Dr n.med. Monika Pohorecka

map
Dr n.med. Monika Pohorecka
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
Klinika Chorób Metabolicznych IPCZD (2010 r.); Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych CSKMSWiA do chwili obecnej
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie

I stopień specjalizacji w zakresie pediatrii (1999 r.)

II stopień specjalizacji w zakresie pediatrii (2003 r.)

Specjalizacja z zakresu neonatologii

Dyplom doktora nauk medycznych (2008 r.)

Certyfikaty

Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ; Członek Sekcji Metabolicznej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Szkolenia zagraniczne: Inborn Errors - Leeds Wlk Brytania (2006 r.); Metabolic Diseases Affeding, Belgia (2007 r.); The Dietary Management of Inborn,Londyn (2009 r.)

certyfikat PALS

Liczne konferencje naukowe z dziedziny pediatrii i neonatologii oraz chorób metabolicznych

Publikacje

Autor i współautor 37 publikacji z dziedziny pediatrii i chorób metabolicznych

map
Centrum Medicover - Jerozolimskie
Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa
500 900 500
Pon - Pt7:00 - 20:00
Sob8:00 - 14:00