Gastroskopia jest badaniem pozwalającym lekarzowi na bezpośrednie oglądanie śluzówki żołądka, odźwiernika i dwunastnicy. Badanie przeprowadza się przy użyciu endoskopu, elastycznej rurki z torami wizyjnymi pozwalającymi na przedstawienie obrazu z wnętrza przewodu pokarmowego na kolorowym monitorze. Ważną zaletą endoskopu jest możliwość w toku jednego zabiegu ocenienia stanu śluzówki, jak i pobrania do dalszego badania niewielkiego wycinka tkanki budzącej podejrzenie zmian chorobowych.

Na gastroskopię wymagane jest skierowanie.

Gastroskopia przygotowanie i przebieg badania.

Spis treści:

  1. Przygotowanie do gastroskopii
  2. Przebieg gastroskopii
  3. Zalecenia po gastroskopii
  4. Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym

Przygotowanie do gastroskopii

  • Na 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść. 
  • Na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy.
  • U pacjentów obciążonych ryzykiem, w tym u osób ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytym zapaleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą krwinek białych bezpośrednio przed badaniem może być niezbędne podanie antybiotyku. Decyzję o konieczności i sposobie podania antybiotyku podejmuje lekarz kierujący na badanie. 
  • Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta. Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe.

Dodatkowe badania przed gastroskopią

Przed wykonaniem gastroskopii badania dodatkowe nie są konieczne (chyba, że lekarz zaleci inaczej).

Gastroskopia cena. Przed wykonaniem badania, udaj się po skierowanie do lekarza.

Przebieg gastroskopii

Przed wprowadzeniem endoskopu lekarz bądź pielęgniarka znieczula gardło poprzez użycie odpowiedniego środka znieczulającego w sprayu. Złagodzenie nieprzyjemnych objawów występujących podczas badania ułatwia skupienie się na spokojnym, głębokim oddychaniu. Właściwy rytm oddechu sprawia, że badanie jest łatwiejsze do zniesienia dla pacjenta i pozwala lekarzowi na dokładniejsze zbadanie przewodu pokarmowego.

Zalecenia po gastroskopii

  • Przez dwie godziny po badaniu nie należy jeść, pić oraz palić. 
  • Jeśli zastosowane były środki znieczulające i/lub nasenne przeciwwskazane jest prowadzenie pojazdów przez kilka godzin po badaniu.

Uwaga!

Istnieje możliwość przeprowadzenia badania w krótkim znieczuleniu ogólnym. Lekarz kierujący na badanie może stwierdzić czy u pacjenta nie występują przeciwwskazania do badania w znieczuleniu ogólnym. Przygotowanie do badania jest takie samo.

Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym

Badanie można wykonać w znieczuleniu ogólnym. Po podaniu dożylnie środka usypiającego pacjent zasypia na około kilkanaście minut i budzi się po zakończeniu badania. Jest to płytkie znieczulenie, nie wymaga założenia rurki dotchawiczej.

Po zakończeniu badania można jeść dopiero od momentu wskazanego przez anestezjologa. Gdy badanie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, należy poprosić osobę towarzyszącą o odebranie ze szpitala po około 2 godzinach od momentu zgłoszenia się na badanie. Nie należy prowadzić pojazdów minimum 12 godzin po znieczuleniu.

 


Gastroskopia jest dostępna także w Szpitalu Medicover -
zarówno dla pacjentów Medicover (w ramach posiadanego abonamentu lub odpłatnie),
jak i osób nie posiadających opieki w Medicover (odpłatnie).

WIĘCEJ


Powiązane tematy:

Refluks żołądkowo-przełykowy u chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS)

Wrzody żołądka i dwunastnicy (wrzody trawienne)

Helicobacter pylori - antygen w kale. Przygotowanie, wynik testu, cena