Restorative dentistry (general)
Wypełnienie tymczasowe
od 139 zł
Wypełnienie ubytku kompozytem światłoutw. - 1 pow.
od 279 zł
Wypełnienie ubytku kompozytem światłoutw. - 2 pow.
od 309 zł
Konsultacja stomatologiczna
149 zł
Wypełnienie ubytku kompozytem światłoutw. - 3 pow.
od 359 zł
Odbudowa złamanego zęba
od 549 zł
Usuwanie amalgamatów metodą SMART
od 589 zł
Wypełnienie premium materiałem Enamel 1 pow.
od 319 zł
Wypełnienie premium materiałem Enamel 2 pow.
od 369 zł
Wypełnienie premium materiałem Enamel 3 pow.
od 449 zł
Wypełnienie premium kompozytem światłoutw. - 1 pow.
od 299 zł
Wypełnienie premium kompozytem światłoutw. - 2 pow.
od 329 zł
Wypełnienie premium kompozytem światłoutw. - 3 pow.
od 389 zł
Dental consultation
149 zł
Broken tooth reconstruction
od 469 zł
Removing amalgams using the SMART method
od 519 zł
Prophylaxis and professional hygiene
Lakowanie bruzd (1 ząb)
od 149 zł
Lakierowanie zębów stałych (2 łuki)
od 179 zł
Piaskowanie (łuk)
od 169 zł
Pakiet Higienizacyjny 3w1 (scaling + piaskowanie + fluoryzacja)
od 329 zł
Pakiet Higienizacyjny 2w1 (scaling + piaskowanie)
od 299 zł
Scaling - usuwanie kamienia nazębnego (łuk)
od 169 zł
Fluoryzacja kontaktowa (łuk)
od 119 zł
Fissure sealant application (one tooth)
od 129 zł
Scaling – calculus removal (one arch)
od 149 zł
Sandblasting (one arch)
od 149 zł
Topical fluoride application (one arch)
od 99 zł
Varnish application on permanent teeth (both arches)
od 169 zł
Root canal treatment (endodontics)
Endodontic consultation
od 139 zł
Tymczasowa odbudowa korony zęba
od 199 zł
Usunięcie złamanego instrumentu lub innej przeszkody przy zastosowaniu mikroskopu
od 459 zł
Wypełnienie czasowe w leczeniu endodontycznym
od 129 zł
Leczenie kanałowe (endodontyczne) zęba jednokanałowego pod mikroskopem
od 759 zł
Leczenie kanałowe powtórne (reendodontyczne) zęba jednokanałowego pod mikroskopem
od 849 zł
Konsultacja endodontyczna
od 139 zł
Orthodontics
Wizyta kontrolna - aparat stały (łuk)
od 249 zł
Wizyta kontrolna - aparat stały (2 łuki)
od 349 zł
Aparat jednoszczękowy ruchomy / Płytka Schwartza
od 1029 zł
Aparat grubołukowy Quod-helix, Be-Helix, Goshgariana, podniebienny
od 669 zł
Aparat retencyjny / Szyna retencyjna termoformowalna
od 589 zł
Zdjęcie aparatu ortodontycznego (łuk)
od 319 zł
Naprawa aparatu ortodontycznego
od 279 zł
Wizyta kontrolna - aparat ruchomy (łuk)
od 209 zł
Aparat dwuszczękowy ruchomy / czynnościowy / Frankla
od 1189 zł
Aparat Damon półestetyczny (łuk)
4499 zł
Aparat Invisalign Comprehensive
od 18999 zł
Aparat Invisalign EXPRESS (7) - 1 łuk
od 5799 zł
Aparat Invisalign EXPRESS (7) - 1 łuk
od 5199 zł
Konsultacja ortodontyczna
od 169 zł
Aparat stały - metalowy (łuk)
od 2669 zł
Aparat stały - ceramiczny (łuk)
3499 zł
Aparat stały - kryształowy (łuk)
od 3499 zł
Aparat Invisalign Lite - 1 łuk
od 9099 zł
Konsultacja Invisalign
od 169 zł
Orthodontic consultation
od 169 zł
Fixed appliance (one arch)
od 2669 zł
Thick wire appliance – Quad-Helix, Bi-Helix, Goshgarian, palatal appliance
od 669 zł
Bimaxillary removable appliance/ functional appliance/ Frankel appliance
od 1189 zł
Removable single arch appliance / Schwartz appliance
od 1029 zł
Retainer appliance / Thermoplastic retention splint
od 589 zł
Braces debonding (one arch)
od 319 zł
Repair of an orthodontic appliance
od 279 zł
Dental surgery
Surgical consultation
149 zł
Permanent tooth extraction
od 459 zł
Mobile tooth extraction
od 169 zł
Impacted tooth extraction
od 719 zł
Konsultacja chirurgiczna
149 zł
Ekstrakcja (usunięcie) zęba stałego
od 459 zł
Ekstrakcja (usunięcie) zęba rozchwianego
od 169 zł
Ekstrakcja (usunięcie) zęba zatrzymanego
od 719 zł
Dental prosthetics
Wkład koronowo-korzeniowy zęba
od 729 zł
Proteza całkowita (łuk)
od 2079 zł
Korona kompozytowa lub pełnolana metalowa
od 949 zł
Licówka porcelanowa
od 2289 zł
Szyna relaksacyjna
od 389 zł
Injection Flow Technique (1 ząb)
od 999 zł
Proteza szkieletowa
od 2689 zł
Konsultacja protetyczna
od 149 zł
Korona pełnoceramiczna
od 2609 zł
Korona porcelanowa (na metalu)
od 1689 zł
Prosthetic consultation
od 149 zł
Dental post and core
od 729 zł
Porcelain veneer
od 2289 zł
Porcelain veneer
od 2289 zł
Composite crown/ Full-cast metal crown
od 949 zł
Metal ceramic crown
od 1689 zł
Metal ceramic crown
od 1689 zł
Full-ceramic crown
od 2609 zł
Relaxation splint
od 389 zł
Konsultacja - metamorfoza uśmiechu
299 zł
Implantology
Korona na implancie
od 3089 zł
Konsultacja implantologiczna
od 139 zł
Implant Premium
od 3489 zł
Implant Standard
od 2519 zł
Dental implant consultation
od 139 zł
Implant crown
od 2599 zł
Standard implant placement procedure
od 2519 zł
Premium implant placement procedure
od 3489 zł
Treatment of periodontal diseases (periodontology)
Konsultacja periodontologiczna
od 219 zł
Zabieg płatowy z regeneracją kości
od 1649 zł
Zabieg płatowy bez regeneracji kości (1 ząb)
od 669 zł
Zabieg regeneracji kości
od 1649 zł
Badanie błony śluzowej jamy ustnej - diagnostyka nowotworów
od 189 zł
Leczenie chorób przyzębia (np. paradontoza)
od 319 zł
Skaling głęboki (łuk)
od 479 zł
Kiretaż otwarty
od 899 zł
Kiretaż zamknięty
od 589 zł
Periodontal consultation
od 219 zł
Open curettage
od 899 zł
Closed curettage
od 589 zł
Flap surgery without bone regeneration (one tooth)
od 669 zł
Bone regeneration procedure
od 1649 zł
Examination of the oral mucosa - screening for oral cancer
od 189 zł
Deep scaling (one arch)
od 479 zł
Treatment of periodontal diseases
od 319 zł
Flap surgery with bone regeneration
od 1649 zł
Paediatric dentistry
Lakierowanie zębów mlecznych (2 łuki)
od 149 zł
Ekstrakcja (usunięcie) zęba mlecznego
od 199 zł
Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym
od 219 zł
Wizyta adaptacyjna
od 139 zł
Konsultacja stomatologa dziecięcego
149 zł
Acclimatisation appointment
od 139 zł
Paediatric dentist consultation
149 zł
Varnish application on primary teeth (both arches)
od 129 zł
Compostite restoration in a primary tooth
od 219 zł
Primary tooth extraction
od 199 zł
Dental physiotherapy
Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w stomatologii - 60min
od 269 zł
Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w stomatologii - 30min
od 139 zł
Pakiet 2x30min - Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w stomatologii
od 239 zł
Pakiet 2x60min - Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w stomatologii
od 449 zł
Pakiet 3x30min - Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w stomatologii
od 329 zł
Pakiet 3x60min - Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w stomatologii
od 629 zł
Pakiet 5x30min - Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w stomatologii
od 499 zł
Pakiet 5x60min - Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w stomatologii
od 899 zł
Logopedia stomatologiczna
Konsultacja logopedyczna w stomatologii
od 149 zł
Local anaesthesia
Infiltration anaesthesia
od 49 zł
Nerve block
od 49 zł
Computer-assisted anaesthesia
od 69 zł
Sedation (laughing gas)
od 219 zł
Znieczulenie nasiękowe
od 49 zł
Znieczulenie przewodowe
od 49 zł
Znieczulenie komputerowe
od 69 zł
Sedacja
od 239 zł
Dental treatment under general anaesthesia
Anaesthesia consultation with regard to dental treatment
od 229 zł
General anaesthesia - adults and children aged 5 years and above - first 60 minutes
od 1289 zł
General anaesthesia - adults and children aged 5 years and above - additional 30 minutes
od 689 zł
Konsultacja anestezjologiczna w stomatologii
od 229 zł
Znieczulenie ogólne (narkoza) - pierwsze 60 min
od 1289 zł
Znieczulenie ogólne (narkoza) - kolejne rozpoczęte 30 min
od 689 zł
RTG
RTG cefalometryczne
od 109 zł
RTG pantomograficzne
od 109 zł
RTG pantomograficzne + cefalometryczne
od 179 zł
Tomografia komputerowa - pełna diagnostyka stomatologiczna
od 479 zł
RTG punktowe zęba
49 zł
Tomografia komputerowa szczęki lub żuchwy
od 209 zł
Stomatologiczne pakiety rabatowe
Pakiet stomatologiczny profilaktyczno-zachowawczy
999 zł
Pakiet stomatologiczny endodontyczny
1999 zł
Pakiet stomatologiczny estetyczny
2999 zł
Pakiet stomatologiczny implantologiczno-protetyczny
4999 zł
Pakiet stomatologiczny premium
9999 zł
Pakiet stomatologiczny podstawowy
499 zł
Pakiet stomatologiczny premium plus
14999 zł
Vouchery stomatologiczne
Voucher podarunkowy 500 zł
500 zł
Voucher podarunkowy 1000 zł
1000 zł
Voucher podarunkowy 300 zł
300 zł
Voucher podarunkowy 1300 zł
1300 zł
Konsultacja chirurgiczna