Dr n.med. Monika Pohorecka

map
Dr n.med. Monika Pohorecka
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
polski, angielski
Doświadczenie
Klinika Chorób Metabolicznych IPCZD (2010 r.); Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych CSKMSWiA do chwili obecnej
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie

I stopień specjalizacji w zakresie pediatrii (1999 r.)

II stopień specjalizacji w zakresie pediatrii (2003 r.)

Dyplom doktora nauk medycznych (2008 r.)


 

Certyfikaty

Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ; Członek Sekcji Metabolicznej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Szkolenia zagraniczne: Inborn Errors - Leeds Wlk Brytania (2006 r.); Metabolic Diseases Affeding, Belgia (2007 r.); The Dietary Management of Inborn,Londyn (2009 r.)

map
Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5 02-972 Warszawa
500 900 900