ACC optima Active proszek doustny(600 mg) - 10 saszetek

Opakowanie

10 saszetek

Producent

Sandoz

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

proszek doustny

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 saszetka raz na dobę (co odpowiada 600 mg acetylocysteiny na dobę). Lek nie jest odpowiedni do stosowania u młodzieży i dzieci (dla tych grup pacjentów dostępna jest acetylocysteina w innych postaciach farmaceutycznych). Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 14 dni. Jeśli w czasie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub objawy nasiliły się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Sposób podania. Zawartość saszetki należy wysypać bezpośrednio na język. Proszek pobudza wydzielanie śliny, więc można go łatwo połknąć. Proszku nie należy żuć przed połknięciem. Popijanie proszku wodą nie jest konieczne. Pacjenci z osłabionym odruchem kaszlowym (pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci osłabieni) powinni przyjmować lek rano.

Zastosowanie

Leczenie sekretolityczne w ostrych i przewlekłych chorobach oskrzeli i płuc, gdy konieczne jest zmniejszenie lepkości wydzieliny oskrzelowej w celu ułatwienia odkrztuszania u dorosłych.

Treść ulotki

1. Co to jest lek ACC Optima Active i w jakim celu się go stosuje

Lek ACC Optima Active zawiera substancję czynną acetylocysteinę, która upłynnia lepką wydzielinę
w drogach oddechowych.

Lek ACC Optima Active stosuje się w celu rozrzedzenia śluzu i ułatwienia jego odkrztuszania
u pacjentów z chorobami dróg oddechowych, którym towarzyszy powstawanie gęstej wydzieliny.

Lek należy stosować tylko u osób dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ACC Optima Active

Kiedy nie stosować leku ACC Optima Active
- jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed zastosowaniem leku ACC Optima Active należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli
pacjent:
- ma zmiany skórne
  Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, takie jak
  zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. W razie wystąpienia nowych zmian na skórze i błonach
  śluzowych, należy natychmiast przerwać przyjmowanie tego leku i zwrócić się o pomoc medyczną.
- choruje na astmęoskrzelową
- ma obecnie lub miał w przeszłości chorobę wrzodową żołądka lub jelit;
- jest uczulony na histaminę
  Należy unikać dłuższego stosowania leku ACC Optima Active u tych pacjentów, gdyż lek wpływa
  na metabolizm histaminy i może wywołać objawy nietolerancji (np. ból głowy, naczynioruchowe
  zapalenie błony śluzowej nosa, świąd).
- nie toleruje fruktozy, gdyż lek zawiera sorbitol
- choruje na fenyloketonurię, gdyż lek zawiera składnik, który jest źródłem fenyloalaniny
- ma problem z odkrztuszaniem wydzieliny
  Stosowanie leku ACC Optima Active, zwłaszcza na początku leczenia, może spowodować
  upłynnienie i zwiększenie wytwarzania wydzieliny oskrzelowej. Jeśli pacjent nie jest w stanie
  dostatecznie odkrztuszać, lekarz zastosuje odpowiednie postępowanie.

Leku ACC Optima Active nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek
w celu uniknięcia dodatkowego dostarczania organizmowi związków azotowych.

Dzieci i młodzież
U dzieci w wieku poniżej 2 lat mukolityki (leki powodujące upłynnienie i rozrzedzenie śluzu
w drogach oddechowych) mogą spowodować zwężenie dróg oddechowych ze względu na cechy
i czynność dróg oddechowych w tej grupie wiekowej oraz ograniczoną zdolność odkrztuszania
wydzieliny. Dlatego mukolityków nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Lek ACC Optima Active nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży. Dla tych
pacjentów dostępny jest lek w innych postaciach farmaceutycznych.

ACC Optima Active a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to zwłaszcza
następujących leków:
- leki łagodzące kaszel (przeciwkaszlowe)
  Jednoczesne stosowanie leku ACC Optima Active i leków przeciwkaszlowych może spowodować
  niebezpieczne zaleganie wydzieliny na skutek zmniejszenia odruchu kaszlowego. Stosowanie tych
  leków wymaga szczególnie uważnego rozpoznania rodzaju kaszlu. Przed jednoczesnym
  zastosowaniem takiego połączenia leków konieczne jest zasięgnięcie porady lekarza.
- antybiotyki
  Aby zapobiec wpływowi antybiotyku na skuteczne działanie acetylocysteiny, między przyjęciem
  obu leków należy zachować co najmniej 2-godzinną przerwę. Nie dotyczy to leków, których
  substancją czynną jest cefiksym lub lorakarbef. Ze względu na brak interakcji oba leki można
  przyjmować w tym samym czasie, co acetylocysteinę.
- węgiel aktywny
  Węgiel aktywny może osłabić działanie acetylocysteiny.
- triazotan glicerolu (nitrogliceryna)
 
Podczas jednoczesnego stosowania triazotanu glicerolu i acetylocysteiny nasila się rozszerzenie
  naczyń krwionośnych i zmniejsza działanie przeciwpłytkowe. Lekarz będzie kontrolował, czy
  u pacjenta nie występuje zmniejszenie ciśnienia krwi (może być znaczne), na które może
  wskazywać ból głowy.

Badania laboratoryjne
Jeśli pacjent ma mieć wykonane wymienione badania, powinien powiedzieć lekarzowi
o przyjmowaniu leku ACC Optima Active, gdyż może on wpływać na wynik oznaczenia:
- salicylanów: leki stosowane w leczeniu bólu, zapalenia lub reumatyzmu,
- ciał ketonowych w moczu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Ze względu na niewystarczające doświadczenie dotyczące stosowania acetylocysteiny u kobiet
w ciąży, lek ACC Optima Active można przyjmować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna
to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią
Brak dostępnych danych dotyczących przenikania acetylocysteiny do mleka kobiecego, dlatego lek
ACC Optima Active można przyjmować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna
to za bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie wiadomo, aby lek ACC Optima Active wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub
obsługiwania maszyn albo wpływ ten jest nieistotny.

Lek ACC Optima Active zawiera aspartam, sorbitol i sód
Ten lek zawiera 0,5 mg aspartamu w każdej saszetce. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być
szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina
gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.

Ten lek zawiera do 527 mg sorbitolu w każdej saszetce. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli
stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono
wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której
organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku lub podaniem go dziecku.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w saszetce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.

3. Jak stosować lek ACC Optima Active

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się tylko u dorosłych.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zalecana dawka to 1 saszetka raz na dobę.

Sposób stosowania
Proszek doustny zawarty w jednej saszetce leku ACC Optima Active należy wysypać bezpośrednio na
język. Proszek pobudza wydzielanie śliny, więc można go łatwo połknąć.

Uwaga: proszku doustnego nie należy żuć przed połknięciem.
Popijanie proszku wodą nie jest konieczne.

Nie zaleca się rozpuszczania leku ACC Optima Active z innymi lekami.

Uwaga:
Wyczuwalny ewentualnie siarkowy zapach nie wskazuje na zmiany w produkcie leczniczym, ale jest
charakterystyczny dla substancji czynnej tego produktu.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci osłabieni
Pacjenci z osłabionym odruchem kaszlowym (pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci osłabieni)
powinni przyjmować lek najlepiej rano.

Czas trwania leczenia
- Leku ACC Optima Active nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez zalecenia lekarza.
- Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
  skontaktować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ACC Optima Active
Przedawkowanie leku może spowodować podrażnienie żołądka i jelit z takimi objawami, jak ból
brzucha, nudności, wymioty, biegunka.

Dotychczas nie obserwowano ciężkich działań niepożądanych lub objawów zatrucia, nawet po
znacznym przedawkowaniu. Jednak w razie podejrzewania przedawkowania leku ACC Optima Active
należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku ACC Optima Active
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy
przyjąć o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy reakcji alergicznej lub ciężka reakcja skórna, powinien przerwać
stosowanie leku ACC Optima Active i natychmiast zwrócić się do lekarza.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- reakcje alergiczne (świąd i pokrzywka, silny obrzęk tkanki podskórnej [obrzęk naczynioruchowy]
  i wysypka skórna)
- przyspieszone bicie serca (tachykardia)
- obniżone ciśnienie krwi (niedociśnienie tętnicze)
- ból głowy
- dzwonienie w uszach (szumy uszne)
- zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej)
- ból brzucha, nudności, wymioty i biegunka
- gorączka

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
- duszność, skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z nadreaktywnością oskrzeli w przebiegu astmy
  oskrzelowej)
- zaburzenia trawienia (niestrawność)

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- ciężkie reakcje alergiczne, aż do wstrząsu
- ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella*
- krwawienie (krwotok), częściowo związane z reakcjami nadwrażliwości

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych):
- gromadzenie się wody w obrębie twarzy (obrzęk twarzy)
- zmniejszona agregacja płytek krwi

* Bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne
martwicze oddzielanie się naskórka, pozostające w związku czasowym ze stosowaniem
acetylocysteiny. W większości z tych przypadków pacjent przyjmował w tym samym czasie co
najmniej jeden inny lek, który mógł nasilać opisane zaburzenia dotyczące błon śluzowych i skóry.

W razie wystąpienia zmian na skórze lub błonach śluzowych, należy natychmiast przerwać
stosowanie acetylocysteiny i zwrócić się o pomoc medyczną.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ACC Optima Active

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku
tekturowym po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ACC Optima Active

- Substancją czynną leku jest acetylocysteina. Każda saszetka zawiera 600 mg acetylocysteiny.
- Pozostałe składniki to: tripalmitynian glicerolu, polisorbat 65, sorbitol (E 420), ksylitol (E 967),
  kwas cytrynowy, sodu diwodorocytrynian, magnezu cytrynian, karmeloza sodowa, aspartam (E
  951), talk, aromat jeżynowy „Blackberry B” (zawiera wanilinę, maltodekstrynę, glukonolakton,
  sorbitol, krzemionkę koloidalną bezwodną, mannitol (E 421), magnezu węglan), magnezu
  stearynian.

Jak wygląda lek ACC Optima Active i co zawiera opakowanie
Lek ACC Optima Active ma postać proszku barwy białej lub lekko żółtawej, z łatwo rozpadającymi
się grudkami (jeśli są), o zapachu jeżynowym, z możliwością lekkiego zapachu siarki.
Lek pakowany jest w saszetki z folii Aluminium/papier i umieszczany w tekturowym pudełku.
Każda saszetka zawiera 1,6 g proszku.

Wielkość opakowania 10 saszetek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Austria

Wytwórca
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben, Niemcy

Hermes Arzneimittel GmbH
Division: Hermes Pharma Ges.m.b.H
Schwimmschulweg 1a,
9400 Wolfsberg, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:
Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2021

Logo Sandoz

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza