ABE płyn na skórę((89 mg+89 mg)/g) - but. 8 g

Opakowanie

but. 8 g

Producent

Grupa Inco

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

płyn na skórę

Dawkowanie

Zewnętrznie. Odciski i zrogowacenia smarować płynem (używając aplikatora) 2 razy na dobę, rano i wieczorem. Przed nałożeniem preparatu nie stosować na miejsca poddawane jego działaniu żadnych kosmetyków. Płyn nie powinien mieć kontaktu ze zdrową skórą. Po aplikacji odczekać, aż płyn zaschnie w postaci białej błonki. Leczenie trwa około 1 tygodnia. Po zakończonej kuracji wymoczyć nogi i usunąć odcisk. U dzieci w wieku 2-12 lat stosować szczególnie ostrożnie. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zastosowanie

Usuwanie odcisków, nagniotków, zgrubiałej skóry.

Treść ulotki

1. CO TO JEST LEK ABE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
Lek ABE ma postać płynu na skórę, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i kwas mlekowy.
Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając
jego złuszczanie.
Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry. Zawarte w leku
ABE substancje pomocnicze działają antyseptycznie i natłuszczająco.

Wskazania
Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ABE:

Kiedy nie stosować leku ABE
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne - kwas mlekowy lub kwas salicylowy, lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- na podrażnioną, zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,
- u pacjentów z cukrzycą – osoby chore na cukrzycę nie mogą stosować tego leku bez skontaktowania
się z lekarzem,

- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku ABE należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Kuracja nie jest przeciwwskazaniem do codziennej, zwykłej higieny stóp.
Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.
Należy chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie
przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi należy natychmiast je przemyć dużą
ilością wody.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk.

Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas
salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu
salicylowego. Jeżeli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast
przemyć ją wodą.

W razie przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

Lek ABE a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, lek nie
może być stosowany w okresie ciąży i karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek ABE nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ABE
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.
Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora należy chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do
butelki. Następnie posmarować lekiem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry,
zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż lek
zaschnie w postaci białej błonki.
Stosować dwa razy na dobę rano i wieczorem. Leczenie trwa około 1 tygodnia.

Przed nałożeniem leku nie stosować na miejsca poddawane działaniu leku żadnych kosmetyków. Po
zakończonej kuracji wymoczyć nogi, złuszczony odcisk powinien dać się łatwo usunąć.
Po każdorazowym użyciu butelkę należy dobrze zamknąć.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu.
Chronić przed wyparowaniem.

Stosowanie u dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ABE
Brak danych o przedawkowaniu leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym
sposobem stosowania.

Pominięcie zastosowania leku ABE
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku ABE
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek ABE może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające
przebarwienia.
W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań
niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, Strona
internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi
odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ABE
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Produkt łatwopalny.
Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek ABE
Substancjami czynnymi leku ABE są kwas mlekowy i kwas salicylowy.
1 g płynu na skórę zawiera 89 mg kwasu mlekowego, w postaci 90% roztworu kwasu mlekowego i 89
mg kwasu salicylowego.

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: nitroceluloza (2:1) + octan etylu, olej rycynowy,
terpentyna balsamiczna, jod sublimowany.

Jak wygląda lek ABE i co zawiera opakowanie
Lek ma postać płynu na skórę.

Opakowanie
Butelka ze szkła oranżowego zawierająca 8 g płynu na skórę z aplikatorem z polietylenu typu LDPE i
zakrętką z polipropylenu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

Wytwórca: Wydział Produkcji Leków
Os. Hornówek
ul. Ks. Kurowskiego 93
05-080 Izabelin

Magazyn Wyrobu Gotowego
Ul. Towarowa 8
05-530 Góra Kalwaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

Wydział Produkcji Leków
05-080 Izabelin
+ 48 22 722 89 01
+ 48 691 763 263 (24 h)
fax. 22 722 89 00
e-mail: kontakt@inco.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza