Gynazol krem dopochwowy(20 mg/g) - aplikator 5 g

Opakowanie

aplikator 5 g

Producent

Gedeon Richter

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem dopochwowy

Wybierz opakowanie
20 mg/g, krem dopochwowy, aplikator 5 g
  • #

Dawkowanie

Dopochwowo. Jednorazowo 5 g kremu (zawartość jednego aplikatora), co odpowiada ok. 100 mg azotanu butokonazolu, najlepiej wieczorem. Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci.

Zastosowanie

Miejscowe leczenie drożdżakowego zapalenia sromu i pochwy, wywołanego przez Candida albicans, potwierdzonego badaniem mikroskopowym wymazu z pochwy i (lub) badaniem posiewu.

Treść ulotki

1. Co to jest Gynazol i w jakim celu się go stosuje

Krem dopochwowy Gynazol wskazany jest w miejscowym leczeniu zapalenia sromu i pochwy
wywołanego przez drożdżaki zwane Candida albicans.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynazol

Kiedy nie stosować leku Gynazol
Jeśli pacjentka ma uczulenie na butokonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).

Nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania leku Gynazol u kobiet w ciąży oraz u
dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Gynazol, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Jeśli u pacjentki utrzymują się objawy zakażenia, powinna powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz
  może zalecić powtórzenie badań w celu potwierdzenia pierwotnej diagnozy, a także w celu
  wykluczenia innych przyczyn, które mogą powodować powtarzające się grzybicze zakażenia
  pochwy.

- Jeśli u pacjentki powtarzają się drożdżakowe zakażenia pochwy, pacjentka powinna powiedzieć o
  tym lekarzowi, gdyż mogą to być wczesne objawy zakażenia ludzkim wirusem nabytego
  upośledzenia odporności (HIV), zwłaszcza u kobiet, które są narażone na zakażenie wirusem HIV.

- Gynazol zawiera olej mineralny, który może uszkadzać produkty wykonane z gumy lub z lateksu,
  jak prezerwatywy lub antykoncepcyjne krążki dopochwowe. Z tego powodu nie zaleca się
  stosowania tych produktów przez pacjentkę lub jej partnera w ciągu 72 godzin (około 3 dni) po
  zastosowaniu leku Gynazol.

W przypadku wystąpienia objawów uczuleniowych lub podrażnienia w czasie stosowania leku
Gynazol, należy zaprzestać jego stosowania i zwrócić się do lekarza.

Dzieci i młodzież
Nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania leku Gynazol u dzieci i młodzieży.

Lek Gynazol a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.
Lek Gynazol zawiera olej mineralny, który może uszkadzać produkty wykonane z lateksu lub gumy,
np. prezerwatywy lub krążki dopochwowe.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Gynazol można stosować w ciąży tylko na zalecenie i pod ścisłą kontrolą lekarza.

Nie wiadomo, czy substancja czynna leku Gynazol przenika do mleka kobiety karmiącej piersią. Z
tego powodu należy zawsze pytać lekarza, czy można zastosować ten lek w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Gynazol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Gynazol zawiera metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan i glikol
propylenowy
Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.
Parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, mogą powodować reakcje
uczuleniowe (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Gynazol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Gynazol jest przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego. Lek znajduje się w
aplikatorze jednorazowego użytku, który zawiera jedną dawkę leku.
Całą zawartość aplikatora należy podać jednorazowo do pochwy (patrz poniżej - Etap 3).

Zalecana dawka wynosi około 100 mg azotanu butokonazolu (5 g kremu zawartego w jednym
aplikatorze). Lek należy zastosować dopochwowo jednorazowo, bez względu na porę dnia (najlepiej
wieczorem).

Etap 1 - Przygotowanie aplikatora
- Zdjąć ochronną folię i wyjąć aplikator.
- Aplikator należy użyć z końcówką, która jest oryginalnie założona.
- Nie zdejmować końcówki.
- Nie używać aplikatora, jeżeli końcówka była zdjęta.
- Nie należy podgrzewać aplikatora przed zastosowaniem.
- Delikatnie trzymając aplikator pociągnąć za pierścień aż do całkowitego odciągnięcia tłoka
  (patrz: Rys. 1).

Etap 2 - Wprowadzenie aplikatora
Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4
- Ostrożnie wprowadzić aplikator do pochwy tak głęboko, jak to jest możliwe bez wystąpienia
  dolegliwości (patrz: Rys. 2, 3).
- W celu ułatwienia wprowadzenia aplikatora, czynność tę można wykonać w pozycji leżącej
  (patrz: Rys. 4).

Etap 3 - Zastosowanie leku
- Wprowadzić lek do pochwy powoli naciskając tłok.
- Po zastosowaniu kremu należy wyjąć z pochwy pusty aplikator, a następnie go wyrzucić

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gynazol
W razie przypadkowego połknięcia leku Gynazol, należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty, gdyż może być konieczne wykonanie płukania żołądka.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: uczucie pieczenia, swędzenia, bólu i obrzęku w
okolicy sromu lub pochwy, ból i (lub) skurcze w dolnej części brzucha. Jednocześnie mogą
występować dwa objawy lub więcej.

Możliwe miejscowe działania niepożądane leku Gynazol są bardzo podobne do klinicznych objawów
grzybiczego zakażenia pochwy lub sromu. Jeśli objawy te nie ustąpią w trakcie leczenia, należy
skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe.

Po zastosowaniu jakiegokolwiek leku mogą wystąpić reakcje uczuleniowe (reakcje nadwrażliwości).

Dlatego należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli po zastosowaniu leku Gynazol wystąpi
którykolwiek z następujących objawów uczulenia: złuszczające zapalenie skóry (zaczerwienienie lub
łuszczenie się), zmiany na skórze lub błonach śluzowych lub pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Gynazol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gynazol
- Substancją czynną leku jest azotan butokonazolu (20 mg w 1 g kremu).
  Każdy wypełniony aplikator zawiera 5 g kremu dopochwowego, w tym 100 mg azotanu
  butokonazolu.

- Pozostałe składniki to: sorbitol ciekły, krystalizujący; parafina ciekła; glicerolu monoizostearynian;
  poliglicerolu-3-oleinian; wosk mikrokrystaliczny; krzemionka koloidalna bezwodna; edetynian
  disodu; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; glikol propylenowy; woda
  oczyszczona.

Jak wygląda lek Gynazol i co zawiera opakowanie
Jednorodny, delikatny krem, barwy białej lub prawie białej.
Krem Gynazol umieszczony jest w aplikatorze z polipropylenu. Każdy napełniony aplikator znajduje
się na tacy z polistyrenu umieszczonej w torebce z laminatu.
Torebka jest pakowana w pudełko tekturowe.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21

1103 Budapeszt
Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
Dział Medyczny
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 22 755 96 48
lekalert@grodzisk.rgnet.org
faks: +48 22 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza