Cukrzyca. Jak prowadzić dzienniczek cukrzyka?

Dzienniczek pomiaru glukozy pomaga każdemu cukrzykowi w monitorowaniu glikemii. Osoba z cukrzycą powinno regularnie monitorować stężenie glukozy we krwi (zgodnie z zaleceniami lekarza), na tej podstawie diabetolog może ocenić skuteczność leczenia. W zależności od typu cukrzycy i leczenia częstotliwość pomiarów (w ciągu dnia i tygodnia) może się różnić. Podpowiadamy, kiedy warto wykonywać pomiary glikemii oraz udostępniamy gotowy dzienniczek do notowania pomiarów stężenia glukozy – i samokontroli glikemii.

Cukrzyca to choroba, manifestująca się zbyt wysokim stężeniem glukozy we krwi. Jej przyczyną może być niedobór insuliny lub insulinooporność. Leczenie cukrzycy wymaga zmiany nawyków żywieniowych, wprowadzenia i utrzymywania aktywności fizycznej oraz stosowania innych elementów zdrowego stylu życia. Osoby z cukrzycą mogą stosować leki przeciwcukrzycowe (np. metforminę) czy insulinę.

Ale dla chorego równie ważne co dieta i przyjmowanie leków, jest prowadzenie dzienniczka cukrzyka.

Dzienniczek pomiaru glukozy

Samokontrolę glikemii powinno wykonywać się zgodnie z zaleceniami lekarza. Dzienniczek samokontroli glikemii jest pomocnym narzędziem. Należy pamiętać, żeby zabierać go na każdą wizytę u diabetologa, a także pielęgniarki diabetologicznej, dietetyka oraz lekarza.

Poziom cukru we krwi tabela

Do tabeli pomiaru glukozy wpisujemy przede wszystkim podstawowe informacje:

  • data i godzina badania;
  • stężenie glukozy we krwi przed każdym głównym posiłkiem;
  • stężenie glukozy we krwi 60-120 minut po posiłku;
  • stężenie glukozy przed snem.

U pacjentów leczonych metodą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny lub gdy pacjent stosuje pompę insulinową, ocenę glikemii po głównych posiłkach wykonuje się, gdy upłynie 60-120 minut. W cukrzycy typu 2 (jeżeli pacjent nie jest leczony metodą wielokrotnych wstrzyknięć) stężenie glukozy po posiłku ocenia się po upływie 120 minut.

Jeżeli osoba z cukrzycą uprawia aktywność fizyczną, warto zmierzyć stężenie glukozy przed wysiłkiem i po wysiłku.

Przynajmniej raz w miesiącu powinno ocenić się stężenie glukozy o godzinie 3 w nocy.

Glukoza - dzienniczek pomiaru.

Każda osoba z cukrzycą w sytuacji złego samopoczucia lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia powinna wykonywać częściej niż zwykle pomiary stężenia glukozy we krwi.

Pamiętajmy, że glukometr, którym mierzymy poziom glukozy we krwi, również powinniśmy mieć zawsze przy sobie, żeby sprawdzić poziom glukozy nie tylko przed i po posiłku, ale również wtedy, gdy po prostu niespodziewanie poczujemy się gorzej.   

Warto także w domu mieć więcej niż jeden gleukometr. W razie awarii czy zgubienia jednego aparatu, do czasu jego wymiany możliwe jest prowadzenia pomiarów awaryjnym urządzeniem. Dzięki temu ciągłość pomiarów jest zachowana.

Glikemia systemy monitorowania 

Nowoczesne systemy monitorowania glikemii, tj. ciągłe monitorowanie glikemii (CGM, ang. continuous glucose monitoring) w czasie rzeczywistym i monitorowanie glikemii metodą skanowania (FGM, ang. flash glucose monitoring) umożliwiają jeszcze lepszą kontrolę glikemii. Te systemy są szczególnie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne dla osób z cukrzycą typu 1, ponieważ mogą one ułatwiać zapobieganie występowaniu hipoglikemii.

Glikemia samokontrola i częstotliwość

Samokontrola glikemii.

Dobowy profil glikemii obejmuje pomiar stężenia glukozy: na czczo, przed głównym posiłkiem i 1-2 godz. po nim oraz przed snem.

Lekarz może zalecić dodatkowe pory oznaczeń stężenia glukozy we krwi.

Dodatkowo, w przypadku podejmowania aktywności fizycznej, powinno się wykonać pomiar glikemii przed wysiłkiem i po wysiłku. Również zaleca się wykonywanie pomiaru w sytuacji, gdy hipoglikemia może być niebezpieczna, np. przed planowanym kierowaniem samochodu.

Skrócony profil glikemii obejmuje pomiary na czczo i 60-120 minut po głównych posiłkach.

Sprawdź, co oznacza twój poziom glukozy:

Twoje wyniki pomiaru glukozy

Poniższy kalkulator służy do orientacyjnej oceny prawidłowości stężenia glukozy we krwiu u osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. Pomiarów należy dokonywać na czczo, stosując się do zaleceń producenta glukometru.
pl

Przeczytaj także: 

Dieta cukrzycowa - czego unikać, jadłospis w cukrzycy typu 2

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 14.12.2017
Data ostatniej aktualizacji 14.03.2023