Dr hab.n.med. Piotr Buda

Piotr Buda
Piotr Buda
Dr hab.n.med. Piotr Buda
O mnie

Lekarz specjalizuje się w:

 • ogólnym leczeniu i diagnostyce dzieci
 • leczeniu reumatologicznym

W obszarze szczególnych zainteresowań zawodowych lekarza leżą:

- choroby autoimmunizacyjne i autozapalne,
- zespoły hemofagocytarne,
- zespoły burzy cytokinowej,
- zespoły gorączek nawrotowych,
- autoimmunizacyjne zapalenia mózgu,
- patologie naczyń krwionośnych,
- układowe zapalenia naczyń,
- choroba Kawasakiego,
- wieloukładowy zespół zapalny związanych z SARS-CoV-2,
- COVID-19

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
- 2009-2015 - rezydentura z pediatrii w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (KPŻChM IPCZD) w Warszawie
- 2014-2021 - asystent naukowy w KPŻChM IPCZD
- 2013-2017 - redaktor czasopisma "Standardy medyczne - pediatria"
- 2019-obecnie - członek Rady Naukowej IPCZD
- 2021-obecnie - adiunkt, Zastępca Kierownika KPŻChM IPCZD
- 2023-obecnie - członek Komisji Bioetycznej IPCZD
- 2016-obecnie - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Warszawie
- 2017-obecnie - lekarz dyżurny oddziału pediatrycznego w Szpitalu Medicover w Warszawie
Wykształcenie
Warszawski Uniwersytet Medyczny (2008 r.)
 • 2002-2008 - Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski 
 • 2009 - 2014 - szkolenie specjalizacyjne z pediatrii w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • 2012 - staż w University Medical Center Hamburg
 • 2016 - dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych za rozprawę doktorską pt. „Ocena wpływu wybranych wskaźników prognostycznych na efekty leczenia u dzieci z wtórnymi zespołami hemofagocytarnymi”
 • 2016-2018 - szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie reumatologii w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 • 2023 – dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji pt. „Heterogenność kliniczna i genetyczna w zapaleniach naczyń o typie choroby Kawasakiego”
Certyfikaty
 • 2013 - kurs „Global Research in Paediatrics Roadshow Workshop”, Warszawa
 • 2013 - kurs „Przedsiębiorczy pracownik naukowy” EPRD Office for Economic Policy and Regional Development, Warszawa
 • 2019, 2022 - kurs „Paediatric Good Clinical Practice Pilot Basic Online Course C4C, Academy for Paediatric Clinical Trials
 • 2022 - kurs „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na faktach”, Warszawa
 • 2022 - kurs „Zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentem” WUM
 • 2023 - kurs zaawansowany z zakresu wykonywania badania kapilaroskopowego, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Sopot
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Klubu Pediatrii 35 Oddziału Warszawskiego PTP, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci 
 • Uczestnik ponad 100 konferencji, szkoleń, sympozjów w kraju i za granicą, udział czynny i bierny
 • Laureat konkursów za najlepsze doniesienia na zjazdach polskich i zagranicznych
 • Recenzent w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych
 • Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi (San Diego, Hamburg, Amsterdam)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy KPŻChM IPCZD dla studentów WUM i UŁ
Publikacje

 

 • Pomysłodawca, redaktor i współautor książki "Poradnik dyżuranta - pediatria” (pozycja obowiązkowa do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z pediatrii)
 • Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych z dziedziny pediatrii, reumatologii, immunologii, pneumonologii, chorób metabolicznych, chorób zakaźnych, gastrologii i in.