno-Femidazol stosuje się w celu leczenia następujących chorób:
Grzybicze i drożdżakowe zakażenia pochwy

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gyno-Femidazol

Kiedy nie stosowa
ć leku Gyno-Femidazol

- Jeśli pacjentka ma uczulenie na mikonazolu azotan lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna może się objawiać wysypką, swędzeniem,
spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy
skontaktować się z lekarzem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku Gyno-Femidazol nie wymaga specjalnych środków ostrożności, jednak w przypadku
miejscowego podrażnienia lub reakcji alergicznej leczenie należy przerwać.
Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem.
Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Należy skontaktować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w
przeszłości.

Lek Gyno-Femidazol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lubfarmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

- Gyno-Femidazol osłabia działanie niektórych antybiotyków (nystatyna, natamycyna). Nie należy
stosować leku Gyno-Femidazol w skojarzeniu z niektórymi antybiotykami.
- Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Gyno-Femidazol z doustnymi lekami
przeciwzakrzepowymi (acenokumarol, warfryna) z powodu możliwego zwiększenia ryzyka zaburzeń
krzepnięcia krwi i krwawień. Ze względu na bardzo małe wchłanianie leku z pochwy do krwi, takie
ryzyko jest mało prawdopodobne. Mimo to, pacjentki leczone jednocześnie doustnymi lekami
przeciwzakrzepowymi oraz lekiem Gyno-Femidazol powinny mieć odpowednio często kontrolowany
czas krzepnięcia krwi.
- Należy unikać kontaktu pomiędzy antykoncepcyjnymi wkładkami domacicznymi (tak zwana spirala)
lub prezerwatywami wykonanymi z lateksu a lekiem Gyno-Femidazol, ponieważ jeden ze składników
leku może uszkodzić lateks.

Gyno-Femidazol z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Pożywienie nie ma wpływu na skuteczność leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego. Kobiety karmiące piersią powinny zachować ostrożność
stosując Gyno-Femidazol.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Gyno-Femidazol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Gyno-Femidazol zawiera laktozę i glicerol

W przypadku stosowania dopochwowego nie ma to znaczenia dla pacjentki.

3. Jak stosować lek Gyno-Femidazol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka (100 mg) na dobę.
Gyno-Femidazol stosuje się raz na dobę, wieczorem.

Stosowanie u pacjentek z niewydolnością wątroby lub nerek

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Stosowanie u pacjentek w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Gyno-Femidazol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Gyno-Femidazol jest przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.
Tabletkę należy wprowadzić głęboko do pochwy.
Leczenie powinno trwać 15 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Gyno-Femidazol jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się
do lekarza.

W razie przypadkowego doustnego przyjęcia leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Należy

pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.


Pominięcie zastosowania leku Gyno-Femidazol

W przypadku pominięcia dawki leku, należy zastosować ją jak najszybciej, chyba, że zbliża się czas
zastosowania kolejnej dawki. W takim wypadku nie należy w ogóle stosować pominiętej dawki.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gyno-Femidazol

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem przed zakończeniem przepisanej kuracji, nawet,
jeżeli pacjentka czuje się lepiej. W przeciwnym razie może dojść do nawrotu objawów choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Gyno-Femidazoljest lekiem dobrze tolerowanym. Działania niepożądane, jeżeli występują, zwykle są
łagodne i przemijające.

W związku ze stosowaniem leku Gyno-Femidazolnie zgłaszano ciężkich działań niepożądanych.
Podczas stosowania leku mogą wystąpic nastepujące działania niepożądane:
- podrażnienie w miejscu podania (pieczenie, swędzenie w okolicy sromu, czasem plamienie z pochwy),
- miejscowe objawy uczulenia (wysypka na skórze),
- nadwrażliwość (patrz rozdział 2; punkt: Kiedy nie stosować leku Gyno-Femidazol).
W przypadku nadwrażliwości Gyno-Femidazol należy odstawić.

Wyżej wymienione działania niepożądane występują rzadko (poniżej 1 na 1000 leczonych pacjentek).

5. Jak przechowywać lek Gyno-Femidazol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gyno-Femidazol

Substancją czynną leku jest mikonazolu azotan.
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, żelatyna, glicerol, karboksymetyloskrobia
sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda Gyno-Femidazol i co zawiera opakowanie

Gyno-Femidazol ma postać owalnych tabletek barwy białej.
Opakowanie zawiera 15 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polska
tel.: (22) 755 50 81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
Dział Medyczny
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. +48 (22) 755 96 48
lekalert@grodzisk.rgnet.org
faks: +48 (22) 755 96 24


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza