Faringosept tabl. do ssania(10 mg) - 20 szt.

Opakowanie

20 szt.

Producent

Ranbaxy

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. do ssania

Dawkowanie

Doustnie: ssać powoli 3 do 5 tabl. na dobę przez 3 do 4 dni. Tabletek nie należy połykać, ale pozwolić, aby powoli rozpuściły się w jamie ustnej. Przyjmować po jedzeniu w odstępie 15-30 min, nie jeść i nie pić przez 2-3 h po zażyciu preparatu.

Zastosowanie

Pomocniczo w ostrych zakażeniach w obrębie jamy ustnej i gardła: zapalenie migdałków, zapalenie dziąseł, zapalenie jamy ustnej, a także po operacji usunięcia migdałków, po ekstrakcji zębów.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Faringosept i w jakim celu się go stosuje

Faringosept, 10 mg, tabletki do ssania, jest lekiem odkażającym stosowanym w zakażeniach jamy ustnej i gardła. Wykazuje działanie bakteriostatyczne (hamuje rozwój bakterii) na niektóre rodzaje bakterii, jak paciorkowce (hemolizujące, zieleniące) i pneumokoki, będące częstą przyczyną zakażenia jamy ustnej i gardła. Na gronkowce ma umiarkowane działanie. Lek Faringosept nie zaburza fizjologicznej flory jelitowej.
Wskazania do stosowania: Pomocniczo w ostrych zakażeniach w obrębie jamy ustnej i gardła: zapalenie migdałków, zapalenie dziąseł, zapalenie jamy ustnej, a także po operacji usunięcia migdałków, po ekstrakcji zębów.

2. Zanim zastosuje się Faringosept

Nie należy stosować leku Faringosept:
W przypadku nadwrażliwości na ambazon lub na którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując Faringosept:
W przypadku nietolerancji cukrów, takich jak sacharoza i laktoza, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża i karmienie piersią
Lek Faringosept może być stosowany w ciąży i w czasie karmienia piersią, jednak przed zastosowaniem leku należy
poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Faringosept nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Faringosept
Lek zawiera sacharozę i laktozę. W przypadku nietolerancji tych cukrów należy poradzić się lekarza, czy zażycie leku nie jest przeciwwskazane.

Stosowanie innych leków
Nie stwierdzono interakcji leku Faringosept z innymi lekami. Jednak, jeśli lekarz zaleci przyjmowanie innych leków, należy poinformować go o stosowaniu leku Faringosept.

3. Jak stosować Faringosept

Ssać powoli 3 do 5 tabletek na dobę przez 3 do 4 dni. Tabletek nie należy połykać, ale pozwolić, aby powoli rozpuściły się w jamie ustnej. Przyjmować w niedługim czasie po jedzeniu (15-30 minut), nie jeść i nie pić przez 2-3 godziny po zażyciu leku.
Nie przekraczać zalecanego dawkowania. Jeżeli objawy utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zażycia większej dawki leku Faringosept niż zalecana
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Dotychczas brak jest doniesień o przedawkowaniu leku. Nie ma specyficznej odtrutki na ambazon. W przypadku znacznego przedawkowania, należy wywołać wymioty lub wykonać płukanie żołądka.

W przypadku pominięcia dawki leku Faringosept
W przypadku pominięcia dawki leku należy zażyć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Dotychczas nie odnotowano działań niepożądanych. Jednak, jak każdy lek, Faringosept może powodować działania niepożądane. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. Przechowywanie leku Faringosept

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać lek w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje

Skład:
1 tabletka do ssania zawiera 10 mg ambazonu jako substancję czynną, oraz substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza, kakao, powidon K30, kwas stearynowy, wanilina.

Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek do ssania.

Podmiot odpowiedzialny:
Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa

Wytwórca:
TERAPIA S.A.
Str. Fabricii No.124, 400632 Cluj-Napoca
Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza