Kiła jest ogólnoustrojową, przewlekłą chorobą zakaźną, przenoszoną drogą płciową.

KUP ONLINE

Spis treści:

  1. Co to jest kiła?
  2. Kiedy wykonać badanie na kiłę?
  3. Kiła badanie jak się przygotować?
  4. Kiła badanie wyniki
  5. Kiła badanie cena

Co to jest kiła?

Kiła to jedna z chorób wenerycznych o przewlekłym charakterze. Wywołuje ją bakteria krętek blady. Do zakażenia dochodzi w wyniku wniknięcia bakterii przez uszkodzoną skórę, błony śluzowe, łożysko lub krew. Rozróżnia się dwa rodzaje choroby: kiłę nabytą oraz wrodzoną.

Kiła zarażenie

Kiła nabyta to najczęściej wynik kontaktu seksualnego z osobą zarażoną krętkiem. Ta druga związana jest z faktem, że bakterie krętka mogą przenikać przez łożysko i prowadzić do zakażenia płodu.

Ponadto do zakażenia może dojść w trakcie porodu. Gdy noworodek przechodzi przez kanał rodny kobiety zakażonej kiłą, może dojść do przeniesienia bakterii na dziecko. Kiła u kobiet ciężarnych może powodować wiele problemów, łącznie z poronieniem czy przedwczesnym porodem.

Kiedy wykonać badanie na kiłę?

Badania w kierunku diagnostyki kiły zlecane są przez lekarza, jeżeli zachodzi podejrzenie, że pacjent mógł zostać zarażony. Badanie przesiewowe w kierunku kiły wykonuje się także m.in. u dawców krwi lub narządów oraz u kobiet w ciąży (w pierwszym trymestrze oraz przed porodem, badaniu powinien być poddany także partner kobiety).

Diagnostyka serologiczna kiły powinna obejmować badania przesiewowe oraz badania potwierdzające dodatnie wyniki odczynów przesiewowych. W diagnostyce kiły wykorzystuje się m.in. serologiczne odczyny kiłowe, czyli szereg badań, które opierają się na mechanizmach rozwoju choroby. Po zakażeniu, w wyniku reakcji układu immunologicznego, dochodzi do wytworzenia przeciwciał skierowanych przeciw antygenom tej bakterii. Są to przeciwciała swoiste (krętkowe) i nieswoiste (niekrętkowe).

Jednym z najbardziej znanych testów nieswoistych jest VDRL. Do odczynów krętkowych zaliczamy:

  • FTA (najczęściej wykonywany test swoisty),
  • FTA-ABS,
  • TPHA.

Drugie z badań wykorzystywane jest najczęściej wtedy, gdy inne prowadzone testy nie dały jednoznacznego wyniku. Odczyny krętkowe (swoiste) nie powinny być stosowane do oceny aktywności choroby ani kontroli po leczeniu, gdyż pozostają dodatnie do końca życia u większości pacjentów.

W celu właściwego rozpoznania stosuje się dwa typy badań serologicznych: VDRL lub RPR oraz FTA-ABS, TPHA. Przy podejrzeniu fałszywie dodatniego wyniku odczynów FTA-ABS lub TPHA zalecany jest krętkowy IgG immunoblot jako odczyn weryfikacyjny.

Kiła badanie jak się przygotować?

Do badań w kierunku potwierdzenia zachorowania na kiłę nie potrzebne są szczególne przygotowania. Na badanie należy udać się na czczo, podobnie jak przy większości badań krwi. Badanie trwa do kilku minut.

Kiła badanie wyniki

W wyniku przeprowadzonego badania uzyskuje się wynik dodatni lub ujemny. Uzyskanie wyniku negatywnego świadczy o tym, że pacjent nie został zarażony bakterią kiły. Wynik dodatni świadczyć może o przebytym zakażeniu, które zostało już wyleczone bądź o chorobie w postaci aktywnej, wymagającej podjęcia leczenia.

Kiła badanie cena

*Dla wszystkich zarejestrowanych w sklepie MediStore dodatkowe 5% zniżki na badanie.

Przeczytaj także

"Kiła ciągłym wyzwaniem dla lekarzy"

https://www.termedia.pl/Kila-ciaglym-wyzwaniem-dla-lekarzy,8,186,0,0.html

"KIŁA – REALNE ZAGROŻENIE – CZĘŚĆ II"

http://www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/2010/4/334_4_79_2010.pdf

"Laboratory Diagnosis and Interpretation of Tests for Syphilis"

https://cmr.asm.org/content/cmr/8/1/1.full.pdf