Restorative dentistry (general)
Broken tooth reconstruction
od 439 zł
Removing amalgams using the SMART method
od 519 zł
Dental consultation
119 zł
Prophylaxis and professional hygiene
Fissure sealant application (one tooth)
od 99 zł
Varnish application on permanent teeth (both arches)
od 149 zł
Sandblasting (one arch)
od 129 zł
Scaling – calculus removal (one arch)
od 129 zł
Topical fluoride application (one arch)
od 79 zł
Root canal treatment (endodontics)
Endodontic consultation
od 139 zł
Orthodontics
Retainer appliance / Thermoplastic retention splint
od 489 zł
Braces debonding (one arch)
od 269 zł
Repair of an orthodontic appliance
od 259 zł
Follow-up appointment
od 179 zł
Bimaxillary removable appliance/ functional appliance/ Frankel appliance
od 1099 zł
Damon metal appliance (one arch)
od 3299 zł
Orthodontic consultation
od 169 zł
Fixed appliance (one arch)
od 2299 zł
Removable single arch appliance / Schwartz appliance
od 899 zł
Thick wire appliance – Quad-Helix, Bi-Helix, Goshgarian, palatal appliance
od 669 zł
Invisalign Full, Teen braces
od 15569 zł
Dental surgery
Surgical consultation
119 zł
Permanent tooth extraction
od 359 zł
Mobile tooth extraction
od 149 zł
Impacted tooth extraction
od 669 zł
Dental prosthetics
Proteza oparta na implantach bez elementów mocujących
3419 zł
Composite crown/ Full-cast metal crown
od 899 zł
Composite veneer
od 719 zł
Relaxation splint
od 389 zł
Prosthetic consultation
od 139 zł
Full-ceramic crown
od 2299 zł
Metal ceramic crown
od 1549 zł
Dental post and core
od 629 zł
Porcelain veneer
od 2099 zł
Composite veneer
od 719 zł
Porcelain veneer
od 2099 zł
Metal ceramic crown
od 1549 zł
Analiza czynnościowa zwarcia
319 zł
Implantology
Standard implant placement procedure
od 2429 zł
Implant crown
od 2299 zł
Dental implant consultation
od 139 zł
Premium implant placement procedure
od 3399 zł
Treatment of periodontal diseases (periodontology)
Flap surgery with bone regeneration
od 1649 zł
Flap surgery without bone regeneration (one tooth)
od 579 zł
Treatment of periodontal diseases
od 269 zł
Deep scaling (one arch)
od 359 zł
Open curettage
od 899 zł
Closed curettage
od 449 zł
Bone regeneration procedure
od 1649 zł
Periodontal consultation
od 219 zł
Examination of the oral mucosa - screening for oral cancer
od 169 zł
Dodatkowe zastosowanie Mucoderm 15 x 20mm
599 zł
Paediatric dentistry
Varnish application on primary teeth (both arches)
od 99 zł
Primary tooth extraction
od 169 zł
Acclimatisation appointment
od 109 zł
Compostite restoration in a primary tooth
od 189 zł
Paediatric dentist consultation
119 zł
Amputacja przyżyciowa miazgi komorowej zęba mlecznego
179 zł
Amputacja zdewitalizowanej miazgi komorowej zęba mlecznego
139 zł
Local anaesthesia
Infiltration anaesthesia
od 39 zł
Nerve block
od 39 zł
Computer-assisted anaesthesia
od 59 zł
Sedation (laughing gas)
od 179 zł
Dental treatment under general anaesthesia
Anaesthesia consultation with regard to dental treatment
od 199 zł
General anaesthesia - adults and children aged 5 years and above - first 60 minutes
od 1099 zł
General anaesthesia - adults and children aged 5 years and above - additional 30 minutes
od 589 zł
RTG
Rtg cefalometryczne
od 109 zł
Rtg pantomograficzne
od 109 zł
Rtg punktowe (zęba)
39 zł
Rtg pantomograficzne + cefalometryczne
od 179 zł
CT stawów skroniowo- żuchwowych (w zwarciu lub rozwarciu)
249 zł
Tomografia komputerowa szczęki lub żuchwy
od 189 zł
Tomografia komputerowa - pełna diagnostyka stomatologiczna
od 479 zł
Konsultacja chirurgiczna