Azyter krople do oczu, roztw.(15 mg/g) - 6 pojemników x 0,25 g

Opakowanie

6 pojemników x 0,25 g

Producent

Laboratoires Thea

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople do oczu, roztw.

Dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego 2 razy na dobę (rano i po południu) przez 3 dni. Nie ma konieczności stosowania leku dłużej niż 3 dni. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u dzieci, młodzieży i pacjentów w podeszłym wieku. Sposób podania. W przypadku jednoczesnego stosowania innego leku podawanego do oka preparat należy podawać jako ostatni, po 15 min przerwy od podania poprzedniego leku.

Zastosowanie

Leczenie miejscowego zapalenia spojówek wywołanego przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę: ropne zapalenie spojówek u dzieci (od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych; jaglicze zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis u dzieci (od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych. Należy uwględnić ogólne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Treść ulotki

1. Co to jest AZYTER i w jakim celu się go stosuje.


Azyter zawiera azytromycynę, antybiotyk z grupy makrolidów

Azyter jest stosowany w leczeniu miejscowym różnych zakażeń oka pochodzenia bakteryjnego
u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do 17 lat.
- ropne zapalenie spojówek,
- jaglicze zapalenie spojówek (jest to zakażenie bakteryjne oka wywołane przez Chlamydia
trachomatis występującą w krajach rozwijających się).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AZYTER.


Kiedy NIE stosować leku Azyter:
- Jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę, inne antybiotyki z grupy makrolidów lub na
trójglicerydy o średniej długości łańcucha.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku AZYTER należy zwrócić się do lekarza, lekarza prowadzącego
leczenie dziecka, farmaceuty lub pielęgniarki
- Jeśli wystąpi reakcja uczuleniowa należy przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.
- Gdy brak poprawy po trzech dniach od rozpoczęcia stosowania leku lub jeśli wystąpią
nietypowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Jeśli występuje zakażenie oczu nie zaleca się używania soczewek kontaktowych.
Lek przeznaczony jest wyłącznie do podawania do oka.
Leku nie należy wstrzykiwać lub podawać doustnie.

Inne leki i AZYTER
W razie konieczności stosowania innych leków do oczu, należy:
- jako pierwszy zakraplać inny lek do oczu,
- odczekać 15 minut,
- zakroplić Azyter jako ostatni.

Należy powiedzieć lekarzowi, lekarzowi prowadzącemu leczenie dziecka lub farmaceucie
o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje
przyjmować.

Ciąża
Lek Azyter może być stosowany w czasie ciąży.
Lekarz prowadzący może przepisać lek Azyter kobiecie w ciąży, jeśli uzna to za konieczne.

Karmienie piersią
Nieliczne dane wskazują, że azytromycyna przenika do mleka matki, w związku z tym lek może być
stosowany w okresie karmienia piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Po zakropleniu może nastąpić przejściowa nieostrość widzenia. W takich przypadkach należy
poczekać aż objawy ustąpią, zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdu, bądź obsługi urządzeń
mechanicznych.

3. Jak stosować lek AZYTER.


Lek Azyter należy stosować wyłącznie do oczu (podanie do oka).

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza, lekarza prowadzącego leczenie dziecka lub farmaceuty.

Dawkowanie
Zalecana dawka u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do
17 lat to 1 kropla dwa razy na dobę do oka (oczu) wymagającego leczenia: jedna kropla rano i jedna
kropla wieczorem.
Czas trwania leczenia to 3 dni.
Ponieważ lek ma przedłużone działanie, nie jest konieczne stosowanie go dłużej niż 3 dni, nawet
jeśli nadal utrzymują się niewielkie objawy zakażenia.

Sposób podawania:
Aby prawidłowo zastosować Azyter należy:
- starannie umyć ręce przed i po zakropleniu leku,
- patrząc do góry i lekko odchylając dolną powiekę zakroplić jedną kroplę do oka wymagającego
leczenia,
- nie dotykać powierzchni oka lub powiek końcówką zakraplacza pojemnika jednodawkowego,
- po użyciu pojemnik jednodawkowy należy wyrzucić. Nie należy przechowywać go w celu
ponownego użycia.

NIE WSTRZYKIWAĆ, NIE POŁYKAĆ

Pominięcie zastosowania leku Azyter
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Azyter
Należy zawsze skonsultować się z lekarzem w przypadku podjęcia decyzji o przerwaniu stosowania
leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stwierdzono następujące działania niepożądane po zastosowaniu leku:

Bardzo często: mogą dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10:

- przemijające dolegliwości dotyczące oczu (swędzenie, pieczenie, kłucie).

Często: mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów:
- nieostre widzenie,
- uczucie lepkości powiek,
- uczucie ciała obcego w oku.

Rzadko: mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów:
- ciężkie reakcje alergiczne, powodujące obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy),
- reakcje alergiczne (nadwrażliwość),
- stan zapalny spojówek (być może z powodu infekcji lub uczulenia) (zapalenie spojówek),
- alergiczne zapalenie spojówek,
- zapalenia rogówki,
- swędzenie skóry na powiekach (wyprysk na powiekach),
- suchość, zaczerwienienie i obrzmienie powiek (obrzęk powiek),
- nadwrażliwość oka,
- łzawienie oczu,
- zaczerwienienie powiek (rumień powiek),
- zaczerwienienie spojówek (przekrwienie spojówek).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, lekarza prowadzącego leczenie dziecka,
farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek AZYTER.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym
oraz pojemniku jednodawkowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Pojemniki jednodawkowe należy przechowywać w saszetce, w celu ochrony przed światłem.

Każdy pojemnik jednodawkowy powinien być natychmiast wyrzucony po pierwszym
zastosowaniu, nawet jeśli nie cała zawartość zostanie zużyta. Nie należy go przechowywać w celu
ponownego stosowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje.


Co zawiera lek Azyter
- Substancją czynną jest azytromycyna dwuwodna. Jeden gram roztworu zawiera 15 mg
azytromycyny dwuwodnej, co odpowiada 14,3 mg azytromycyny. Jeden pojemnik
jednodawkowy zawiera 3,75 mg azytromycyny dwuwodnej w 250 mg roztworu.
- Pozostałe składniki to trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości
łańcucha.

Jak wygląda lek Azyter i co zawiera opakowanie
Lek Azyter to roztwór do podania do oka (krople do oczu, roztwór) w pojemnikach jednodawkowych
zawierających 0,25 g leku. Lek Azyter jest klarownym, bezbarwnym do lekko żółtego, oleistym
płynem.
Tekturowe pudełko zawiera 6 pojemników jednodawkowych w saszetce, co stanowi ilość
wystarczającą do stosowania podczas jednorazowej terapii.

Podmiot odpowiedzialny:
LABORATOIRES THEA
12, rue Louis Blériot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
FRANCJA

Wytwórca
LABORATOIRES THEA
12, rue Louis Blériot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
FRANCJA

Laboratoire UNITHER
ZI de la Guérie
50200 COUTANCES
FRANCJA

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza