Eziclen konc. do sporz. roztw. doustnego - 2 but.

Opakowanie

2 but.

Producent

Ipsen Consumer HealthCare

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

konc. do sporz. roztw. doustnego

Dawkowanie

Dorośli (do właściwego oczyszczenia jelita grubego potrzebne są dwie butelki): łączna objętość płynów wymaganych do oczyszczenia jelita grubego wynosi około 3 litrów, do spożycia doustnego przed badaniem lub zabiegiem. Lek może być stosowany w dawkach podzielonych (dwudniowe stosowanie; pierwsza butelka do spożycia wieczorem na dzień przed procedurą, a druga do spożycia następnego dnia rano), lub jako jednodniowy preparat doustny. Dozwolonymi czystymi płynami są woda, herbata lub kawa (bez mleka lub śmietanki beznabiałowej), napoje niegazowane, przecedzone soki owocowe bez miąższu (nie barwy czerwonej ani purpurowej), czysta zupa lub zupa przecedzona w celu usunięcia z niej wszelkich stałych elementów. Dokładny schemat dawkowania i szybkość przyjmowania może określić lekarz. Jeśli jest to możliwe z uwagi na godzinę zaplanowanego badania lub zabiegu, preferowane jest stosowanie schematu z dawkami podzielonymi niż schematu z dawką jednodniową. Sposób podania. Schemat z dawkami podzielonymi (dwudniowy). W przeddzień badania lub zabiegu. Wczesnym wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu (np. o godz. 18:00): zawartość jednej butelki należy przelać do dołączonego w opakowaniu kubka i rozcieńczyć wodą do kreski (tj. około 0,5 litra). Pacjent powinien wypić rozcieńczony roztwór, a następnie uzupełnić dwoma napełnionymi do kreski kubkami wody lub czystych płynów (tj. około 1 litra) w ciągu następnych 2 h. W dniu badania lub zabiegu. Rano w dniu badania lub zabiegu (10 do 12 h po wieczornej dawce), należy powtórzyć postępowanie z poprzedniego wieczoru używając drugiej butelki. Spożycie całości rozcieńczonego roztworu oraz dodatkowej ilości płynów (wody lub czystych płynów) należy zakończyć: w przypadku badania lub zabiegu bez znieczulenia ogólnego, przynajmniej na 1 h przed badaniem lub zabiegiem; w przypadku badania lub zabiegu w znieczuleniu ogólnym, zazwyczaj przynajmniej na 2 h przed badaniem lub zabiegiem, zgodnie ze wskazówkami anestezjologa. Jednodniowy schemat dawkowania (alternatywny schemat dawkowania do stosowania zależnie od indywidualnych wymagań klinicznych pacjenta). Wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Wczesnym wieczorem w przeddzień procedury (np. o godz. 18:00): zawartość jednej butelki przelać do dołączonego w opakowaniu kubka i rozcieńczyć wodą do kreski (około 0,5 litra); pacjent powinien wypić rozcieńczony roztwór, a następnie uzupełnić dwoma napełnionymi do kreski kubkami wody lub czystego płynu (tj. około 1 litra) w ciągu następnych 2 h. Około 2 h po rozpoczęciu przyjmowania pierwszej dawki (np. o godz. 20:00) należy powtórzyć postępowanie używając drugiej butelki. Przyjęcie całości rozcieńczonego roztworu preparatu oraz dodatkowej wymaganej ilości płynów (wody lub czystych płynów) należy zakończyć: w przypadku badania lub zabiegu bez znieczulenia ogólnego, przynajmniej na 1 h przed badaniem lub zabiegiem; w przypadku badania lub zabiegu w znieczuleniu ogólnym, zazwyczaj przynajmniej na 2 h przed badaniem lub zabiegiem, zgodnie ze wskazówkami anestezjologa. Po zakończeniu badania lub zabiegu. W celu uzupełnienia płynów utraconych w czasie przygotowań do badania lub zabiegu, należy zachęcać pacjentów do picia wystarczającej ilości płynów, aby utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia. Ograniczenia dietetyczne. W przeddzień badania lub zabiegu można spożyć lekkie śniadanie. Następnie pacjent powinien przyjmować wyłącznie czyste płyny na obiad, kolację i wszelkie inne posiłki, do czasu wykonania badania lub zabiegu. Należy unikać przyjmowania czerwonych, purpurowych napojów, mleka oraz napojów alkoholowych. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby nie jest wymagane dostosowanie dawkowania, jednakże należy zachować szczególną ostrożność. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności preparatu w populacji pediatrycznej (<18 lat).

Zastosowanie

Oczyszczenie jelita grubego u dorosłych pacjentów przed badaniami lub zabiegami wymagającymi jego oczyszczenia (np. w diagnostyce obrazowej jelita grubego, obejmującej endoskopię oraz radiologię, bądź zabieg chirurgiczny). Preparat nie jest przeznaczony do stosowania w leczeniu zaparć.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Eziclen i w jakim celu się go stosuje

Lek Eziclen zawiera trzy różne substancje czynne, noszące nazwy: sodu siarczan, magnezu siarczan
oraz potasu siarczan.

Lek Eziclen stosuje się u osób dorosłych w celu oczyszczenia jelita przed badaniem medycznym lub
zabiegiem chirurgicznym jelita.

Lek Eziclen nie jest lekiem przeciw zaparciom.

Lek Eziclen należy przed zastosowaniem rozcieńczyć wodą w ilości podanej w sposobie podania
(patrz punkt 3).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eziclen

Kiedy nie stosować leku Eziclen:
• Jeśli pacjent ma uczulenie na sodu siarczan, magnezu siarczan lub potasu siarczan, lub na
  którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).
• Jeśli u pacjenta stwierdzono zastoinową niewydolność serca
• Jeśli u pacjenta wystąpiło poważne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia i ciężkie odwodnienie
• Jeśli u pacjenta stwierdzono ostre fazy przewodu pokarmowego, w tym choroba Leśniowskiego-
  Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
• Jeśli pacjent cierpi na którąkolwiek z dolegliwości żołądka lub jelita:
  - znana lub podejrzewana niedrożność lub zwężenie jelita
  - toksyczne zapalenie jelita grubego lub zespół toksycznego rozszerzenia okrężnice
  - zdiagnozowana lub podejrzewana perforacja ściany jelita
  - porażenie jelita
  - problemy z opróżnianiem żołądka (np. porażenie żołądka, zastój żołądkowy)
  - nudności i wymioty
• Jeśli pacjent ma wodobrzusze
• Jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę nerek (ciężka niewydolność nerek)

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego przed zastosowaniem leku
Eziclen.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Eziclen należy zwrócić się do lekarza, jeśli:
• Pacjent jest odwodniony (objawy mogą obejmować suchość w ustach, uczucie pragnienia, bóle
  głowy, zawroty głowy, oddawanie moczu rzadziej niż zwykle, skrajne zmęczenie, kołatania serca
  oraz splątanie)
• Kiedykolwiek występowały nieprawidłowe stężenia sodu lub potasu we krwi.
• Występuje choroba serca
  Lek Eziclen może wpływać na rytm pracy serca ze względu na zmianę stężenia soli we krwi. Może
  zaistnieć konieczność monitorowania pacjenta w czasie leczenia
• Występuje choroba nerek
• Występuje choroba wątroby
• Występuje problem z „kwasem moczowym” (dna lub inna choroba)
• Występują problemy z połykaniem
• Występuje „refluks”, gdy kwas z żołądka ulega zarzuceniu do przełyku
• Pacjent jest fizycznie wątły lub słabego zdrowia
• Występuje ograniczenie pracy części lub całego jelita (osłabiona perystaltyka)
• W wywiadzie stwierdzono stany zdrowotne lub zabiegi chirurgiczne na przewodzie pokarmowym,
  predysponujące do osłabienia perystaltyki przewodu pokarmowego.

Jeżeli pacjent jest osłabiony lub w podeszłym wieku (w wieku 65 lat lub więcej), cierpi na ciężką
chorobę nerek, wątroby lub serca lub jeżeli występuje ryzyko zmian poziomu soli w organizmie
(zaburzenia elektrolitowe) lekarz może zalecić szczególną obserwację pacjenta przed oraz po badaniu
lub zabiegu. Pacjent powinien zwrócić szczególną uwagę na zalecenia wymienione w tej części ulotki
jak również w części „Inne leki i lek Eziclen” oraz „Jak stosować lek Eziclen”.

Jeżeli u pacjenta występują ciężkie wymioty lub odczuwa objawy odwodnienia (np. suchość w ustach,
uczucie pragnienia) po przyjęciu tego leku, należy powiadomić lekarza, który zaleci zastosowanie
środków nawadniających.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w przypadku braku pewności), przed
zastosowaniem leku Eziclen należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Po przyjęciu leku występować będzie częste oddawanie luźnych stolców. Jest to normalne i wskazuje
na skuteczne działanie leku. Należy przebywać w okolicy toalety do czasu ustąpienia działania leku.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń i przyjmować tyle wody lub czystych płynów, ile potrzeba, aby nie
ulec odwodnieniu.

Dzieci i młodzież
Lek Eziclen nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Nie określono
bezpieczeństwa i skuteczności tego leku w tej grupie pacjentów.

Inne leki i lek Eziclen
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków dostępnych bez
recepty oraz preparatów ziołowych.

Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki, należy przyjmować je na jedną do trzech godzin przed
przyjęciem leku Eziclen lub przynajmniej jedną godzinę po zakończeniu procesu oczyszczania.
Dzieje się tak dlatego, że biegunka wywołana przez lek Eziclen może wypłukać leki z organizmu, co
sprawi, że mogą nie zadziałać w oczekiwany sposób.

Należy zachować szczególne środki ostrożności w przypadku:
• leków, które mogą wpływać na ilość płynów lub stężenie soli we krwi (takie jak leki
  moczopędne, blokery kanału wapniowego lub sole litu) bądź leki wpływające na rytm pracy
  serca.
• leków doustnych przyjmowanych regularnie, na przykład, doustne środki antykoncepcyjne,
  leki przeciwpadaczkowe, doustne leki przeciwcukrzycowe, antybiotyki, lewotyroksyna
  (hormon stosowany w leczeniu obniżonej czynności tarczycy) lub digoksyna (stosowana
  w chorobach serca), ponieważ lek Eziclen może opóźniać lub całkowicie hamować
  wchłanianie tych leków, powodując zmniejszenie lub brak ich działania.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży lub w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W okresie karmienia piersią nie należy karmić dziecka w ciągu 48 godzin od przyjęcia drugiej dawki
leku Eziclen.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Eziclen prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę narzędzi lub
maszyn.

Lek Eziclen zawiera sód oraz potas
Jeśli stosowana jest dieta z kontrolowaną zawartością soli (sodu lub potasu), należy pamiętać, że
każda butelka leku Eziclen zawiera 5,684 g (247,1 mmol) sodu oraz 1,405 g (35,9 mmol) potasu.

3. Jak stosować lek Eziclen

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem podanym w ulotce dla pacjenta lub
z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku
• Lek ten należy przyjmować doustnie.
• W przeddzień badania lub zabiegu można spożyć lekkie śniadanie. Po śniadaniu przyjmować
  należy wyłącznie czyste płyny na obiad, kolację i wszelkie inne posiłki, do czasu wykonania
  badania lub zabiegu. Nie należy spożywać napojów o czerwonym lub purpurowym zabarwieniu,
  mleka ani napojów alkoholowych.
• Lek Eziclen dostarczany jest w 2 butelkach zapakowanych w pudełko z kubkiem do rozcieńczenia
  i podania leku. Wszystkie te elementy są potrzebne do podania leku.
• Nie należy spożywać zawartości obu butelek jednocześnie.
• Nie należy spożywać zawartości butelek przed ich rozcieńczeniem.
• Nie należy zapominać o wypiciu dodatkowej ilości wody lub dopuszczonych czystych płynów.
• Lekarz przekaże pacjentowi formularz do wpisania godziny rozpoczęcia leczenia oraz ilości
  przyjętych płynów w czasie przygotowawczego oczyszczania jelita.
  Należy ściśle przestrzegać zaleceń i przyjmować tyle wody lub czystych płynów, ile potrzeba,
  aby nie odwodnić organizmu.
• „Czyste płyny” to woda, herbata lub kawa (bez mleka lub śmietanki beznabiałowej), napoje
  gazowane lub niegazowane, przecedzone soki owocowe bez miąższu (innej barwy niż czerwona
  lub purpurowa), czysta zupa lub zupa przecedzona w celu usunięcia z niej wszelkich stałych
  elementów.

Nie należy spożywać napojów alkoholowych.

W jaki sposób i kiedy stosować ten lek
Lek Eziclen może być przyjmowany w schemacie "Dwudniowym" lub "Jednodniowym". Lekarz
zadecyduje, według jakiego schematu oraz o jakim czasie lek należy przyjmować.
• W przypadku badania lub zabiegu bez znieczulenia ogólnego, należy zakończyć picie płynu
  przynajmniej na jedną godzinę przed badaniem lub zabiegiem.
• W przypadku badania lub zabiegu w znieczuleniu ogólnym, należy zakończyć picie płynu
  zazwyczaj przynajmniej na dwie godziny przed badaniem lub zabiegiem, należy postępować
  zgodnie ze wskazówkami anestezjologa.

Schemat „Dwudniowy”
Dawkowanie jest podzielone na wieczór dnia poprzedzającego badanie
lub zabieg oraz poranek w dniu badania lub zabiegu.

W przeddzień badania lub zabiegu:
- zastosować pierwszą część schematu (pierwsza butelka) wczesnym
  wieczorem (tj. nie później niż o godzinie 18:00)

W dniu badania lub zabiegu:
- zastosować drugą część schematu (druga butelka) wczesnym rankiem,
 
po upływie 10 do 12 godzin od rozpoczęcia pierwszej części schematu
  (pierwsza butelka)

Schemat :„Jednodniowy"
Dawkowanie rozpoczyna się i kończy wieczorem w przeddzień badania
lub zabiegu.

W przeddzień badania lub zabiegu:
- zastosować pierwszą część schematu (pierwsza butelka) wczesnym
  wieczorem (tj. nie później niż o godzinie 18:00)
- zastosować drugą część schematu (druga butelka) po upływie około
  2 godzin od rozpoczęcia pierwszej części schematu (pierwsza butelka)

Niezależnie od schematu wybranego przez lekarza, następujące czynności
powinny zostać wykonane dla pierwszej i drugiej części schematu:

1) Otworzyć butelkę z zabezpieczeniem przed dziećmi poprzez
   naciśnięcie wieczka i przekręcenie go w kierunku odwrotnym do ruchu
   wskazówek zegara.
2) Wlać zawartość jednej butelki leku Eziclen do kubka.
3) Dodać wody do leku do wysokości kreski zaznaczonej na kubku.
4) Bez pośpiechu (w ciągu pół godziny do godziny) wypić całość
   płynu z kubka.
5) WAŻNA INFORMACJA: Wypić dwa (2) kolejne kubki wody lub
   czystego płynu. Za każdym razem napełnić kubek wodą lub czystym
   płynem do kreski.
6) Bez pośpiechu (w ciągu pół godziny) wypić całość płynu z każdego
   z kubków.

Wykonanie etapów wymienionych w punktach od 1 do 6 zajmuje około 2 godzin i należy je
powtórzyć dla drugiej części schematu.

Niezależnie od zastosowanego schematu, należy zakończyć picie płynu:
• przynajmniej na jedną godzinę przed badaniem lub zabiegiem, w przypadku badania lub
  zabiegu bez znieczulenia ogólnego,
• zazwyczaj przynajmniej na dwie godziny przed badaniem lub zabiegiem, w przypadku badania
  lub zabiegu w znieczuleniu ogólnym, należy postępować zgodnie ze wskazówkami
  anestezjologa.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eziclen
• Jeśli pacjent uważa, że przyjął zbyt dużą dawkę leku Eziclen lub nie rozcieńczył leku zgodnie
  z zaleceniem, bądź nie wypił wystarczającej dodatkowej ilości wody, należy poinformować
  lekarza i spożyć wystarczającą ilość wody lub czystych płynów, aby zapobiec odwodnieniu
  organizmu.

Pominięcie zastosowania leku Eziclen
• W przypadku pominięcia dawki, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, gdyż może to
  oznaczać, że lek nie zadziała w spodziewany sposób.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania tego leku:

W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie
leku Eziclen i natychmiast zwrócić się do lekarza:
• Reakcja alergiczna – objawy mogą obejmować wysypkę skórną lub zaczerwienienie, świąd,
  trudności w oddychaniu lub obrzęk gardła.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 osoby na 10)
• Ogólny dyskomfort
• Nudności lub wymioty
• Wzdęcie lub ból żołądka.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 osoby na 100)
• Dreszcze
• Suchość w jamie ustnej
• Bóle głowy
• Zawroty głowy
• Ból przy oddawaniu moczu
• Dyskomfort okolicy odbytu lub odbytnicy
• Zmiany stężenia niektórych składników krwi. Przykłady obejmują: zwiększoną aktywność
  „aminotransferazy asparaginianowej”, „fosfokinazy kreatynowej”, „dehydrogenazy
  mleczanowej”, zwiększone stężenie „fosforanów”, „bilirubiny’’ lub „kwasu moczowego’’
  oraz zmniejszone stężenie „sodu’’, „potasu” lub „wapnia’’.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądancyh Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Eziclen

• Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

• Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz butelce
  po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

• Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

• Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

• Po pierwszym otwarciu butelki i/lub rozcieńczeniu zawartości wodą, roztwór należy natychmiast
  wykorzystać.

• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
  zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
  chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Eziclen
Substancjami czynnymi są: sodu siarczan bezwodny, magnezu siarczan siedmiowodny oraz
  potasu siarczan. Każda butelka o zawartości około 176 ml koncentratu zawiera 17,510 g sodu
  siarczanu bezwodnego, 3,276 g magnezu siarczanu siedmiowodnego oraz 3,130 g potasu
  siarczanu.

Całkowita zawartość elektrolitów jest następująca:

Zawartość w g            Zawartość w mmol
                      1 butelka     2 butelki     1 butelka     2 butelki
Sód*              5,684           11,367         247,1           494,42
Potas             1,405             2,81           35,9             71,8
Magnez          0,323             0,646         13,3             26,6
Siarczany       14,845           29,690       154,5            309,0

* pochodzący z sodu siarczanu (substancji czynnej) oraz sodu benzoesanu (nośnika).

Pozostałe składniki to sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, sukraloza, kwas
jabłkowy, woda oczyszczona oraz aromat koktajlu owocowego [mieszanina aromatów pochodzenia
naturalnego i aromatów syntetycznych, glikol propylenowy (E 1520), alkohol etylowy, kwas octowy
oraz kwas benzoesowy (E 210)].

Jak wygląda lek Eziclen i co zawiera opakowanie
• Lek ten jest koncentratem do sporządzania roztworu doustnego, koncentrat jest przezroczysty lub
  lekko mętny.
• Dostarczony jest w 2 butelkach o pojemności około 176 ml każda, pakowanych w pudełko wraz
  z kubkiem, o objętości około pół litra, do rozcieńczenia oraz podania leku.
• Dostępne wielkości opakowań:
  - 1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek
  - 24 x 1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek
  - 6 x 24 (=144) x 1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek
  - 14 x 24 (=336) x 1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
IPSEN Consumer HealthCare
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Francja

Wytwórca:
BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
rue Ethé Virton
28100 Dreux
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i (lub) otrzymania ulotki w innym formacie
należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

IPSEN Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Tel.: 22 653 68 00
Faks: 22 653 68 22

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza