Azel-Drop Alergia krople do oczu, roztw.(0,5 mg/ml) - but. 6 ml

Opakowanie

but. 6 ml

Producent

Bausch+Lomb Ireland

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople do oczu, roztw.

Dawkowanie

Dospojówkowo. Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek. Dorośli i dzieci w wieku ≥4 lat: najczęściej podaje się 1 kroplę do każdego oka 2 razy na dobę. W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do 1 kropli, podawanej 4 razy dziennie. Lek można podawać profilaktycznie przed przewidywanym narażeniem na alergen. Niesezonowe (całoroczne) alergiczne zapalenie spojówek. Dorośli i młodzież w wieku ≥12 lat: zazwyczaj podaje się 1 kroplę do każdego oka, 2 razy na dobę. W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do 1 kropli podawanej 4 razy dziennie. W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu podczas leczenia trwającego maksymalnie 6 tyg., dlatego jeden cykl leczenia należy ograniczyć do 6 tyg. Należy poinformować pacjenta, że leczenie sezonowego zapalenia spojówek przez okres dłuższy niż 6 tyg. powinno odbywać się wyłącznie pod kontrolą lekarską. Zaleca się kontakt z lekarzem jeśli nastąpi nasilenie objawów choroby lub w ciągu 48 h nie nastąpi poprawa stanu zdrowia pacjenta. Sposób podania. Głowę należy lekko odchylić do tyłu. Krople do oczu należy zawsze stosować w taki sposób, by nie dopuścić do kontaktu końcówki butelki z okiem bądź skórą.

Zastosowanie

Leczenie i profilaktyka objawów alergicznego, sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci >4 lat. Leczenie objawowe niesezonowego (całorocznego), alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i młodzieży >12 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Azel-Drop Alergia i w jakim celu się go stosuje

Azel-Drop Alergia zawiera azelastynę, która należy do grupy leków przeciwalergicznych i
przeciwhistaminowych.

Lek Azel-Drop Alergia może być stosowany w celu leczenia lub zapobiegania objawom sezonowych,
alergicznych zaburzeń ocznych (sezonowe, alergiczne zapalenie spojówek towarzyszące katarowi
siennemu) u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat.

Lek Azel-Drop Alergia może być także stosowany w celu leczenia objawów niesezonowych
(całorocznych) alergicznych zaburzeń ocznych (całorocznego, alergicznego zapalenia spojówek) u
dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Lek Azel-Drop Alergia nie jest przeznaczony do leczenia zakażeń oczu.

Należy zgłosić się do lekarza, jeśli nie nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej po 2 dniach
stosowania leku.

Sposób działania leku Azel-Drop Alergia
Lek Azel-Drop Alergia powoduje szybkie ustąpienie objawów, takich jak pieczenie, świąd, łzawienie,
bez wywoływania objawów senności.
Alergia spowodowana jest nadmierną odpowiedzią układu odpornościowego organizmu na substancje
pochodzenia zewnętrznego. Alergia wywoływana jest przez kontakt z pyłkami roślin, roztoczami
kurzu domowego, pleśnią lub sierścią.
Lek Azel-Drop Alergia hamuje działanie histaminy i innych substancji zapalnych wydzielanych w
większej ilości u osób z alergią. W ten sposób lek Azel-Drop Alergia przeciwdziała objawom
zapalenia spojówek.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azel-Drop Alergia

Kiedy nie stosować leku Azel-Drop Alergia
- Jeśli pacjent ma uczulenie na azelastyny chlorowodorek, benzalkoniowy chlorek lub którykolwiek
  z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.1).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Azel-Drop Alergia należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:
- jeśli pacjent nie jest pewien, czy zaburzenie oka jest wynikiem alergii. W szczególności dotyczy
  to takich sytuacji, gdy problem dotyczy tylko jednego oka; występuje pogorszenie widzenia, ból
  oka, lecz nie występują żadne objawy dotyczące nosa. Może to oznaczać, że przyczyną jest
  zakażenie, a nie alergia
- jeśli objawy nasilą się lub będą się utrzymywać przez okres dłuższy niż 48 godzin bez istotnej
  poprawy, mimo zastosowania leku Azel-Drop Alergia.

Osoby z zapaleniem spojówek nie powinny nosić soczewek kontaktowych.

Dzieci i młodzież
Lek Azel-Drop Alergia należy stosować do leczenia sezonowych zaburzeń alergicznych u dzieci w
wieku od 4 lat i do leczenia niesezonowych (całorocznych) zaburzeń alergicznych u młodzieży w
wieku od 12 lat.

Azel-Drop Alergia a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie jest znany wpływ innych leków, jedzenia, bądź picia na lek Azel-Drop Alergia.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Azel-Drop Alergia przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Z tego powodu nie
zaleca się stosowania leku Azel-Drop Alergia w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Może występować łagodne, przemijające podrażnienie oczu wywołane zakropleniem leku. Jest mało
prawdopodobne, aby lek Azel-Drop Alergia znacznie zaburzał widzenie. W razie wystąpienia
jakiegokolwiek przemijającego zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać
maszyn, do momentu powrotu prawidłowej ostrości wzroku.

Lek Azel-Drop Alergia zawiera chlorek benzalkoniowy
Ten lek zawiera 0,0035 mg chlorku benzalkoniowego w każdej kropli, co odpowiada stężeniu 0,125
mg/ml.
Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich
zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15
minut przed ponownym założeniem.
Chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem
suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka). W razie
wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu leku,
należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Azel-Drop Alergia
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce lub według zaleceń lekarza
lub farmaceuty.
Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sezonowe, alergiczne zapalenie spojówek
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci powyżej 4 lat to
jedna kropla do każdego oka 2 razy na dobę (rano i wieczorem). W razie konieczności dawkę tę
można zwiększyć do jednej kropli, podawanej 4 razy dziennie.

Lek Azel-Drop Alergia można podać profilaktycznie przed przewidywanym narażeniem na alergen.

Niesezonowe (całoroczne), alergiczne zapalenie spojówek
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i młodzieży w wieku od 12
lat to jedna kropla do każdego oka dwa razy na dobę (rano i wieczorem). W razie konieczności dawkę
tę można zwiększyć do jednej kropli, podawanej 4 razy dziennie.

Sposób użycia
Odkręcić zakrętkę. Odchylić nieco głowę i delikatnie odciągnąć dolną powiekę oka (Rysunek 1).
Ostrożnie wpuścić 1 kroplę na wewnętrzną część dolnej powieki (Rysunek 2). Zachować ostrożność,
aby nie dotykać końcówką kroplomierza do oka ani skóry. Puścić dolną powiekę i delikatnie
przycisnąć kącik oka w kierunku nosa (Rysunek 3). Powoli wykonać kilka mrugnięć okiem tak, by
kropla została rozprowadzona po powierzchni gałki ocznej. W celu podania leku do drugiego oka,
należy powtórzyć powyższe czynności.

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3

Czas trwania leczenia
Należy kontynuować stosowanie leku Azel-Drop Alergia po ustąpieniu objawów tak długo, ile trwa
narażenie na substancje uczulające (np. pyłki, kurz).

Leku Azel-Drop Alergia nie należy stosować dłużej niż 6 tygodni.

Jeżeli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku Azel-Drop Alergia jest zbyt mocne lub za słabe,
należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azel-Drop Alergia
Po zakropleniu leku do oczu nie są znane specyficzne reakcje przedawkowania i nie są spodziewane w
przypadku tej drogi podania. W razie przypadkowego połknięcia leku Azel-Drop Alergia należy jak
najszybciej zgłosić się do lekarza lub do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Pominięcie zastosowania leku Azel-Drop Alergia
Nie należy podejmować specjalnych działań w przypadku pominięcia zastosowania leku Azel-Drop
Alergia. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. W razie konieczności lek może być również
podany pomiędzy dwoma planowanymi podaniami.

Przerwanie stosowania leku Azel-Drop Alergia
O ile to możliwe, należy używać leku Azel-Drop Alergia regularnie do momentu ustąpienia objawów.
W razie przerwania stosowania leku Azel-Drop Alergia istnieje prawdopodobieństwo nawrotu
typowych objawów choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych zastosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Azel-Drop Alergia może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane są wymienione poniżej zgodnie z częstością występowania.

Częste: (mogą dotyczyć 1 na 10 osób)
Łagodne, przemijające podrażnienie (np. pieczenie, swędzenie, łzawienie) oka występowało po
podaniu leku Azel-Drop Alergia.

Niezbyt częste: (mogą dotyczyć 1 na 100 osób)
Gorzki smak w ustach.

Bardzo rzadkie: (mogą dotyczyć 1 na 10 000 osób)
Reakcje alergiczne (takie jak wysypka i świąd).

Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych
Zwykle, wymienione działania niepożądane szybko ustępują. Nie jest konieczne podejmowanie
żadnych specjalnych środków zaradczych.

Gorzkiemu smakowi w ustach po zastosowaniu leku Azel-Drop Alergia można przeciwdziałać pijąc
napoje bezalkoholowe (soki, woda).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Azel-Drop Alergia

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Azel-Drop Alergia po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie
butelki i opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać butelkę w opakowaniu
zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu: nie stosować leku po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Azel-Drop Alergia

- Substancją czynną jest azelastyny chlorowodorek.
  1 ml zawiera 0,5 mg azelastyny chlorowodorku. Jedna kropla zawiera 0,015 mg azelastyny
  chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek; sorbitol ciekły 70%, (niekrystalizujący);
  hypromeloza; disodu edetynian; sodu wodorotlenek (do ustalenia pH); woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Azel-Drop Alergia i co zawiera opakowanie
Lek Azel-Drop Alergia ma postać klarownego, bezbarwnego roztworu. Lek Azel-Drop Alergia jest
dostępny w butelce z LDPE z kroplomierzem z LDPE oraz zakrętką z HDPE. Jedna butelka zawiera 6
ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bausch+Lomb Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Wytwórca
Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin
Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego   Nazwa produktu leczniczego
Austria                                       Vividrin Azelastin 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung
Niemcy                                       Vividrin Azelastin 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung
Polska                                        Azel-Drop Alergia
Słowenia                                    Alezaxin
Włochy                                       Vividrin

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza