Lek.stom. Bartosz Lech

Lek.stom. Bartosz Lech
O mnie

Lekarz specjalizuje się w:

  • planowaniu i kompleksowym leczeniu
  • stomatologii estetycznej
  • pracach protetycznych stałych (korony, mosty, licówki, overlay,onlay,inlay)
  • pracach hybrydowych ( prace na zatrzaskach, zasuwach,belkach)
  • implantoprotetyce
  • endoprotetyce oraz minimalnie inwazyjnej odbudowie ubytków tkanek twardych zębów
  • leczeniu pacjentów z zaburzeniami stawu skroniowo- żuchwowego
  • rekonstrukcji zwarcia
  • prac adhezyjnych
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski
Doświadczenie
Staż podyplomowy Szpital MSWiA w Krakowie; asystent na Oddziale Protetyki Stomatologicznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie; Centrum Stomatologiczne AlbusDent w Krakowie; profesjonalne Studio Stomatologii ADDent w Krakowie; Centrum Stomatologiczne Plus Dent w Krakowie;Gabinet Stomatologiczno Protetyczny w Gdowie; Centrum Medyczne Warmuz Kalwaria Zebrzydowska; Przychodnia lekarska DentAmerica Wieliczka
Wykształcenie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu protetyki stomatologicznej

Certyfikaty

Kurs: Preparacja zębów pod korony i mosty.
Kurs: Nowoczesne metody preparacji zębów pod estetyczne uzupełnienia pełnoceramiczne
Szkolenie chirurgiczno – implantologiczne: „Planowanie zabiegu implantacji,
pozycjonowanie implantów – ćwiczenia praktyczne”
Okluzja: Praca z łukiem twarzowym i artykulatorem.

Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe układu stomatognatycznego - diagnostyka i leczenie

Periopraktyk – Podstawy chirurgii periodontologicznej oraz mikrochirurgii
Leczenie protetyczne z zastosowaniem licówek protetycznych

Konferencja „Protetyka & Endodoncja & Okluzja”