Joanna Macech - Smużewska

Anestezjolog
Szpital Medicover

Zainteresowania zawodowe: leczenie bólu pooperacyjnego przewlekłego

Rozwiń

Anestezjolog
Szpital Medicover

Anestezjolog
Szpital Medicover

Anestezjolog
Szpital Medicover

Anestezjolog
Szpital Medicover

EKG

Leczenie bólu

Rozwiń
Joanna Grzesiak

Anestezjolog
Szpital Medicover
Ewa Gęszka

Anestezjolog
Szpital Medicover

Anestezjolog
Szpital Medicover

Anestezja transplantologiczna

Zaburzenia krzepnięcia - anestezja i postępowanie w masywnych krwotokach

Anestezja do zabiegów małoinwazyjnych u dzieci

Specjalizuje się w zakresie anestezji w kardiochirurgii, transplantacji wątroby, chirurgii ambulatoryjnej, chirurgii noworodka i chirurgii małoinwazyjnej.

Rozwiń

Anestezjolog
Szpital Medicover

Anestezjolog
Szpital Medicover

ALS

AHA Healthcare Providers

EPLS

AHA BLS Providers

Rozwiń

Anestezjolog
Szpital Medicover

Anestezjolog
Szpital Medicover

Znieczulenia porodu; znieczulenia przewodowe, ocena stanu krążenia przy użyciu technik PICO oraz znieczulenia, bronchofibreroskopia u pacjentów OIT

Rozwiń