Fastum żel(25 mg/g) - pojemnik z dozownikiem 100 g

Opakowanie

pojemnik z dozownikiem 100 g

Producent

A. Menarini Industrie Pharmaceutiche Riunite

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dorośli i młodzież od 15 lat: nanieść cienką warstwę żelu (pasek żelu o długości 3-5 cm) na skórę w obrębie bolesnego miejsca i delikatnie wmasować w celu ułatwienia wchłaniania. Stosować 1-2 razy na dobę. Jeśli po 7 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią, nasilą się lub wystąpią nowe objawy, należy dokonać ponownej oceny stanu pacjenta. Po każdorazowym zastosowaniu ręce należy dokładnie umyć, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym. Podczas długotrwałego stosowania zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych. Nie należy stosować preparatu w postaci żelu u dzieci do 15 lat.

Zastosowanie

Miejscowe leczenie bólów mięśni i stawów np. spowodowanych urazami (kontuzje wywołane uprawianiem sportu, urazy stawów z naderwaniem więzadeł bez zwichnięcia, uszkodzenia ścięgien i mięśni powstałe wskutek nadmiernego wysiłku). Miejscowe leczenie bólu w okolicy lędźwiowej w przebiegu dyskopatii.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Ketoprofenum Fastum i w jakim celu się go stosuje

Ketoprofenum Fastum jest lekiem z grupy niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym
i przeciwbólowym do stosowania miejscowego.
Ketoprofen - substancja czynna leku Ketoprofenum Fastum - podawany miejscowo wchłania się przez skórę
do zmienionych zapalnie obszarów stawów, ścięgien, więzadeł i mięśni. Nie kumuluje się w organizmie.
Żel dzięki wodno-alkoholowemu podłożu ma również powierzchniowe działanie chłodzącei łagodzące.
Odpowiednie podłoże zapewnia właściwe uwalnianie ketoprofenu oraz niewielkie niebezpieczeństwo
wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Lek jest dobrze tolerowany nawet w przypadku
wrażliwej skóry.

Wskazania do stosowania
- Miejscowe leczenie bólów mięśni i stawów np. spowodowanych urazami (kontuzje wywołane uprawianiem
  sportu, urazy stawów z naderwaniem więzadeł bez zwichnięcia, uszkodzenia ścięgien i mięśni powstałe
  wskutek nadmiernego wysiłku),
- Miejscowe leczenie bólu w okolicy lędźwiowej w przebiegu dyskopatii.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketoprofenum Fastum

Kiedy nie stosować leku Ketoprofenum Fastum
Nie stosować leku jeśli wystąpiła w wywiadzie nadwrażliwość na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych
składników leku Ketoprofenum Fastum, kwas tiaprofenowy, na kwas acetylosalicylowy lub inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne, fenofibrat, filtry UV lub perfumy.
Ketoprofenu nie należy stosować u pacjentów, u których występują napady ,,astmy aspirynowej’’, wysypka
lub nieżyt nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego i jego pochodnych.
Lek jest przeciwwskazany u osób z astmą aspirynową w wywiadzie lub u których występowały inne reakcje
nadwrażliwości.
Ketoprofenum Fastum nie należy stosować na otwarte rany oraz u osób mających wypryski, egzemy lub
sączące zmiany skórne niewiadomego pochodzenia.

Natychmiast zaprzestać stosowania leku w przypadku wystąpienia reakcji skórnych, w tym reakcji skórnych
po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen (oktokrylen jest jedną z substancji
pomocniczych stosowanych w różnych kosmetykach i środkach higienicznych takich jak szampon, preparaty
do stosowania po goleniu, żele pod prysznic i do kąpieli, kremy do skóry, pomadki, kremy
przeciwzmarszczkowe, preparaty do usuwania makijażu, lakiery do włosów, w celu opóźnienia rozpadu pod
wpływem światła).
Nie poddawać działaniu promieni słonecznych leczonej powierzchni skóry (nawet gdy niebo jest
zachmurzone), a także promieni UV w solarium, w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania
leku.
Nie zaleca się stosowania ketoprofenu u dzieci do 15 lat z uwagi na brak kontrolowanych badań klinicznych
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
Nie stosować u kobiet od szóstego miesiąca ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Narażenie na działanie światła słonecznego (nawet gdy niebo jest zachmurzone) lub promieni UVA na
obszary skóry, na które zastosowano lek Ketoprofenum Fastum może spowodować poważne reakcje skórne
(nadwrażliwość na światło słoneczne). Dlatego konieczne jest:
- chronienie leczonych obszarów skóry poprzez noszenie odzieży w trakcie leczenia i dwa tygodnie po
   zaprzestaniu stosowania leku, w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne
- dokładne umycie rąk po każdorazowym zastosowaniu leku Ketoprofenum Fastum.

Długotrwałe używanie leków do stosowania miejscowego może, u niektórych pacjentów, wywołać reakcje
alergiczne lub miejscowe podrażnienia. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, wysypki, świądu lub
nudności, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Leku nie należy stosować na otwarte rany lub skaleczenia, a w przypadku wystąpienia zmian na skórze
w miejscu stosowania żelu należy lek odstawić. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem
z lekiem, nie stosować pod opatrunki okluzyjne.
Leku nie należy stosować doustnie ani na dużej powierzchni ciała. Miejscowe podanie dużych ilości leku
może powodować ogólnoustrojowe działanie, w tym reakcje nadwrażliwości i astmę.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością krążenia, ciężkimi zaburzeniami czynności
nerek lub wątroby, ponieważ opisywano pojedyncze przypadki wystąpienia ogólnoustrojowych działań
niepożądanych.
U pacjentów z padaczką w wywiadzie należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu
leczniczego, ze względu na zawartość substancji pomocniczej w składzie produktu - pochodnej terpenowej
(aromat lawendowy).
Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym. Podczas
długotrwałego stosowania zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych.
Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku rozwoju jakichkolwiek reakcji skórnych po
zastosowaniu leku Ketoprofenum Fastum.
Lek zawiera alkohol, nie stosować w pobliżu ognia.
U pacjentów z astmą oraz przewlekłym zapaleniem śluzówki nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub)
polipami nosa ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na aspirynę i (lub) leki z grupy NLPZ jest wyższe niż
u reszty populacji.

Lek Ketoprofenum Fastum a inne leki
Nie opisano interakcji leku Ketoprofenum Fastum z innymi lekami. Należy jednak zachować ostrożność
u pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) podczas III trymestru ciąży może wywoływać
uszkadzający wpływ na serce i płuca płodu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą powodować
opóźnienie porodu. Należy unikać stosowania produktu leczniczego w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.
Nie stosować u kobiet od trzeciego trymestru ciąży.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Ketoprofen przenika w małych ilościach do mleka kobiet karmiących. Nie zaleca się podawania leku
kobietom w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie opisano wpływu produktu leczniczego na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych
i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Ketoprofenum Fastum zawiera aromat pomarańczowy i aromat lawendowy
Ten lek zawiera aromaty o składzie: cytral, cytronellol, farnezol, gerianol, d-limonen i linalol, które mogą
powodować reakcje alergiczne.3. Jak stosować lek Ketoprofenum Fastum

Ketoprofenum Fastum stosuje się 1 do 2 razy na dobę, należy nanieść cienką warstwę żelu (pasek żelu
o długości od 3 cm do 5 cm) na skórę w obrębie bolesnego miejsca i delikatnie wmasować w celu ułatwienia
wchłaniania. Jeśli po 7 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią, nasilą się lub wystąpią nowe objawy,
należy skontaktować się z lekarzem.
Nie należy stosować leku Ketoprofenum Fastum u dzieci do 15 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ketoprofenum Fastum
Nie odnotowano przypadków przedawkowania lub zatrucia lekiem Ketoprofenum Fastum.

W przypadku omyłkowego spożycia żelu mogą wystąpić: senność, nudności, wymioty. Spożycie dużych
dawek może spowodować zahamowanie czynności oddechowych, śpiączkę, drgawki, krwawienie
z przewodu pokarmowego, zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego, ostrą niewydolność nerek.
Lekarz zastosuje odpowiednie środki i wdroży leczenie objawowe zwykle stosowane w przypadku leczenia
zatruć niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Jeśli od przedawkowania nie upłynęła więcej niż
1 godzina należy wykonać płukanie żołądka i stosować leczenie objawowe.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Ketoprofenum Fastum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.
Następujące częstości występowania są zwykle podstawą oceny działań niepożądanych:
Bardzo często: więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów;
Często: mniej niż 1 na 10 ale więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów;
Niezbyt często: mniej niż 1 na 100 ale więcej niż 1 na 1 000 leczonych pacjentów;
Rzadko: mniej niż 1 na 1 000 ale więcej niż 1 na10 000 leczonych pacjentów;
Bardzo rzadko: mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, nieznane (nie można oszacować na podstawie
dostępnych danych).

Obserwowano przypadki miejscowych reakcji skórnych mogących następnie rozprzestrzeniać się poza
miejsce zastosowania leku.
Rzadko występowały przypadki ciężkich reakcji takich jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które
mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione.

Inne ogólnoustrojowe działania niepożądane (np. dotyczące układu pokarmowego lub nerek)
wywołane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne wynikają z przenikania substancji czynnej leku przez
skórę, są więc uzależnione od ilości zastosowanego żelu, leczonej powierzchni skóry, stopnia wchłaniania
przez tkankę, czasu trwania terapii oraz ewentualnego zastosowania opatrunku okluzyjnego
(nadwrażliwość, zaburzenia żołądka i jelit oraz zaburzenia czynności nerek).
Od momentu wprowadzenia produktu leczniczego do obrotu obserwowano następujące działania
niepożądane, które podano poniżej grupując je według układów narządów i częstości występowania jako:
bardzo często (większe lub równe 10%),
często (w zakresie pomiędzy 1% a 10%),
niezbyt często (w zakresie 4pomiędzy 0,1% a 1%),
rzadko (w zakresie pomiędzy 0,01% a 0,1%) lub
bardzo rzadko (poniżej 0,01%) łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: Reakcja anafilaktyczna, reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia żołądka i jelit
Bardzo rzadko: Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego,
biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: Rumień, świąd, wyprysk, pieczenie
Rzadko: Nadwrażliwość na światło, wyprysk pęcherzowy, pokrzywka
Bardzo rzadko: Zapalenie skóry kontaktowe, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Bardzo rzadko: Niewydolność nerek lub zaostrzenie zaburzeń czynności nerek

Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie narażeni na wystąpienie działań niepożądanych po podaniu
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie
wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Ketoprofenum Fastum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP” (skrót
stosowany do opisu terminu ważności). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Skrót „Lot” zamieszczony na opakowaniu oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę,jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ketoprofenum Fastum
- Substancją czynną leku jest: Ketoprofenum (ketoprofen).
- Inne składniki leku to: karbomer, alkohol etylowy, trietanoloamina, aromat pomarańczowy (zawiera
  cytral, cytronellol, farnezol, geraniol, d-limonen i linalol), aromat lawendowy (zawiera kumarynę,
  geraniol, d-limonen i linalol), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ketoprofenum Fastum i co zawiera opakowanie
Tuba zawierająca 20 g, 30 g, 50 g lub 100 g żelu.
Dozownik zawierający 100 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
3 Via Sette Santi, 50 131 Florencja, Włochy

Wytwórca
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l.
3 Via Sette Santi, 50 131 Florencja, Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.
tel. (22) 566 21 00; fax (22) 566 21 01

Data zatwierdzenia ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza