Guajazyl syrop(125 mg/5 ml) - but. 150 g

Opakowanie

but. 150 g

Producent

Espefa

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

syrop

Wybierz opakowanie
125 mg/5 ml, syrop, but. 150 g
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 15 ml (1 łyżka stołowa) syropu 3-4 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 5 ml (1 łyżeczka do herbaty) 3-4 razy na dobę. Syrop przyjmować po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.

Zastosowanie

Lek wykrztuśny stosowany w leczeniu kaszlu.

Treść ulotki

1. Co to jest Guajazyl i w jakim celu się go stosuje

Guajazyl jest lekiem wykrztuśnym. Po podaniu doustnym zwiększa objętość wydzieliny śluzowej
w oskrzelach i tchawicy, a także zmniejsza jej lepkość. Łagodzi kaszel i ułatwia odkrztuszanie.


Wskazania do stosowania leku Guajazyl

Lek wykrztuśny stosowany w leczeniu kaszlu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Guajazyl

Kiedy nie stosować leku Guajazyl:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6);

- u dzieci w wieku poniżej 6 lat;

- u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniami mózgu,
chorobami psychicznymi - ze względu na zawartość etanolu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Guajazyl należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli kaszel jest uporczywy, utrzymuje się ponad tydzień, powraca, towarzyszy mu gorączka, wysypka
lub uporczywe bóle głowy należy porozumieć się z lekarzem, gdyż kaszel może być objawem ciężkiej
choroby.

Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u osób palących tytoń, pacjentów z astmą oskrzelową,
przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc.

Produkty metabolizmu gwajafenezyny mogą wpływać na wyniki oznaczeń laboratoryjnych kwasu
5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA); nie powodują
jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.

Guajazyl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem
gruczołu krokowego i jaskrą, przyjmujących fenylopropanoloaminę, Guajazyl należy stosować
ostrożnie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Guajazyl nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na zawartość
etanolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu (alkoholu).
Etanol wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, a także zmniejsza
sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

Guajazyl zawiera sacharozę

Lek zawiera 9,86 g sacharozy (cukru) w 15 ml syropu (1 łyżka stołowa). Jeżeli stwierdzono wcześniej
u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.

Guajazyl zawiera barwnik azowy czerwień koszenilową (E 124)
Lek może powodować reakcje alergiczne.

Guajazyl zawiera etylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Guajazyl zawiera etanol

15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu.
Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci
i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Szkodliwe
dla osób z chorobą alkoholową.

3. Jak stosować Guajazyl

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.
1 łyżeczka do herbaty zawiera 5 ml, to jest 6,2 g syropu.
1 łyżka stołowa zawiera 15 ml, to jest 18,7 g syropu.

Zalecana dawka
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku Guajazyl to:
- u dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) 3 lub 4 razy na dobę.
- u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżka stołowa) 3 lub 4 razy na dobę.

Syrop zażywać po posiłku, popijając małą ilością płynu.

Nie zażywać dwóch dawek równocześnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Guajazyl

Nie spotykano ciężkich zaburzeń po zażyciu nawet znacznych dawek gwajafenezyny. Objawami
w takich wypadkach są nudności i wymioty, mogą wystąpić bóle żołądka, biegunka lub senność.
W przypadku przedawkowania lekarz zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.


Pominięcie zastosowania leku Guajazyl

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Guajazyl

Odstawienie leku nie powoduje wystąpienia objawów niepożądanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit: uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, bóle głowy.

Zaburzenia układu immunologicznego: wysypka skórna, pokrzywka.

5. Jak przechowywać Guajazyl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po otwarciu opakowania: 28 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Guajazyl

- Substancją czynną leku jest gwajafenezyna.
5 ml syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, czerwień koszenilowa (E 124),
etylu parahydroksybenzoesan, etanol, esencja rumowa spożywcza, powidon, woda oczyszczona.

Jak wygląda Guajazyl i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła brunatnego z aluminiową zakrętką zawiera 150 g lub 200 g syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA
ul J. Lea 208,
30-133 Kraków,
Polska,
tel. 12 639 27 27


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza