Acarizax liof. doustny - standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego(12 SQ-HDM) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

ALK-Abelló A/S

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

liof. doustny - standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego

Dawkowanie

Doustnie. Alergiczny nieżyt nosa (dorośli i młodzież w wieku od 12 do 17 lat), astma oskrzelowa (dorośli): 1 liofilizat doustny (12 SQ-HDM) na dobę. Leczenie powinno być rozpoczynane przez lekarza z doświadczeniem w leczeniu chorób alergicznych. Zaleca się, aby pierwsza dawka liofilizatu doustnego była przyjęta przez pacjenta pod nadzorem medycznym oraz aby pacjent był obserwowany przez co najmniej 0,5 h w celu ewentualnego leczenia jakichkolwiek natychmiastowych działań niepożądanych. Początek działania klinicznego wystąpi po 8-14 tyg. od rozpoczęcia leczenia. Międzynarodowe wytyczne dotyczące leczenia wskazują, że modyfikacja choroby występuje po okresie 3 lat stosowania immunoterapii alergenowej. Dane dotyczące skuteczności preparatu obejmują 18 mies. leczenia osób dorosłych; brak danych dotyczących okresu leczenia wynoszącego 3 lata. Jeśli w ciągu 1. roku leczenia preparatem nie nastąpi poprawa, nie ma wskazań do kontynuacji leczenia. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania: u dzieci <12 lat; do leczenia astmy oskrzelowej wywołanej alergią u dzieci < 18 lat. Szczególne grupy pacjentów. Brak doświadczeń klinicznych ze stosowaniem preparatu u pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat). Sposób podania. Liofolizat należy wyjąć z blistra suchymi palcami natychmiast po otwarciu blistra, a następnie umieścić pod językiem, gdzie ulegnie rozpuszczeniu. Należy przez około 1 min unikać połykania. Przez kolejne 5 min nie należy spożywać pokarmów i napojów. Jeśli leczenie preparatem zostanie przerwane na okres nie dłuższy niż 7 dni, pacjent może je samodzielnie ponownie rozpocząć. Jeśli leczenie zostanie przerwane na okres dłuższy niż 7 dni, zaleca się, aby pacjent skontaktował się z lekarzem przed ponownym rozpoczęciem leczenia.

Zastosowanie

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych (18-65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne i (lub) swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy. Przed rozpoczęciem leczenia należy uważnie ocenić stan zaawansowania astmy u pacjenta.
Preparat jest wskazany do stosowania u młodzieży (12-17 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne i (lub) swoiste immunoglobuliny E) w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego alergicznego nieżytu nosa spowodowanego kurzem domowym, utrzymującego się pomimo stosowania leków łagodzących objawy.

Treść ulotki

1. Co to jest lek ACARIZAX i w jakim celu się go stosuje

ACARIZAX zawiera wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego. Lek ma postać liofilizatu
doustnego, jest podobny do tabletki, ale bardziej miękki i wchłania się do ustroju po umieszczeniu go
pod językiem.

ACARIZAX jest stosowany w leczeniu alergicznego nieżytu nosa (zapalenia śluzówki nosa)
u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 do 65 lat) i powiązanej astmy alergicznej u dorosłych
(w wieku od 18 do 65 lat), wywołanych roztoczami kurzu domowego.

ACARIZAX zwiększa tolerancję immunologiczną (zdolność organizmu do radzenia sobie) na
roztocze kurzu domowego. Może upłynąć od 8 do 14 tygodni zanim pacjent zauważy jakąkolwiek
poprawę.

Lekarz oceni występujące objawy alergiczne i wykona testy skórne i (lub) zleci badanie krwi, aby
zdecydować, czy lek ACARIZAX powinien być zastosowany.

Pierwsza dawka liofilizatu doustnego powinna być przyjęta w obecności lekarza. Po przyjęciu
pierwszej dawki, pacjent powinien pozostać pod obserwacją personelu medycznego przez co najmniej
pół godziny. Zastosowanie takiego środka ostrożności umożliwia ocenę indywidualnej wrażliwości
pacjenta na leczenie i omówienie z lekarzem możliwych działań niepożądanych.

ACARIZAX jest przepisywany przez lekarzy z doświadczeniem w leczeniu alergii.
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku ACARIZAX

Kiedy nie przyjmować leku ACARIZAX
- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych
  w punkcie 6);
- jeśli czynność płuc jest słaba (według oceny lekarza);
- jeśli pacjent miał pogorszenie ciężkiej astmy w okresie ostatnich trzech miesięcy (według oceny
  lekarza);
- jeśli pacjent ma astmę i trwającą infekcję dróg oddechowych, jak przeziębienie, ból gardła,
  zapalenie płuc tego dnia, kiedy ma być przyjęta pierwsza dawka leku ACARIZAX. Lekarz
  opóźni rozpoczęcie leczenia do czasu, kiedy pacjent poczuje się lepiej;
- jeśli pacjent ma chorobę wpływającą na układ immunologiczny, przyjmuje leki hamujące
  czynność układu immunologicznego lub choruje na nowotwór;
- jeśli pacjent miał obecnie ekstrakcję zęba, inne zabiegi chirurgiczne w jamie ustnej lub ma
  owrzodzenia lub zakażenia w jamie ustnej. Lekarz może zalecić odłożenie rozpoczęcia leczenia
  lub przerwać leczenie do czasu wygojenia się ran w jamie ustnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku ACARIZAX należy omówić to z lekarzem, jeśli:
- pacjent jest leczony na depresję trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami
  monoaminooksydazy (MAOI) lub jest leczony z powodu choroby Parkinsona inhibitorami
  katecholo-O-metylotransferazy (COMT);
- w przeszłości wystąpiła u pacjenta ciężka reakcja alergiczna po podaniu iniekcji zawierającej
  wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego;
- występuje alergia na ryby. Lek ACARIZAX może zawierać śladowe ilości białka rybiego.
  Dostępne dane nie wskazują na zwiększenie ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej u pacjentów
  z uczuleniem na ryby;
- wystąpią objawy ciężkiej reakcji alergicznej, jak trudności w połykaniu lub oddychaniu, zmiana
  głosu, niedociśnienie (niskie ciśnienie tętnicze krwi) lub uczucie ściśniętego gardła. Należy
  natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem;
- objawy astmy ulegną zauważalnemu pogorszeniu. Należy natychmiast przerwać leczenie
  i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent choruje na astmę, po rozpoczęciu leczenia lekiem ACARIZAX należy kontynuować
stosowanie leków przeciwastmatycznych. Lekarz powie pacjentowi jak należy stopniowo zmniejszać
dawkę leków przeciwastmatycznych.

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku ACARIZAX i skontaktować się z lekarzem, jeśli
wystąpi ciężka lub utrzymująca się zgaga lub trudności w połykaniu, ponieważ mogą to być objawy
alergicznego zapalenia przełyku.

Podczas leczenia należy się spodziewać wystąpienia łagodnych do umiarkowanych miejscowych
reakcji alergicznych. Niemniej jednak, jeśli objawy są ciężkie, należy powiedzieć o tym lekarzowi,
który zadecyduje czy pacjent nie wymaga podania leków przeciwalergicznych, np. leków
przeciwhistaminowych.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.

Dzieci i młodzież
Alergiczny nieżyt nosa (zapalenia śluzówki nosa):
ACARIZAX jest stosowany w leczeniu alergicznego nieżytu nosa u młodzieży (12-17 lat).
ACARIZAX nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Astma alergiczna:
ACARIZAX nie jest wskazany do stosowania w leczeniu astmy alergicznej u dzieci w wieku poniżej
18 lat.

Lek ACARIZAX a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Obejmuje to także leki
wydawane bez recepty. Jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwalergiczne, jak leki
przeciwhistaminowe, leki łagodzące objawy astmy lub steroidy, należy powiedzieć o tym lekarzowi,
który doradzi, jak należy je stosować podczas leczenia lekiem ACARIZAX. Jeśli pacjent przerwie
stosowanie leków przeciwalergicznych, może wystąpić więcej działań niepożądanych leku
ACARIZAX.

ACARIZAX z jedzeniem i piciem
Przez 5 minut po przyjęciu tego leku należy powstrzymać się od jedzenia i picia.

Ciąża i karmienie piersią
Obecnie brak jest doświadczeń ze stosowaniem leku ACARIZAX podczas ciąży. Nie należy
rozpoczynać leczenia lekiem ACARIZAX podczas ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas
leczenia, powinna porozmawiać z lekarzem, czy może kontynuować leczenie tym lekiem.

Obecnie brak jest doświadczeń ze stosowaniem leku ACARIZAX podczas karmienia piersią.
Nie przewiduje się wpływu leku na dziecko karmione piersią. Należy porozmawiać z lekarzem o tym,
czy można kontynuować przyjmowanie leku ACARIZAX podczas karmienia dziecka piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Terapia lekiem ACARIZAX nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, pacjent powinien ocenić sam, czy
lek nie ma wpływu na jego samopoczucie. Należy więc przeczytać wszystkie informacje zawarte w tej
ulotce, a zwłaszcza punkt 4 „Możliwe działania niepożądane” i w przypadku wątpliwości,
porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.
3. Jak przyjmować lek ACARIZAX

Lek ACARIZAX należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka wynosi zazwyczaj jeden liofilizat na dobę. Lekarz zadecyduje jak długo należy przyjmować
lek ACARIZAX.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży

Przed dotknięciem leku należy upewnić się, że ręce są suche. Lek należy przyjmować w następujący
sposób:

1. Oderwać pasek oznaczony trójkątami w górnej części opakowania.

2. Oderwać od opakowania liofilizatu doustnego jeden kwadracik wzdłuż linii perforacji.

3. Nie należy wypychać leku przez folię. Może to spowodować jego uszkodzenie, ponieważ lek łatwo
pęka. Należy zagiąć zaznaczony narożnik folii, a następnie pociągnąć za niego.

4. Ostrożnie wyjąć lek z folii i niezwłocznie go przyjąć.

5. Lek należy umieścić pod językiem. Powinien on tam pozostawać, aż do rozpuszczenia. Przez
pierwszą minutę nie należy przełykać śliny. Nie należy spożywać pokarmów ani napojów przez co
najmniej 5 minut.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ACARIZAX
W razie przyjęcia zbyt wielu liofilizatów, pacjent może doznawać objawów alergii, w tym
miejscowych objawów ze strony jamy ustnej i gardła. W przypadku, gdy objawy są ciężkie, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pominięcie przyjęcia zastosowania leku ACARIZAX
W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć lek później tego samego dnia. Nie należy stosować
dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapomniał o przyjęciu leku ACARIZAX przez ponad 7 dni, przed ponownym przyjęciem
leku należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie przyjmowania leku ACARIZAX
Warunkiem skuteczności leczenia jest przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działaniem niepożądanym może być reakcja alergiczna na alergen, którym leczony jest pacjent.
Większość reakcji alergicznych utrzymuje się od kilku minut do kilku godzin po przyjęciu leku
i większość z nich ustępuje podczas leczenia w czasie od 1 do 3 miesięcy.

Najcięższe działania niepożądane:
Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
- Ciężka reakcja alergiczna

Należy zaprzestać przyjmowania leku ACARIZAX i natychmiast powiadomić lekarza lub szpital, jeśli
wystąpią następujące objawy:
- Pogorszenie istniejącej astmy
- Nagły obrzęk twarzy, jamy ustnej, gardła lub skóry
- Problemy z połykaniem
- Problemy z oddychaniem
- Zmiany głosu
- Niskie ciśnienie tętnicze krwi
- Uczucie pełności w gardle (podobne do obrzęku)
- Pokrzywka i świąd skóry

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- Uczucie podrażnienia gardła
- Obrzęk w jamie ustnej i obrzęk warg
- Świąd w jamie ustnej i świąd uszu
- Infekcja dróg oddechowych

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- Uczucie kłucia lub drętwienia w obrębie jamy ustnej i języka
- Swędzenie oczu
- Swędzenie języka i warg
- Obrzęk języka lub gardła
- Zapalenie, dyskomfort lub pieczenie w jamie ustnej
- Zaczerwienienie lub owrzodzenie w jamie ustnej
- Ból w jamie ustnej
- Zaburzenia smaku
- Ból żołądka lub uczucie dyskomfortu w obrębie brzucha
- Biegunka
- Nudności (mdłości) i wymioty
- Ból podczas połykania lub trudności z połykaniem
- Objawy astmy
- Kaszel
- Duszność
- Uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej
- Niestrawność i zgaga
- Chrypka
- Uczucie zmęczenia
- Pokrzywka i świąd skóry

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
- Zapalenie oczu
- Uczucie szybkiego, silnego lub nieregularnego bicia serca
- Uczucie dyskomfortu w uszach
- Uczucie ucisku w gardle
- Uczucie dyskomfortu w nosie, zatkany nos lub wyciek z nosa, kichanie
- Powstawanie pęcherzy w jamie ustnej
- Podrażnienie przełyku
- Uczucie ciała obcego w gardle
- Zawroty głowy
- Uczucie ogólnego złego samopoczucia
- Suchość w jamie ustnej
- Uczucie mrowienia na skórze
- Zaczerwienienie gardła
- Powiększenie migdałków
- Ból warg
- Owrzodzenie warg
- Powiększenie ślinianek
- Zwiększone wytwarzanie śliny
- Zaczerwienienie skóry

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):
- Nagły obrzęk twarzy lub skóry
- Alergiczne zapalenie przełyku (eozynofilowe zapalenie przełyku)

Jeśli występują uciążliwe objawy niepożądane, należy skontaktować się ze swoim lekarzem, który
określi, czy konieczne jest podanie leków przeciwhistaminowych w celu złagodzenia objawów
występujących u pacjenta.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: 22 49-21-301
fax: 22 49-21-309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek ACARIZAX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku ACARIZAX po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku
po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ACARIZAX
Substancją czynną leku jest standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego
Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae. Aktywność jednego liofilizatu
doustnego jest wyrażona w jednostkach SQ-HDM. Aktywność jednego liofilizatu wynosi 12 SQ-
HDM.

Pozostałe składniki to: żelatyna (pochodząca z ryb), mannitol i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Jak wygląda lek ACARIZAX i co zawiera opakowanie

Biały lub prawie biały wytłoczony liofilizat doustny oznakowany wytłoczeniem po jednej stronie.

Blistry aluminium/aluminium w tekturowym pudełku. Każdy blister zawiera 10 liofilizatów
doustnych.
Dostępne są następujące wielkości opakowań: 30, 90 liofilizatów doustnych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, DK-2970 Hørsholm, Dania

Wytwórca
ALK-Abelló S.A., Miguel Fleta 19, 28037 Madryt, Hiszpania

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja i Słowacja:
ACARIZAX
Włochy: ACCARIZAX

Data ostatniej aktualizacji ulotki:
18.03.2022

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza