Fanipos aerozol do nosa, zaw.(50 µg/dawkę) - poj. (120 dawek)

Opakowanie

poj. (120 dawek)

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

aerozol do nosa, zaw.

Kwota refundowana

12.87

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: zaleca się stosowanie 2 dawek do każdego otworu nosowego raz na dobę (200 µg), najlepiej rano. W niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie 2 dawek do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (400 µg). Po uzyskaniu poprawy, jako dawkę podtrzymującą można stosować 1 dawkę do każdego otworu nosowego (100 µg) raz na dobę. W przypadku nawrotu objawów, dawkę leku można odpowiednio zwiększyć. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 4 dawki do każdego otworu nosowego (400 µg). Należy stosować najmniejszą dawkę, która zapewnia skuteczną kontrolę objawów. Dzieci w wieku 4-11 lat: zaleca się stosowanie 1 dawki do każdego otworu nosowego raz na dobę (100 µg), najlepiej rano. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie 1 dawki do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (200 µg). Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 dawki do każdego otworu nosowego (200 µg). Należy stosować najmniejszą dawkę, która zapewnia skuteczną kontrolę objawów. W celu uzyskania pełnej korzyści terapeutycznej konieczne jest regularne stosowanie leku. Optymalne działanie leku występuje po 3-4 dniach od rozpoczęcia leczenia. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się dawkę zalecaną dla dorosłych. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Zastosowanie

Zapobieganie i leczenie sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym kataru siennego) oraz całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci powyżej 4 rż.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Fanipos i w jakim celu się go stosuje

Lek ma nazwę Fanipos (opisywany jako Fanipos w tej ulotce). Zawiera on 50 mikrogramów
substancji czynnej, flutykazonu propionianu w każdej dawce. Flutykazonu propionian należy do
grupy leków zwanych kortykosteroidami.

Fanipos ma właściwości przeciwzapalne. Po podaniu do nosa zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Jest
stosowany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (np.
kataru siennego) i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. uczucie zatkanego nosa lub
wydzielina z nosa, kichanie i swędzenie wywołane roztoczami w kurzu domowym lub sierścią
zwierząt, takich jak koty czy psy). Może być stosowany u dorosłych i dzieci w wieku od 4 lat
i starszych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fanipos

Kiedy nie stosować leku Fanipos
- jeśli pacjent ma uczulenie na flutykazonu propionian lub na którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Fanipos należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli pacjent miał zabieg chirurgiczny nosa;
- jeśli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie zakażenie dróg nosowych;
- jeśli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie niewyleczone zakażenie,
  gruźlica lub opryszczkowe zakażenie oczu;
- jeśli pacjent przyjmował w ostatnim czasie leki steroidowe w zastrzykach lub przyjmuje
  doustnie leki steroidowe przez dłuższy okres.

Fanipos może wpłynąć na zmniejszenie wytwarzania hormonów przez organizm pacjenta, zwłaszcza
jeśli jest stosowany w dawkach większych niż zalecane przez dłuższy okres czasu. W takim
przypadku lekarz rozważy dodatkowe podanie kortykosteroidów w okresie narażenia na stres, po
poważnych urazach lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Stosowanie leku Fanipos zazwyczaj prowadzi do opanowania sezonowego alergicznego zapalenia nosa
(katar sienny), jednakże w przypadku ekspozycji na bardzo duże stężenia pyłku kwiatowego, może być
konieczne wprowadzenie dodatkowego leczenia w celu opanowania innych objawów, takich jak świąd
oczu. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się
z lekarzem.

Dzieci i młodzież
Fanipos aerozol do nosa może mieć działanie ogólnoustrojowe, obejmujące opóźnienie wzrostu
u dzieci i młodzieży i rzadziej szereg objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym
nadpobudliwość psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

Lek Fanipos a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Fanipos, w szczególności należy powiedzieć lekarzowi
lub farmaceucie o przyjmowaniu:
- jakichkolwiek leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazolu);
- niektóre leki mogą nasilić działanie leku Fanipos i lekarz może chcieć uważnie monitorować
  stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się, że może być w ciąży lub gdy planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

Lek Fanipos zawiera chlorek benzalkoniowy roztwór
Ten lek zawiera 40 mikrogramów roztworu chlorku benzalkoniowego w każdej dostarczonej dawce.

Chlorek benzalkoniowy może spowodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli
jest stosowany przez długi czas.

3. Jak stosować lek Fanipos

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci w wieku 12 lat i starszych
Na początku stosowania leku Fanipos, zazwyczaj przyjmuje się dwie dawki aerozolu do każdego
otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano. Lekarz może zalecić zastosowanie maksymalnie dwóch
dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę.

Po uzyskaniu kontroli objawów, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki do jednej dawki aerozolu do
każdego otworu nosowego raz na dobę. Jeśli podczas stosowania tej mniejszej dawki objawy nasilą
się, dawkę będzie można ponownie zwiększyć do dawki początkowej.

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat
U dzieci w wieku od 4 do 11 lat zazwyczaj zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego
otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano. Lekarz może zalecić zastosowanie maksymalnie jednej
dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę.

Lek Fanipos nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej dawki leku Fanipos zapewniającej skuteczną kontrolę
objawów.

Działanie leku może wystąpić po kilku dniach od rozpoczęcia leczenia. Nie należy przerywać
stosowania leku, chyba że tak zalecił lekarz.

Leku Fanipos nie należy stosować w dawkach większych ani częściej niż zalecił lekarz. Ważne jest,
by nie stosować więcej dawek leku niż zalecił lekarz.

Jeśli, mimo stosowania leku Fanipos, nadal utrzymuje się swędzenie i łzawienie oczu związane
z katarem siennym, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku,
który złagodzi objawy dotyczące oczu.

Zanim zastosuje się aerozol do nosa
Lek Fanipos ma wieczko ochronne, które osłania i utrzymuje w czystości dozownik. Wieczko
ochronne należy zdjąć przed zastosowaniem leku i ponownie nałożyć po jego użyciu.

Przed pierwszym użyciem aerozolu do nosa Fanipos należy odpowiednio przygotować butelkę:
1. Delikatnie wstrząsnąć butelkę, a następnie zdjąć wieczko ochronne.

2. Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem za dno butelki, a palcem wskazującym i palcem
  środkowym za obie strony dozownika. Należy upewnić się, że dozownik nie jest skierowany
  bezpośrednio na pacjenta.

3. Nacisnąć palcami dozownik w celu uwolnienia dawki aerozolu.

4. Powtórzyć czynności 2. i 3. jeszcze pięć razy – aerozol jest gotowy do użycia.

Jeżeli w ciągu ostatnich 7 dni lek Fanipos nie był stosowany, należy ponownie przygotować go do
użycia, tak by wytwarzał drobną mgiełkę.

Jeżeli, po próbie przygotowania butelki do użycia dozownik w dalszym ciągu nie działa, może to
oznaczać, że jest zatkany. Wówczas należy wykonać następujące czynności:

Czyszczenie butelki z aerozolem do nosa
1. Zdjąć wieczko ochronne.
2. Pociągnąć biały pierścień do góry, aby zdjąć dozownik.
3. Dozownik i wieczko ochronne włożyć na kilka minut do ciepłej wody, a następnie przepłukać
  pod bieżącą wodą.
4. Strząsnąć nadmiar wody i pozostawić dozownik i wieczko ochronne w ciepłym (nie gorącym)
  miejscu do wyschnięcia.
5. Ponownie nałożyć dozownik.
6. Przygotować butelkę do użycia, jeżeli jest to konieczne, nacisnąć kilka razy pompkę aż do
  uzyskania drobnej mgiełki.

- Należy czyścić dozownik co najmniej raz w tygodniu, aby zabezpieczyć go przed zatkaniem.
  W przypadku zatkania dozownika, konieczne jest dodatkowe czyszczenie.

- NIGDY nie należy próbować udrożniać ani powiększać otworu w dozowniku igłą ani innym
  ostrym narzędziem, gdyż doprowadzi to do zniszczenia mechanizmu rozpraszającego lek.

Stosowanie aerozolu do nosa
1. Wstrząsnąć butelką i zdjąć wieczko ochronne.
2. Delikatnie wydmuchać nos.
3. Zatkać jeden otwór nosowy przyciskając go palcem i umieścić końcówkę dozownika w drugim
  otworze nosowym. Lekko przechylić głowę do przodu, tak aby butelka była w pionowej pozycji.
4. Wykonać powolny wdech przez nos i jednocześnie palcami silnie nacisnąć pierścień dozownika,
  aby podać dawkę aerozolu do otworu nosowego.
5. Wykonać wydech przez usta. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać drugą dawkę
  aerozolu do tego samego otworu nosowego.
6. Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i wykonać wydech przez usta.
7. Powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 6, aby podać lek do drugiego otworu
  nosowego.

Po zastosowaniu aerozolu do nosa
- Należy ostrożnie wytrzeć dozownik czystą chusteczką i ponownie nałożyć wieczko ochronne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fanipos
Istotne jest, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami farmaceuty lub lekarza. Lek należy przyjmować
wyłącznie w dawkach zalecanych przez lekarza; stosowanie mniejszej lub większej niż zalecana
dawki leku może spowodować nasilenie się objawów.

W przypadku nieumyślnego zastosowania większej niż zalecana dawki leku Fanipos należy
skontaktować się z lekarzem.

Należy wziąć niniejszą ulotkę oraz butelkę z lekiem Fanipos w celu pokazania ich lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Fanipos
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku
pominięcia zastosowania dawki leku Fanipos o ustalonej porze, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak
pacjent sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zaczekać
i przyjąć kolejną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Fanipos
Objawy dotyczące nosa mogą ulec poprawie dopiero po kilku dniach od rozpoczęcia stosowania leku
Fanipos. Zatem bardzo ważne jest, by stosować lek systematycznie, tak jak to zalecił lekarz oraz by
kontynuować stosowanie leku dopóki lekarz nie zaleci przerwania stosowania, nawet jeśli pacjent poczuje
się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent stosuje duże dawki leku Fanipos, może być konieczne podanie dodatkowych steroidów
w okresach dużego stresu, w czasie pobytu w szpitalu po poważnym wypadku lub urazie, lub przed
zabiegiem chirurgicznym.

Leczenie donosowymi kortykosteroidami może wpływać na wytwarzanie steroidów w organizmie.
Prawdopodobieństwo takiego wpływu jest większe w przypadku stosowania dużych dawek przez
długi okres. Lekarz pomoże temu zapobiec przepisując najniższą dawkę steroidów, która jest w stanie
odpowiednio kontrolować objawy.

Niektóre działania niepożądane są bardziej poważne niż inne i w przypadku wystąpienia

któregokolwiek z objawów wymienionych poniżej należy przerwać stosowanie leku Fanipos i jak
najszybciej skontaktować się z lekarzem:
- ciężkie reakcje alergiczne objawiające się nagłym wystąpieniem wysypki, obrzęku (zazwyczaj
  języka, twarzy lub warg) lub trudności w oddychaniu.
- skurcz oskrzeli (zwężenie dróg oddechowych w płucach objawiające się świszczącym lub
  ciężkim oddechem oraz kaszlem).
- nagła senność lub zawroty głowy (skutkujące omdleniem lub utratą przytomności).

Inne działania niepożądane

Bardzo często: może wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób
- krwawienie z nosa.

Często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób
- ból głowy.
- nieprzyjemny smak w jamie ustnej, nieprzyjemny zapach w nosie.
- suchość i podrażnienie błony śluzowej gardła i nosa oraz kichanie.

Bardzo rzadko: może wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób
- jaskra (zwiększone ciśnienie śródgałkowe) i zaćma (zmętnienie soczewki oka), zgłaszane
  podczas długotrwałego stosowania.
- perforacja przegrody nosowej (przegrody dzielącej jamę nosa) i owrzodzenie błony śluzowej
  nosa. Dotyczy to zazwyczaj pacjentów, którzy przebyli zabieg chirurgiczny nosa.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
- Nieostre widzenie.
- Wrzody błony śluzowej nosa.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży
Dzieci mogą mieć spowolniony wzrost niż inne, dlatego u dzieci otrzymujących leczenie
kortykosteroidami donosowo przez długi okres czasu, lekarz będzie musiał regularnie kontrolować ich
wzrost. Lekarz pomoże zapobiec opóźnieniu wzrostu przepisując najmniejszą dawkę steroidu, która
zapewnia odpowiednią kontrolę objawów choroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fanipos

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku
tekturowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym zastosowaniu: 3 miesiące.
Na etykiecie pojemnika wielodawkowego można zapisać datę pierwszego zastosowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się
już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fanipos
- Substancją czynną leku jest flutykazonu propionian. Każda dawka donosowa zawiera
  50 mikrogramów flutykazonu propionianu.
- Pozostałe składniki to: glukoza, celuloza dyspersyjna, 2-fenyloetanol, benzalkoniowy chlorek
  roztwór (40 mikrogramów/dawkę donosową), polisorbat 80, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Fanipos i co zawiera opakowanie
Fanipos, aerozol do nosa, jest lekiem w postaci białej, nieprzezroczystej zawiesiny umieszczonej
w butelce ze szkła oranżowego z pompką dozującą, w tekturowym pudełku.
Każda butelka zawiera zawiesinę dostarczającą 60, 120, 150 dawek oraz 240 dawek (2 butelki
zawierające po 120 dawek).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravska 29
747 70 Opava – Komarov
Republika Czeska

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i w Zjednoczonym Królestwie (Irlandii Północnej) pod następującymi nazwami:

Czechy: Nasofan, nosní sprej
Niemcy: Flutica-TEVA 50 Mikrogramm Nasenspray, Suspension
Dania: Fluticasonpropionat „Teva“ 50 mikrogram/dosis, næsespray,
suspension
Hiszpania: Fluticasona Teva 50 microgramos suspensión para pulverización nasal
Finlandia: Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute
Węgry: Flutirin orrspray
Irlandia: Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray Suspension
Norwegia: Flutikason Teva
Włochy: Nasofan 50 microgrammi Spray Nasal
Polska: Fanipos
Portugalia: Fluticasona Nasofan 50 mcg Suspensão para Pulverização Nasal
Słowacja: Nasofan 50 mikrogramová nosová aerodisperzia aer nas
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna): Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2022

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza