WIARYGODNOŚĆ

 • Szanujemy różnorodność w naszej organizacji.
 • Jesteśmy uczciwi.
 • Jesteśmy otwarci, szczerzy i świadomi naszych możliwości i ambicji.
 • Dostarczamy tylko zweryfikowane i prawdziwe informacje.
 • Jesteśmy dokładni i precyzyjni.
 • Potrafimy nadawać priorytety naszym zadaniom.
 • Stale rozwijamy naszą wiedzę i umiejętności.
 • Dotrzymujemy obietnic danych naszym kolegom, koleżankom i klientom.
 • Nasi menadżerowie są przykładem dla swoich zespołów, określają swój styl zarządzania, który niepodważalnie nacechowany jest wiarygodnością.

PASJA DLA JAKOŚCI

 • Chcemy poszerzać naszą wiedzę, aby pracować jeszcze bardziej efektywnie.
 • Szukamy najlepszych praktyk rynkowych i wprowadzamy je w życie, by podwyższać jakość naszych usług.
 • Jakość i efekty to kluczowe wyznaczniki naszego działania.
 • Prezentujemy pozytywną postawę pełną wiary w realizację zadań.
 • Akceptujemy, rozumiemy i doceniamy naszą współodpowiedzialność za jakość dostarczanych usług.
 • Chętnie podejmujemy dodatkowy wysiłek, aby dostarczyć usługę o jeszcze wyższej jakości.
 • Jesteśmy realistyczni i praktyczni w planowaniu działań pozwalających nam na realizację ambitnych, długoterminowych celów.
 • Minimalizujemy straty i zbędne działania, aby dostarczać klientom lepsze usługi w przystępnej cenie.
 • Wyważamy jakość do ceny.
 • Wspólnie wypracowujemy najlepsze rozwiązania.
 • Jesteśmy otwarci na przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej, aby stale ulepszać nasze działania.
 • Wspieramy się nawzajem, by uzyskiwać najlepsze możliwie efekty.
 • Nasi menadżerowie stale dbają o jakość pracy zespołów oraz nagradzają za pracę w najwyższych standardach jakościowych.
 • Łączymy nasze kompetencje i umiejętności, aby poszerzać nasze możliwości działania.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Akceptujemy, rozumiemy i doceniamy odpowiedzialność, jaka wiąże się z naszymi rolami w organizacji.
 • Stale poszukujemy nowych sposobów zwiększania efektywności naszej pracy i działalności całej firmy poprzez innowacje, kreatywność i współpracę –w ramach naszych obowiązków, a także poza nimi.
 • Nie ustajemy w poszukiwaniach nowych pomysłów i sposobów przezwyciężania trudności.
 • Jesteśmy kreatywni.
 • Dokonujemy realistycznej oceny efektów każdej podejmowanej decyzji i jesteśmy gotowi jej bronić.
 • Rozważamy koszty i korzyści dla całej grupy, a nie tylko naszych pojedynczych firm lub krajów.
 •  Korzystamy z informacji zwrotnych od naszych klientów, aby stale ulepszać i poszerzać zakres naszych usług.
 • Bacznie monitorujemy konkurencję: uczymy się od niej i szybko reagujemy na jej działania.
 • Nie pozwalamy na to, aby wewnętrzne nieporozumienia, negatywnie wpływały na jakość dostarczanych przez nas usług.
 • Lubimy naszą pracę.
 • Dzielimy się dobrymi praktykami wewnątrz naszej organizacji.
 • Stawiamy i osiągamy cele wymagające wykorzystania naszej wyobraźni i innowacyjnego podejścia.
 • Nasi menadżerowie zachęcają pracowników do proponowania i wprowadzania pozytywnych zmian w firmie.
 • Nasi menadżerowie doceniają pracowników za innowacyjną i efektywną pracę.

SAMODZIELNE PODEJMOWANIE DECYZJI

 • Każdy pracownik ma poczucie, że jego działanie ma znaczenie i wpływ na sukces organizacji.
 • Akceptujemy naszą odpowiedzialność za rezultaty działań i znamy jej zakres.
 • Jesteśmy uczciwi.
 • Uczymy się na popełnianych błędach.
 • Jesteśmy lojalni w stosunku do siebie, firmy i naszych klientów.
 • Podejmujemy wyważone ryzyko.
 • Jesteśmy zaangażowani w pracę i angażujemy innych.
 • Doceniamy i wspieramy decyzje zespołowe.
 • Wierzymy w możliwości pracowników, udzielamy im wsparcia.
 • Motywujemy się wzajemnie.
 • Utrzymujemy dialog z naszymi koleżankami, kolegami, przełożonymi.
 • Nasi menażerowie z najwyższym profesjonalizmem zachęcają pracowników do samodzielności i decyzyjności oraz wzmacniają samodzielność i decyzyjność pracowników w swoich zespołach.

PRACA ZESPOŁOWA

 • Współpracujemy, aby realizować zadania w najwyższej jakości.
 • Słuchamy się nawzajem.
 • Rozumiemy się i swoje punktu widzenia.
 • Jesteśmy zgodni.
 • Razem wprowadzamy zmiany i oceniamy ich efektywność.
 • Szanujemy się nawzajem i doceniamy wspólny udział w realizacji zadań.
 • Wspieramy się poprzez dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami.
 • Pomagamy sobie nawzajem w codziennej pracy.
 • Współpracujemy ze sobą i rozumiemy nasze wspólne cele.
 • Tworzymy pozytywną atmosferę.
 • Zadania realizujemy z dbałością o jakość, efektywność i terminowość.
 • Rozumiemy nasz wpływ na firmę i jej wynik finansowy.
 • Staramy się, bo firma jest dla nas ważna.
 • Nasi menadżerowie uosabiają w swoim postępowaniu ideę pracy zespołowej, promują ją i stale zachęcają pracowników do współdziałania.