Dr n.med. Joanna Toczewska

Joanna Toczewska
map
Joanna Toczewska
Dr n.med. Joanna Toczewska
O mnie

Doktor nauk medycznych realizująca procedury z zakresu periodontologii. Zajmuje się leczeniem chorób dziąseł i przyzębia, a także wykonywaniem zabiegów periodontologicznych. Jako swoje zainteresowania dr n.med. Joanna Toczewska wymienia również stomatologię zachowawczą ze szczególnym uwzględnieniem aspektów estetycznych oraz chirurgię i protetykę stomatologiczną.

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
• Staż podyplomowy w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu;
• Asystent w Zakładzie Periodontologii Katedry Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz lekarz dentysta w Stomatologicznym Centrum Transferu Technologii;
• Staż naukowy w pracowni Biochemii Śliny Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
• Staż naukowy w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
• Royal Dent Wrocław
Wykształcenie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

w 2020 roku uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu z dyscypliny: stomatologia, dziedziny: periodontologia

Certyfikaty

Kursy i szkolenia:

 • Kurs praktyczny „Podstawy leczenia chirurgicznego w periodontologii”, dr n.med. Wojciech Bednarz, Gorlice, 2017;
 • Kurs praktyczny „Podstawowe postępowanie lecznicze w chorobach dziąseł i przyzębia”, dr n.med. Wojciech Bednarz, Gorlice, 2017;
 • Kurs praktyczny „Problemy śluzówkowo-dziąsłowe. Leczenie chirurgiczne”, dr n.med. Wojciech Bednarz, Gorlice, 2017;
 • Kurs praktyczny „Problemy śluzówkowo-dziąsłowo-kostne. Leczenie chirurgiczne”, dr n.med. Wojciech Bednarz, Gorlice, 2017;
 • Kurs medyczny „Endodoncja & Periodontologia”, Warszawa, 2016;
 • Kurs medyczny „Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia”, dr n.med. Witold Jurczyński, Toruń, 2016;
 • Kurs medyczny „Profilaktyka Onkologiczna w gabinecie stomatologicznym. Rak jamy ustnej – jak rozpoznawać, jak reagować, jak rozmawiać, jak unikać roszczeń”, Warszawa, 2016;
 • Kurs medyczny „Periodontologia praktyczna I”, Warszawa, 2016;
 • Kurs medyczny „Co o tkankach przyzębia i otaczających implanty każdy lekarz dentysta wiedzieć powinien?”, dr n.med. Wojciech Bednarz, Wrocław, 2016.

Konferencje:

 • Pomoc przy organizacji i uczestnictwo w „III Międzynarodowym Kongresie Wrocławskich Dni Implantologii – Estetyka w Implantologii”, Wrocław, 2013;
 • „III Konferencja Periodontologiczna”, Warszawa, 2018;
 • Organizacja międzynarodowej konferencji "Holistyczny wymiar patologii jamy ustnej" z ramienia Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, 2019.

W 2017 roku dr n.med. Joanna Toczewska otrzymała grant dla młodych naukowców.

Publikacje
 • „Total Oxidant and Antioxidant Capacity of Gingival Crevicular Fluid and Saliva in Patients with Periodontisis: Review and Clinical Study”; J. Toczewska, T. Konopka, A. Zalewska, M. Maciejczyk; 2020;
 • “Nitrosative stress biomarkers in the non-stimulated and stimulated saliva, as well as gingival crevicular fluid of patients with periodontitis: review and clinical study”; J. Toczewska, T. Konopka, A. Zalewska, M. Maciejczyk; 2020;
 • “Activity of enzymatic antioxidants in periodontitis: a systematic overview of the literature”; J. Toczewska, T. Konopka; 2019;
 • “Does treatment exclusively in a private dental practice has any effect on selected oral health indicators in patients aged 65-74?”; D. Chrzęszczyk, Ł. Zawada, J. Toczewska, B. Głowacka, T. Konopka; 2018;
 • “Oral health parameters in the polish regional study among inhabitants of an Urban Area aged 65-74”; B. Głowacka, D. Chrzęszczyk, Ł. Zawada, J. Toczewska, T. Konopka; 2018;
 • “Stan higieny uzębienia i wybrane zachowania prozdrowotne dotyczące jamy ustnej osób w wieku od 65 do 74 lat”; B. Głowacka, J. Toczewska, T. Konopka; 2018;
 • „Oral health parameters in the regional study among young seniors in an urban area of Wroclaw”; T. Konopka, B. Głowacka, J. Toczewska, Ł. Zawada, D. Chrzęszczyk; 2017;
 • “Wielospecjalistyczne leczenie pacjentki z pęcherzowym oddzielaniem naskórka – opis przypadku”; J. Toczewska; 2017.
map
Stomatologia Medicover Royal Dent
Leszczyńskiego 5-7 50-078 Wrocław
500 900 603