Chirurg stomatolog, Chirurg szczękowy, Dentysta, Implantolog
Centrum Medicover - Szczecin