Dr hab.n.med. Maciej Kielar

Maciej Kielar
map
Maciej Kielar
Dr hab.n.med. Maciej Kielar
O mnie

Jestem specjalistą chirurgii ogólnej i naczyniowej. Ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałem w 1994 roku. W 2004 uzyskałem habilitację. 

Posiadam duże doświadczenie zawodowe. Jestem wykładowcą akademickim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach zarówno w Polsce jak i za granicą.

Jestem autorem i współautorem ponad 100 publikacji z zakresu chirurgii w naukowych pismach medycznych oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych.

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
polski, angielski, rosyjski
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie (1990 r.)

II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej (1998 r.)

II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii naczyniowej (2003 r.)

Tytuł doktora nauk medycznych przyznany przez radę II Wydziału Lekarskiego WUM (1994 r.)

Tytuł doktora habilitowanego przyznany przez radę II Wydziału Lekarskiego WUM (2004 r.)

2001 r. - 2003 r. Kierownik projektu badawczego KBN ( dot. Angiogenezy naprawczej), kierownik i główny wykonawca 3 projektów badawczych własnych AM ( dot. usprawnień chirurgii naczyniowej)

2004 r.- 2007 r. Kierownik projektu badawczego KBN ( dot. wpływu L -argininy na sprawność marszową chorych naczyniowych)

Od 2005 r. Wykładowca akademicki WUM w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej

Od 2006 r. Członek Rady II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej AM

Od 2013 r. Kierownik projektu badawczego statutowego UJK ( dot. epidemiologii nowotworów jelita grubego)

Od 2012 r. wykładowca akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie anatomii, fizjologii ,chirurgii ogólnej i naczyniowej

Od 2013 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Od 2013 r. Członek Rady wydziału nauki o zdrowiu UJK

Od 2013 r. kierownik zakładu pielęgniarstwa onkologicznego wydziału nauki o zdrowiu UJK

Promotor 38 prac magisterskich oraz 1 rozprawy doktorskiej z zakresu nauk medycznych

Certyfikaty

Współpraca zagraniczna:

Kurs podstawowy w zakresie chirurgii laparoskopowej w Instytucie Telechirurgii w Strasburgu (1994 r.)

Kurs zaawansowany chirurgii laparoskopowej. Dyplom Uniwersytetu w Strasburgu w zakresie chirurgii laparoskopowej (1996 r.)

Kurs zaawansowany laparoskopowej chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, Europejski Instytut telechirurgii, Strasburg (2013 r.)

Kurs zaawansowany chirurgii małoinwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Brukseli (2014 r.)

Udział w ponad 50 zjazdach i konferencjach naukowych w Europie, Azji i Ameryce (od 1991 r.)

Liczne certyfikaty krajowe i zagraniczne potwierdzające szkolenia w zakresie chirurgii laparoskopowej, bariatrycznej i metabolicznej, flebologii, małoinwazyjnych technik chirurgicznych

Publikacje

Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu chirurgii w naukowych pismach medycznych oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych


map
Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5 02-972 Warszawa
500 900 900