Bals-Sulphur żel żel - but. 300 g

Opakowanie

but. 300 g

Producent

Sulphur Zdrój

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel

Wybierz opakowanie
żel, but. 300 g
  • #

Dawkowanie

Zewnętrznie. Preparat wcierać 2-3 razy na dobę w okolicy chorych stawów i mięśni, lekko masując. Zaleca się stosować przez 2-3 tyg. Leczenie można powtarzać. Po użyciu preparatu szczelnie zamknąć butelkę. Sposób podania: stosuje się miejscowo na skórę.

Zastosowanie

Choroba zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (zzsk); bólowe zespoły szyjne, barkowe i lędźwiowo-krzyżowe; bóle i obrzęki po stłuczeniach, zwichnięciach i w rehabilitacji po urazach narządu ruchu. Pomocniczo w reumatoidalnym zapaleniu stawów (rzs). Preparat może być stosowany w zabiegach jonoforezy (katoda) oraz fonoforezy (ultrafonoforeza) w chorobie zwyrodnieniowej stawów i zapaleniu okołostawowym.

Treść ulotki

1.Co to jest lek Bals sulphur żel i w jakim celu się go stosuje

Głównym składnikiem Bals sulphur żel jest solanka siarczkowa ze źródeł mineralnych
uzdrowiska Busko Solec. Właściwości lecznicze solanki wiążą się z obecnością związków
siarki (siarki dwuwartościowej, jonu wodorosiarczkowego, siarki koloidalnej), oraz licznych
jonów Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe3+, Cl-, CO2-. Żel, którego głównym składnikiem jest
solanka siarczkowa aplikowany miejscowo działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie,
przeciwobrzękowo zwiększając resorpcję ognisk zapalnych. Jony siarki zaabsorbowane ze
skóry biorą udział w syntezie kwasu chondroitynosiarkowego, głównego składnika
budulcowego chrząstki stawowej.
Stosowanie żelu zmniejsza odczucie bólu stawów przy ruchach i chodzeniu.

Wskazania do stosowania:
- choroba zwyrodnieniowa stawów;
- zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK);
- bólowe zespoły szyjne, barkowe i lędźwiowo-krzyżowe;
- bóle i obrzęki po stłuczeniach, zwichnięciach i rehabilitacja po urazach narządu ruchu;
- pomocniczo w reumatoidalnym zapaleniu stawów (rzs).

Żel może być stosowany w zabiegach jonoforezy (katoda) oraz fonoforezy (ultradźwięki) w
chorobie zwyrodnieniowej stawów i zapaleniu okołostawowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bals sulphur żel

Kiedy nie stosować leku Bals sulphur żel:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- nie należy stosować na uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Bals sulphur żel należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.
Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić
się do lekarza.

Dzieci
Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Z tego
względu nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek bals sulphur żel a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez
pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy
planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego
leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Bals sulphur żel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

3. Jak stosować lek Bals sulphur żel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub
według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

2-3 razy na dobę wcierać w okolicy chorych stawów i mięśni, lekko masując. Zaleca się
stosować przez 2-3 tygodnie. Po użyciu szczelnie zamknąć butelkę.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana
Nie są znane objawy przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki leku Bals sulphur żel
Należy zastosować kolejną dawkę leku, nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby. W przypadku
wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie leku,
poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bals sulphur żel

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Bals sulphur żel po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bals sulphur żel
- Substancją czynną leku jest 2,1% woda chlorkowo-sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa
- Substancje pomocnicze to: etanol 96°, woda oczyszczona, mentol, etylu parahydroksybenzoesan ,
  metyloceluloza

Jak wygląda lek Bals sulphur żel i co zawiera opakowanie
Butelka polipropylenowa zawierająca 300,0 g Bals sulphur żel, dołączona ulotka informacyjną dla
pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
28-100 Busko- Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 116a
tel/fax 041-378-78-93
e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.08.2019 r.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza