Grypolek tabl. powl.(325 mg+200 mg+30 mg+15 mg) - 24 szt.

Opakowanie

24 szt.

Producent

Kato Labs

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Wybierz opakowanie
325 mg+200 mg+30 mg+15 mg, tabl. powl., 24 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: 2 tabl. co 6-8 h, maksymalnie 8 tabl. na dobę lub wg. przepisu lekarza. Dzieci 6-12 rż.: 1 tabl. co 6-8 h, maksymalnie 4 tabl. na dobę lub wg. przepisu lekarza. Dorośli nie powinni przyjmować leku przez okres dłuższy niż 10 dni, a dzieci 5 dni.

Zastosowanie

Ogólny stan przeziębienia, bóle głowy i mięśni, gorączka, ból gardła, nieżyt nosa, kaszel spowodowany przeziębieniem.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Grypolek i w jakim celu się go stosuje

Wskazania:
ogólny stan przeziębienia, bóle głowy i mięśni, gorączka, ból gardła, nieżyt nosa, kaszel spowodowany
przeziębieniem.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Grypolek

Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Dzieci do lat 6.
- Nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, nadczynność tarczycy, utrudnione oddawanie
   moczu związane z chorobami prostaty, ciężka niewydolność nerek i wątroby,
   niedokrwistość.
- Jednoczesne stosowanie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
- Stosowanie leków przeciwdepresyjnych, zawierających inhibitor monoaminooksydazy lub środków
   przeciw chorobie Parkinsona.

Nie należy stosować preparatu przez okres dwóch tygodni po zaprzestaniu zażywania inhibitorów
monoaminooksydazy.

Środki ostrożności
Nie stosować dawek wyższych niż zalecane. W przypadku wystąpienia nerwowości, zawrotów głowy,
bezsenności, należy poinstruować pacjenta, aby odstawił preparat i skonsultował się z lekarzem.
Podobnie jeśli kaszel utrzymuje się ponad 7 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni. Stosowanie preparatu
u pacjentów z niewydolnością wątroby, nadużywających alkoholu oraz niedożywionych zwiększa
ryzyko uszkodzenia wątroby. Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu ze względu
na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.
Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u osób ze zwolnionym metabolizmem,
np. u osób w podeszłym wieku, ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo występowania
działań niepożądanych związanych ze stosowaniem dekstrometorfanu.

Ciąża i laktacja
Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Z uwagi na możliwość wystąpienia działań niepożądanych ze strony OUN, w czasie stosowania leku
należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.3. Jak stosoawać lek Grypolek

Doustnie.
Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: 2 tabl. co 6-8 h, maksymalnie 8 tabl. na dobę lub wg. przepisu lekarza.
Dzieci 6-12 rż.: 1 tabl. co 6-8 h, maksymalnie 4 tabl. na dobę lub wg. przepisu lekarza.

Dorośli nie powinni przyjmować leku przez okres dłuższy niż 10 dni, a dzieci 5 dni.4. Możliwe działania niepożądane

Rzadko: zaburzenia czucia i smaku, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, senność, niepokój,
nerwowość, rozdrażnienie, halucynacje, zaburzenia osobowości, pobudzenie psychomotoryczne,
omamy; nudności, wymioty, zgaga. Bardzo rzadko: niedokrwistość, methemoglobinemia,
agranulocytoza.

Częstotliwość nieznana: zaburzenia rytmu serca, zmiany ciśnienia tętniczego; napad astmy
oskrzelowej; ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, kamica moczowa,
zatrzymanie moczu (zwiększone ryzyko rozwoju niewydolności nerek związane jest z przedłużonym
stosowaniem leku, szczególnie u chorych ze współistniejącymi schorzeniami nerek); wysypka,
zapalenie skóry, wykwity skórne; uogólnione reakcje nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna;
objawy ze strony wątroby i dróg żółciowych o różnym nasileniu, od nieistotnego klinicznie podwyższenia
enzymów wątrobowych aż do uszkodzenia wątroby. Działanie hepatotoksyczne jest nasilone
szczególnie w przypadkach niedożywienia, alkoholizmu oraz współistniejących chorób, a także podczas
jednoczesnego przyjmowania niektórych leków.6. Inne informacje

Podmiot odpowiedzialny:
KATO Labs Sp. z o.o.,
ul. Marszałkowska 138/82,
00-004 Warszawa

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza