Balsolan maść(100 mg/g) - tuba 30 g

Opakowanie

tuba 30 g

Producent

Gemi

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

maść

Wybierz opakowanie
100 mg/g, maść, tuba 30 g
  • #

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli, młodzież i dzieci od 6 rż.: cienką warstwę maści nanieść na zmienione chorobowo miejsca na skórze 2-3 razy na dobę i rozsmarować. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, zaleca się wdrożenie innego leczenia.

Zastosowanie

Lek tradycyjnie stosowany w oparzeniach, odmrożeniach, odleżynach i owrzodzeniach powodowanych żylakami.

Treść ulotki

1. Co to jest BALSOLAN i w jakim celu się go stosuje.

BALSOLAN jest lekiem zawierającym jako substancję czynną balsam peruwiański który posiada
właściwości przeciwzapalne i antyseptyczne (przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze).

Jest to produkt leczniczy przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i
jego stosowania skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Lek tradycyjnie stosowany w oparzeniach, odmrożeniach, odleżynach i owrzodzeniach
powodowanych żylakami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku BALSOLAN.

Kiedy nie stosować leku BALSOLAN:
• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (balsam peruwiański) lub którykolwiek z
pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);
• jeśli pacjent ma skłonność do alergii, w szczególności jeśli u pacjenta wystąpiła nadwrażliwość
na kamforę, organiczne kwasy aromatyczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy) lub
produkty zawierające tego rodzaju związki (np. propolis);
• nie należy stosować maści na otwarte rany oraz na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania tej maści należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Maść należy stosować wyłącznie na skórę.
Stosowanie leku na większą powierzchnię skóry należy skonsultować z lekarzem.
Nie stosować w okolicy oczu oraz błon śluzowych.

Dzieci
Nie należy stosować maści u dzieci poniżej 6. roku życia.

BALSOLAN a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez
pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami i innych rodzajów interakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy
planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego
leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować BALSOLAN.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci od 6 roku życia, dorośli i młodzież: cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo
zmienione miejsca na skórze i rozsmarować.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się od 2 do 3 razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku BALSOLAN
Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku BALSOLAN.
Zgodnie z przyjętą praktyką, w razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku BALSOLAN
Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku BALSOLAN
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Przy nadwrażliwości na balsam peruwiański lub inny składnik preparatu mogą wystąpić skórne
odczyny alergiczne.

5. Jak przechowywać BALSOLAN.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 1 rok.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje.

Co zawiera lek BALSOLAN
• Substancją czynną leku jest balsam peruwiański Balsamum peruvianum. 1 g leku zawiera 100 mg balsamu peruwiańskiego.
• Pozostałe składniki to: etanol 96 %, parafina ciekła, wazelina biała, emulgator P 0090, woda oczyszczona


Jak wygląda lek BALSOLAN i co zawiera opakowanie
BALSOLAN to jasnobrązowa maść o aromatycznym zapachu podobnym do wanilii. Opakowanie leku
stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 10g, 30 g lub 50 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku
razem z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski
ul. Mickiewicza 36
05-480 Karczew

tel. 22 780 83 05 w. 70
e-mail: gemi@gemi.pl


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza