Dr n.med. Bogumił Siekierski

Bogumił Siekierski
Bogumił Siekierski
Dr n.med. Bogumił Siekierski
O mnie

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Posiadam specjalizację I i II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii. Specjalizuję się również w ginekologii onkologicznej.

Jestem kierownikiem Oddziału Ginekologii Szpitala Medicover. Należę do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Położnictwo i Ginekologia. Jestem członkiem Komisji Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wykładam na kursach dla położnych specjalistek i instrumentariuszek oraz na ogólnopolskich zjazdach położników - ginekologów. Jestem także wykładowcą na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM w zakresie stosowania endoskopii w ginekologii

Specjalizuję się w: każdym rodzaju zaawansowanej endoskopowej chirurgii miednicy mniejszej na poziomie eksperta, małoinwazyjnych procedurach operacyjnych z zakresu ginekologii onkologicznej, endoskopowych operacjach naprawczych, zaburzeń statystyki narządu rodnego

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
polski, angielski
Doświadczenie
Praca w Kole Naukowym przy I Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1981 - 1982r.) ; staż podyplomowy w Klinikach Akademii Medycznej i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (1982 - 1983r.) ; młodszy wykładowca, asystent, starszy asystent, adiunkt w II Klinice Położnictwa i Ginekologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1982 - 1993r.) ; wykładowca Położnictwa i Ginekologii w Medycznym Pomaturalnym Studium Zawodowym nr 2 (1983 - 1986r.) ; prowadzenie specjalistycznej poradni dla ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym i chorobami nerek przy II Klinice Położnictwa i Ginekologii (1984 - 1993r.) ; członek zespołu odpowiedzialnego za dydaktykę i realizację pensum w II Klinice Położnictwa i Ginekologii A.M. (1985 - 1993r.) ; prowadzenie specjalistycznej poradni chorób okresu przekwitania (1988 - 1993r.) ; 1- miesięczne stypendium w Klinice Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Erazmusa, Rotterdam (1990r.) ; członek Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, od 1999r. sekretarz Zarządu Głównego, członek założyciel Towarzystwa (1995 - 2000r.) ; członek zarządu, skarbnik Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2001 - 2006r.) ; adiunkt w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (2018r.). W latach 1993-2017 - ordynator oddziału położnictwa i ginekologii w Szpitalu św. Zofii w Warszawie.
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie

https://1wl.wum.edu.pl

Specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej

Certyfikaty

Nagroda III stopnia Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia w pracy naukowo - dydaktycznej

Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

Udział w szeregu krajowych i międzynarodowych zjazdach i konferencjach naukowych i szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (członek ww Towarzystw) (1984 - 2017 r.)

Publikacje

Autor opracowania materiałów przedstawiających zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej dla firmy farmaceutycznej Heinrich Mack

Autor odpowiedzi na listy czytelniczek w rubryce medycznej tygodnika "Pani Domu"

Tłumacz anglojęzycznych prac poświęconych zapaleniu miednicy mniejszej i technikom operacyjnym w ginekologii dla polskiego wydania "JAMA" oraz Wiadomości Położniczo - Ginekologicznych

Autor recenzji książki "Praktyczna Endoskopia Ginekologia" dla "Gazety Lekarskiej"

Autor wyboru artykułów dotyczących postępu wiedzy w ginekologii i położnictwie dla "Gazety Lekarskiej"

Publikacje naukowe: 

"Metody badań funkcji kanalików i kłębków nerkowych w gestozie H oraz w nadciśnieniu tętnicznym kwi pierwotnym", Kuczyńska-Sicińska J., Wójcicka-Jagodzińska J., Siekierski B.P., Osóbka-Morawski W., Madej-Firek A.

V Sympozjum Sekcji Gestoz Polskiego Towarzyswtwa Ginekologicznego, Szczecin 7-8.06.1985r.

"The renal handling of the acid base balance in healthy pregnant and early pod partum women" Kuczyńska-Sicińska J., Wójcicka-Jagodzińska J., Siekierski B.P., Szczecina R.

"Niektóre parametry biochemiczne funkcji kanalików nerkowych u ciężarnych chorych na cukrzyce, w III trymestrze ciąży", Kuczyńska-Sicińska J., Wójcicka-Jagodzińska J., Czajkowski K., Smolarczyk R., Siekierski B.P.

Aktualne poglądy na temat roli prostacykliny i trombiksanu w patogenezie nadciśnienia indukowanego przez ciążę.: P.T.L., 1994r., T., XLIX; 8-9, 181 - 183 "Akuszerstwo i Ginekologia" 1989, 6, 69. Pouzyna W., Mach U., Siekierski B.P.

"Alfa-Amylaza w przebiegu prawidłowej ciąży oraz w połogu. II mocz.", Wójcicka-Jagodzińska J., Kuczyńska-Sicińska J., Smolarczyk R., Bentyn K., Siekierski B. P., Romejko E., Schilling J., Gin. Pol. 1989, 60,3; 138-141.

"Badania biochemiczne płynu owodniowego w nadciśnieniu tętniczym kwi a opóźniony wzrot wewnętrzmaciczny płodu, III. Równowaga kwasowo-zasadowa oraz skład jonowy", Kuczyńska-Siecińska J., Wójcicka-Jagodzińska J., Romejko E., Smolarczyk R., Siekierski B.P., Gin. Pol. 1989, 60, 3; 138-141

"Uwagi o leczeniu nadciśnienia indukowanego przez ciążę", Siekierski B.P., Klinika; 1994; 2,1 (5), 29-31

"Ciąża Śródścienna- Nietypowa postać ciąży ekotopowej", Siekierski B.P., Szymańska K., Kurczuk-Powolny A., Gin. Pol. 1996, 67, Supl nr 2, 266-271

"Ewolucja postępowania operacyjnego w oddziale ginekologicznym szpitala miejskiego" Siekierski B.P., Niemoczyński J.P., Kurczuk-Powolny A., Gin. Pol. 1996, 67, Supl nr 2, 266-271

"Niskie poprzeczne otwarcie jamy brzusznej z przecięciem mięśni prostych w ginekologii", Siekierski B.P., Sikora S., Echout P., Szymański J., Ginekologia Polska XXVI Kongres PTG. 1997, 68(6), 553

"Czy peritonizacja jest koniecznym etapem cięcia cesarskiego?", Siekierski B.P., Puzyna W., Mazur G., Szymański J., Sikora S., Ginekologia Polska XXVI Kongres PTG. 1997, 68(6), 201

'Inhibitor czynnika VIII pojawiający się w okresie okołoporodowym", Kucharski W., Scharf R., Ziemski J.M., Jaśkowiak W., Łopaciuk S., Sikora S., Siekierski B.P., Ginekologia Polska 1997, 68(9), 402-406

"Ciąża w przypadku wynicowania pęcherza moczowego i niewydolności nerek", Sikora S., Siekierski B.P., Echout P., Ginekologia Polska 1998, 69 (7), 603-606

"Alternatywy leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządu rodnego", Siekierski B.P., I Kongres Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Płock, 28-30 maj, 1998

"LEEP w praktyce ginekologicznej", Siekierski B.P., Tymińska A., Sikora S., Dembowiecka-Ochman J., Przegląd Lekarski 1999, 56 (1), 68-71

"Analiza kliniczna operacji i zabiegów położniczych w materiale oddziału ginekologiczno-położniczego CSK MSWiA oraz w Szpitalu Położniczo - Ginekologicznym św. Zosii w Warszawie w latach 1993-1998", Pietrzak H., Pietrzak P., Powolny H., Siekierski B.P., Grzybowski W., Szafranko K.

"Endometriosis of the sciatic nerve - a rare and challenging occurence" (video), ESGE 24th, Annual Congress, Bruksela, Belgia, 2016 , Piliszkiewicz M., Siekierski B.P.