Kreatyninę bada się z celu oceny funkcjonowania nerek. Podwyższony poziom kreatyniny wskazuje na zaburzenia pracy nerek. Wówczas niezbędna jest dalsza diagnostyka.

Wyniki badania kreatyniny

Orientacyjna norma kreatyniny dla osoby dorosłej w zależności od jednostek:

  • 53–115 µmol/l,
  • 0,6–1,3 mg/dl.

Sprawdź: Badanie kreatyniny

Kreatynina norma

Wartości referencyjne to przedział liczbowy, w którym powinien się mieścić prawidłowy wynik badania. Analiza wyniku badania polega nie tylko na sprawdzeniu, czy każdy z ocenianych parametrów zawarty jest we wskazanym przez laboratorium zakresie, lecz także na uwzględnieniu m.in. stanu zdrowia pacjenta, jego objawów klinicznych, wyników innych badań diagnostycznych czy przyjmowanych leków.

Dodatkowo wartości te mogą się różnić w zależności od laboratorium, w którym wykonywane jest badanie, ponieważ niektóre parametry mogą być oznaczane przy wykorzystaniu różnych metod.

Pamiętaj! Interpretacja wyników badań zawsze należy do lekarza. To lekarz, biorąc pod uwagę obraz kliniczny pacjenta (wywiad, objawy), ocenia, czy wynik badania jest w normie.