Falcimar tabl. powl.(250 mg+100 mg) - 12 szt.

Opakowanie

12 szt.

Producent

Glenmark Pharmaceuticals

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Zapobieganie malarii, dorośli o mc. >40 kg: 1 tabl. raz na dobę o stałej porze. Podawanie leku rozpoczyna się na 24-48 h przed przybyciem do endemicznego obszaru występowania malarii i kontynuuje przez cały okres pobytu oraz przez 7 dni po opuszczeniu obszaru endemicznego. U mieszkańców obszarów endemicznych (osoby z częściową odpornością), bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku potwierdzono w badaniach obejmujących okres do 12 mies. U osób bez odporności średni czas stosowania preparatu w badaniach klinicznych wynosił 27 dni. Leczenie malarii. Dorośli i dzieci o mc. >40 kg: 4 tabl. raz na dobę przez 3 kolejne dni. Dzieci o mc. 11-20 kg: 1 tabl. raz na dobę przez 3 kolejne dni; 21-30 kg: 2 tabl. raz na dobę przez 3 kolejne dni; 31-40 kg: 3 tabl. raz na dobę przez 3 kolejne dni. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością wątroby i z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) w leczeniu ostrej fazy malarii wywołanej przez P. falciparum zaleca się, gdy to tylko możliwe, podawanie innych leków niż Falcimar, w zapobieganiu malarii stosowanie jest przeciwwskazane. Lek nie jest zalecany w zapobieganiu malarii u osób, których masa ciała nie przekracza 40 kg, u tych osób zaleca się stosowanie preparatu w postaci tabletek dla dzieci. Sposób podania. Lek należy przyjmować podczas posiłku lub z napojami mlecznymi, zawsze o tej samej porze. Preparat można stosować u pacjentów, którzy nie są w stanie przyjmować posiłków, ogólnoustrojowe narażenie na atowakwon będzie zmniejszone. W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu pierwszej godziny od przyjęcia leku w zapobieganiu lub leczeniu malarii, dawkę należy powtórzyć. Nie jest konieczna zmiana dawkowania leku w przypadku wystąpienia biegunki.

Zastosowanie

Profilaktyka malarii spowodowanej przez pierwotniaka Plasmodium falciparum u osób dorosłych i dzieci o mc. >40 kg. Leczenie ostrej, niepowikłanej malarii spowodowanej przez pierwotniaka Plasmodium falciparum u osób dorosłych i dzieci o mc. ≥11 kg. Ze względu na to, że lek jest skuteczny w zarażeniach spowodowanych przez wrażliwe i oporne na inne leki szczepy P. falciparum, szczególnie zaleca się go w profilaktyce i leczeniu malarii spowodowanej przez szczepy P. falciparum oporne na inne leki przeciwmalaryczne. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne i lokalne informacje dotyczące częstości występowania oporności na leki przeciwmalaryczne. Oficjalne wytyczne zawierają zazwyczaj wskazówki przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i organy opieki zdrowotnej.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza