Gastroskopia

Gastroskopia jest badaniem pozwalającym lekarzowi na bezpośrednie oglądanie śluzówki żołądka, odźwiernika i dwunastnicy. Badanie przeprowadza się przy użyciu endoskopu, elastycznej rurki z torami wizyjnymi pozwalającymi na przedstawienie obrazu z wnętrza przewodu pokarmowego na kolorowym monitorze. Ważną zaletą endoskopu jest możliwość w toku jednego zabiegu ocenienia stanu śluzówki, jak i pobrania do dalszego badania niewielkiego wycinka tkanki budzącej podejrzenie zmian chorobowych.

Spis treści:

 1. Badania dodatkowe
 2. Sposób przygotowania do badania
 3. Przebieg badania
 4. Po badaniu
 5. Badanie w znieczuleniu ogólnym śpię i nic nie czuję

Badania dodatkowe

Nie są konieczne (chyba, że lekarz zaleci inaczej)

Sposób przygotowania do badania

 • Na 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść. 
 • Na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy.
 • U pacjentów obciążonych ryzykiem, w tym u osób ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytym zapaleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą krwinek białych bezpośrednio przed badaniem może być niezbędne podanie antybiotyku. Decyzję o konieczności i sposobie podania antybiotyku podejmuje lekarz kierujący na badanie. 
 • Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta. Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe.

Przebieg badania

Przed wprowadzeniem endoskopu lekarz bądź pielęgniarka znieczula gardło poprzez użycie odpowiedniego środka znieczulającego w sprayu. Złagodzenie nieprzyjemnych objawów występujących podczas badania ułatwia skupienie się na spokojnym, głębokim oddychaniu. Właściwy rytm oddechu sprawia, że badanie jest łatwiejsze do zniesienia dla pacjenta i pozwala lekarzowi na dokładniejsze zbadanie przewodu pokarmowego.

Po badaniu

 • Przez dwie godziny po badaniu nie należy jeść, pić oraz palić. 
 • Jeśli zastosowane były środki znieczulające i/lub nasenne przeciwwskazane jest prowadzenie pojazdów przez kilka godzin po badaniu.

Uwaga!

Istnieje możliwość przeprowadzenia badania w krótkim znieczuleniu ogólnym. Lekarz kierujący na badanie może stwierdzić czy u pacjenta nie występują przeciwwskazania do badania w znieczuleniu ogólnym. Przygotowanie do badania jest takie samo.

Badanie w znieczuleniu ogólnym śpię i nic nie czuję

Badanie można wykonać w znieczuleniu ogólnym. Po podaniu dożylnie środka usypiającego pacjent zasypia na około kilkanaście minut i budzi się po zakończeniu badania. Jest to płytkie znieczulenie, nie wymaga założenia rurki dotchawiczej.

Po zakończeniu badania można jeść dopiero od momentu wskazanego przez anestezjologa. Gdy badanie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, należy poprosić osobę towarzyszącą o odebranie ze szpitala po około 2 godzinach od momentu zgłoszenia się na badanie. Nie należy prowadzić pojazdów minimum 12 godzin po znieczuleniu.

Dowiedz się więcej:

"Perełki kliniczne gastroenterologii"

https://www.podyplomie.pl/publish/system/articles.pdf

"Refluks żołądkowo-przełykowy u chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS)"

https://pdfs.semanticscholar.org/b31b/7f7a1b1ea220db07e135167f4c7eea483a71.pdf