Baikaderm krem((1,33 g+1 g)/100 g) - tuba 35 g

Opakowanie

tuba 35 g

Producent

Herbapol Wrocław

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem

Wybierz opakowanie
(1,33 g+1 g)/100 g, krem, tuba 35 g
  • #

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: jednorazowo stosować ok. 2 cm kremu na miejsca chorobowo zmienione 3-4 razy dziennie. Krem można stosować pod opatrunki okluzyjne.

Zastosowanie

Leczenie stanów zapalnych skóry objawiających się zaczerwienieniem, obrzękiem, świądem, bólem i suchością, w tym także w stanach zapalnych o nieznanej etiologii bez przerwania ciągłości skóry. Łagodzenie podrażnień skóry powstałych w wyniku np. ukąszenia owadów, depilacji, niewielkich otarć naskórka, lekkich oparzeń termicznych i słonecznych, zmian rumieniowych powstałych w następstwie ekspozycji skóry na promienie UV np. po fototerapii oraz podrażnień skóry środkami chemii gospodarczej. Leczenie uzupełniające w terapii trądziku grudkowo-krostkowego.

Treść ulotki

1. CO TO JEST LEK BAIKADERM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Baikaderm jest to krem zawierający zespół flawonów izolowanych z korzenia tarczycy bajkalskiej
(Scutellaria baicalensis G.) oraz alantoinę.
Działanie przeciwzapalne zespołu flawonów oparte jest na hamowaniu syntezy komórkowych media-
torów zapalenia. Ponadto zespół flawonów hamuje wydzielanie histaminy i zmniejsza przepuszczal-
ność naczyń włosowatych, dzięki czemu łagodzi obrzęk towarzyszący stanom zapalnym.
Alantoina wykazuje właściwości gojące.

Wskazania do stosowania
Lek Baikaderm zalecany jest w:
- leczeniu stanów zapalnych skóry objawiających się zaczerwienieniem, obrzękiem, świądem,
  bólem i suchością, w tym także w stanach zapalnych o nieznanej etiologii bez przerwania
  ciągłości skóry
- łagodzeniu podrażnień skóry powstałych w wyniku np. ukąszenia owadów, depilacji, niewiel-
  kich otarć naskórka, lekkich oparzeń termicznych i słonecznych, zmian rumieniowych pow-
  stałych w następstwie ekspozycji skóry na promienie UV np. po fototerapii oraz podrażnień
  skóry środkami chemii gospodarczej
- leczeniu uzupełniającym w terapii trądziku grudkowo-krostkowego
Jeśli po upływie 7-10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BAIKADERM

Kiedy nie stosować leku Baikaderm
Leku Baikaderm nie należy stosować w przypadku:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6)
- uszkodzeń skóry (przerwania ciągłości skóry)
- zmian skórnych w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Baikadermu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku, gdy po upływie 7-10 dni stosowania preparatu Baikaderm nie nastąpi poprawa stanu
skóry i/lub wystąpi pogorszenie, należy zwrócić się po poradę do lekarza.
Ze względu na zawartość alkoholu stearylowego lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np.
kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość benzoesanu sodu lek może powodować niewielkiego stopnia podrażnienia
skóry, oczu i błon śluzowych.

Dzieci poniżej 12 lat
Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Baikaderm a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Nie ma odpowiednich danych do stosowania preparatu Baikaderm w okresie ciąży i laktacji.
Brak danych dotyczących wpływu na płodność. Ze względu na nieznane ryzyko stosowania produktu
na skórę u kobiet w okresie ciąży i karmienia, nie zaleca się stosowania w tych okresach.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Krem Baikaderm nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.3. JAK STOSOWAĆ LEK BAIKADERM

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosować na skórę.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: jednorazowo stosować na nieuszkodzoną skórę słupek kremu o
długości ok. 2 cm. Smarować kremem zmienione chorobowo miejsca 3 - 4 razy na dobę. Lek może
być stosowany pod opatrunkiem okluzyjnym.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych podczas stosowania leku Baika-
derm, jednak w przypadku ich wystąpienia należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożąda-
nych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.+ 48 22 492-13-01,
fax + 48 22 492-13-09), e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BAIKADERM

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie lub pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne.
Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Baikaderm

Substancjami czynnymi w 100 g leku są:
- Zespół flawonów izolowanychz korzeniaScutellaria baicalensis
  (o zawartości 75% bajkaliny) - 1,33 g
- Alantoina - 1,00 g

Substancje pomocnicze to: makrogolu eter cetostearylowy, glicerolu monostearynian, alkohol
stearylowy, oktylu stearynian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości
łańcucha, decylu oleinian, glicerol, karbomer, sodu węglan, sodu benzoesan, alkohol benzylowy, woda
oczyszczona.

Jak wygląda lek Baikaderm i co zawiera opakowanie
Lek Baikaderm to krem.

Opakowanie stanowi tuba aluminiowa zawierająca 35 g kremu, zamknięta zakrętką z polietylenu,
umieszczona w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68
tel.: +48 71/ 335 72 25
fax: +48 71/ 372 47 40
e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących leku Baikaderm,

należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: tel. 71/321 86 04 wew.123.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza