Badanie beta HCG to oznaczenie stężenia gonadotropiny kosmówkowej. Badanie to jest powszechnie wykorzystywane przez lekarzy do potwierdzenia i monitorowania ciąży, ale również może wskazywać na stany chorobowe. Cena Beta HCG zależy od lokalzacji placówki.

 

Spis treści:

  1. Co to jest beta HCG?
  2. Kiedy robić badanie beta HCG?
  3. Jak się przygotować do badania beta HCG?
  4. Beta HCG normy

Co to jest beta HCG?

Beta HCG jest hormonem, który organizm kobiety wytwarza, od momentu zapłodnienia komórki jajowej (najpierw przez zarodek, potem łożysko). Pojawia się we krwi i w moczu już 10 dni po zapłodnieniu, dlatego pozwala na wczesne rozpoznanie ciąży. Wartość jego stężenia pozwala na określenie dokładnego wieku płodu.

Beta HCG to nie tylko badanie związane z ciążą, gdyż pozwala na szczegółową diagnostykę chorób trofoblastu (zaśniad groniasty i inwazyjny, rak kosmówki czy nabłoniak kosmówkowy złośliwy) oraz ich różnicowanie. Badanie jest przydatne również w diagnostyce i monitorowaniu nowotworów, które wytwarzają HCG, w szczególności germinalne nowotwory jąder i niektóre nowotwory nie zaliczane do grupy zmian trofoblastycznych. Przy podejrzeniu występowania jednej z wymienionych chorób obserwuje się podwyższony poziom wartości jednostki beta, tzw. wolnej podjednostki HCG.

Wzrost stężenia beta HCG w przypadku jednoczesnego braku ciąży, może świadczyć o:

  • ciąży pozamacicznej,
  • poronieniu,
  • raku jajnika,
  • ciążowej chorobie trofoblastycznej,
  • hipogonadyźmie.

W ciąży, wartość lub nieprawidłowe zmiany stężenie beta HCG mogą świadczyć o nieprawidłowym przebiegu ciąży, jak również być elementem badania przesiewowego w kierunku zespołu Downa.

Po zapłodnieniu stężenie beta HCG wzrasta, a tempo przyrostu jest bardzo szybkie, szczególnie w pierwszym trymestrze, gdy wartość jest podwajana średnio co 24 godziny. Najwyższe stężenie beta HCG we krwi obserwowane jest w okolicy 8-10 tygodnia ciąży. W późniejszym etapie jego stężenia spada aż do 16 tygodnia, potem aż do porodu jego poziom jest dość stały. Dla lekarza ważne jest prawidłowe tempo przyrostu hormonu w surowicy krwi, ponieważ świadczy on o tym, że ciąża rozwija się w sposób prawidłowy.

U kobiet, u których zachodzi podejrzenie występowania ciąży pozamacicznej obserwuje się znacznie wolniejsze tempo przyrostu beta HCG (nie pojawia się charakterystyczne podwajanie stężenia hormonu w ciągu doby), który dodatkowo jest najczęściej przesunięty w czasie. U kobiet tuż po poronieniu stężenie beta HCG z kolei gwałtownie się obniża.

Kiedy robić badanie beta HCG?

Badanie beta HCG jest szeroko stosowane w ginekologii. U kobiet ciężarnych bardzo wcześnie, znacznie wzrasta jego stężenie, dzięki czemu możliwe jest potwierdzenie ciąży stosunkowo wcześnie. Stężenie beta HCG określane jest także w trakcie ciąży, a na podstawie uzyskanych wyników oceniany jest prawidłowy jej przebieg. Analiza poziomu beta HCG i wieku ciąży pozwala w I i II trymestrze wskazać potencjalne wady płodu. Jest zatem swoistym badaniem prenatalnym o małej inwazyjności, dzięki któremu można diagnozować płód w kierunku ewentualnych wad chromosomowych. HCG znajduje także zastosowanie w diagnostyce i rozpoznaniu ciąży pozamacicznej oraz poronienia samoistnego. Badanie u kobiet ciężarnych wykonywane jest profilaktycznie w celu monitorowania rozwoju płodu oraz prawidłowego przebiegu ciąży.

Jak się przygotować do badania beta HCG?

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Beta HCG normy

Analiza wyników powinna opierać się na wartościach referencyjnych podanych przez laboratorium. Wyniki badania należy skonsultować z lekarzem. Wartości referencyjne różnią u kobiet w ciąży od osób niebędących w ciąży. W przypadku ciąży interpretacja wyniku wymaga uwzględnienia również etapu ciąży.

Gdy wartości beta HCG u kobiet, które nie są w ciąży oraz u mężczyzn są wyższe inne niż wartość referencyjna, wówczas należy skonsultować się z lekarzem i wskazana jest dalsza, bardziej szczegółowa diagnostyka.

Dowiedz się więcej:

Badania w ciąży – kalendarz badań w ciąży