Wartości Medicover

WIARYGODNOŚĆ

•Szanujemy różnorodność w naszej organizacji.

•Jesteśmy uczciwi.

•Jesteśmy otwarci, szczerzy i świadomi naszych możliwości i ambicji.

•Dostarczamy tylko zweryfikowane i prawdziwe informacje.

•Jesteśmy dokładni i precyzyjni.

•Potrafimy nadawać priorytety naszym zadaniom.

•Stale rozwijamy naszą wiedzę i umiejętności.

•Dotrzymujemy obietnic danych naszym kolegom, koleżankom i klientom.

•Nasi menadżerowie są przykładem dla swoich zespołów, określają swój styl zarządzania, który niepodważalnie nacechowany jest wiarygodnością.

 

PASJA DLA JAKOŚCI

•Chcemy poszerzać naszą wiedzę, aby pracować jeszcze bardziej efektywnie.

•Szukamy najlepszych praktyk rynkowych i wprowadzamy je w życie, by podwyższać jakość naszych usług.

•Jakość i efekty to kluczowe wyznaczniki naszego działania.

•Prezentujemy pozytywną postawę pełną wiary w realizację zadań.

•Akceptujemy, rozumiemy i doceniamy naszą współodpowiedzialność za jakość dostarczanych usług.

•Chętnie podejmujemy dodatkowy wysiłek, aby dostarczyć usługę o jeszcze wyższej jakości.

•Jesteśmy realistyczni i praktyczni w planowaniu działań pozwalających nam na realizację ambitnych, długoterminowych celów.

 •Minimalizujemy straty i zbędne działania, aby dostarczać klientom lepsze usługi w przystępnej cenie.

•Wyważamy jakość do ceny.

•Wspólnie wypracowujemy najlepsze rozwiązania.

•Jesteśmy otwarci na przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej, aby stale ulepszać nasze działania.

•Wspieramy się nawzajem, by uzyskiwać najlepsze możliwie efekty.

•Nasi menadżerowie stale dbają o jakość pracy zespołów oraz nagradzają za pracę w najwyższych standardach jakościowych.

•Łączymy nasze kompetencje i umiejętności, aby poszerzać nasze możliwości działania.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

•Akceptujemy, rozumiemy i doceniamy odpowiedzialność, jaka wiąże się z naszymi rolami w organizacji.

•Stale poszukujemy nowych sposobów zwiększania efektywności naszej pracy i działalności całej firmy poprzez innowacje, kreatywność i współpracę –w ramach naszych obowiązków, a także poza nimi.

•Nie ustajemy w poszukiwaniach nowych pomysłów i sposobów przezwyciężania trudności.

•Jesteśmy kreatywni.

•Dokonujemy realistycznej oceny efektów każdej podejmowanej decyzji i jesteśmy gotowi jej bronić.

•Rozważamy koszty i korzyści dla całej grupy, a nie tylko naszych pojedynczych firm lub krajów.

 •Korzystamy z informacji zwrotnych od naszych klientów, aby stale ulepszać i poszerzać zakres naszych usług.

•Bacznie monitorujemy konkurencję: uczymy się od niej i szybko reagujemy na jej działania.

•Nie pozwalamy na to, aby wewnętrzne nieporozumienia, negatywnie wpływały na jakość dostarczanych przez nas usług.

•Lubimy naszą pracę.

•Dzielimy się dobrymi praktykami wewnątrz naszej organizacji.

•Stawiamy i osiągamy cele wymagające wykorzystania naszej wyobraźni i innowacyjnego podejścia.

•Nasi menadżerowie zachęcają pracowników do proponowania i wprowadzania pozytywnych zmian w firmie.

•Nasi menadżerowie doceniają pracowników za innowacyjną i efektywną pracę.

 

SAMODZIELNE PODEJMOWANIE DECYZJI

•Każdy pracownik ma poczucie, że jego działanie ma znaczenie i wpływ na sukces organizacji.

•Akceptujemy naszą odpowiedzialność za rezultaty działań i znamy jej zakres.

•Jesteśmy uczciwi.

•Uczymy się na popełnianych błędach.

•Jesteśmy lojalni w stosunku do siebie, firmy i naszych klientów.

•Podejmujemy wyważone ryzyko.

•Jesteśmy zaangażowani w pracę i angażujemy innych.

•Doceniamy i wspieramy decyzje zespołowe.

•Wierzymy w możliwości pracowników, udzielamy im wsparcia.

•Motywujemy się wzajemnie.

•Utrzymujemy dialog z naszymi koleżankami, kolegami, przełożonymi.

•Nasi menażerowie z najwyższym profesjonalizmem zachęcają pracowników do samodzielności i decyzyjności oraz wzmacniają samodzielność i decyzyjność pracowników w swoich zespołach.

 

PRACA ZESPOŁOWA

•Współpracujemy, aby realizować zadania w najwyższej jakości.

•Słuchamy się nawzajem.

•Rozumiemy się i swoje punktu widzenia.

•Jesteśmy zgodni.

•Razem wprowadzamy zmiany i oceniamy ich efektywność.

•Szanujemy się nawzajem i doceniamy wspólny udział w realizacji zadań.

•Wspieramy się poprzez dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami.

•Pomagamy sobie nawzajem w codziennej pracy.

•Współpracujemy ze sobą i rozumiemy nasze wspólne cele.

•Tworzymy pozytywną atmosferę.

•Zadania realizujemy z dbałością o jakość, efektywność i terminowość.

•Rozumiemy nasz wpływ na firmę i jej wynik finansowy.

•Staramy się, bo firma jest dla nas ważna.

•Nasi menadżerowie uosabiają w swoim postępowaniu ideę pracy zespołowej, promują ją i stale zachęcają pracowników do współdziałania.