Psychiatra
Centrum Medicover - Piłsudskiego Łódź

Ukończyłem studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jestem specjalistą w zakresie psychiatrii.

Od lat pomagam pacjentom z zaburzeniami o podłożu psychiatrycznym, pracując w Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi oraz w specjalistycznych gabinetach prywatnych.

Konsultacji udzielam również w j. angielskim.

Rozwiń
236 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Psychiatra
Centrum Medicover - Piłsudskiego Łódź

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi i specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Mam duże doświadczenie w pracy z pacjentem, które zdobyłam pracując m. in. w CSK I Klinice Psychiatrii w Łodzi, a także w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych, dzieci oraz młodzieży.

Uczestniczę w licznych konferencjach w zakresie psychiatrii. Jestem lekarzem z rozległymi zainteresowaniami zawodowymi. Szczególnie dużo uwagi poświęcam zagadnieniom dotyczącym zaburzeniom depresyjnym endogennym, obsesyjno- kompulsywne czy zaburzeniom, które towarzyszą pacjentom w podeszłym wieku. Zajmuję się także genetycznymi aspektami dziedziczenia zaburzeń psychicznych oraz zaburzeniami odżywiania.

Rozwiń
109 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Psychiatra
Centrum Medicover - Szczecin

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalizację uzyskałam w zakresie psychiatrii i zdobyłam tytuł Doktora Nauk Medycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując m.in. na oddziale psychiatrycznym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie, a także w specjalistycznych gabinetach medycznych.

Współpracuję również z Uniwersytetem Szczecińskim (Uniwersyteckie Centrum Edukacji - Logopedia i terapia pedagogiczna) oraz z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii w Szczecinie prowadząc zajęcia ze studentami.

Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Rozwiń
64 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Psychiatra
Centrum Medicover - Globis Wrocław

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalizuję się w zakresie psychiatrii. W ramach mojej specjalizacji zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem osób dorosłych w zakresie zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń nastroju. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych, dziennych, terapii uzależnień, psychiatrii dzieci i młodzieży. O wielu lat pracuję w poradniach zdrowia psychicznego oraz gabinetach psychiatrycznych. Uczestniczyłem w licznych konferencjach naukowych. 

Rozwiń
58 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Psychiatra
Centrum Medicover - Pomorska Łódź

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jestem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych. Członek wielu towarzystw naukowych w tym Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Snu, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto laureatka wielu nagród w tym Nagród Naukowych Polityki, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Łódzkiego czy Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz stypendiów- między innymi Fundacji Kościuszkowej czy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Równocześnie do realizacji badań naukowych poszerzam swój warsztat kliniczny odbywając staże zagraniczne w Klinice Zaburzeń Snu w Edynburgu czy Klinice Psychiatrii i Psychoterapii we Freiburgu jak i uczestnicząc w kursach takich jak terapia poznawczo- behawioralna bezsenności czy ocena badań w przebiegu zaburzeń prowadzonych przez Narodową Fundację Snu wraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Rozwiń

Psychiatra
Centrum Medicover - Szczecin
38 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Psychiatra
Centrum Medicover | Białystok

Jako lekarz zawodowo interesuję się psychiatrią środowiskową, zaburzeniami wieku podeszłego, psychiatrią sądową. Studia ukończyłam na Akademii Medycznej w Białymstoku. Doświadczenie w zawodzie zdobyłam w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego.

Rozwiń

Psychiatra

Jestem absolwentką wydziału Wojkowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuję się w zakresie psychiatrii ogólnej. w ramach mojej specjalizacji zajmuję się terapią depresji, zaburzeń lękowych, bezsenności, zaburzeń osobowości, choroby afektywno - dwubiegunowej, schizofrenii, otępienia oraz uzależnień. Konsultacji udzielam osobom dorosłym. 

Rozwiń

Psychiatra

Ukończyłem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i specjalizuję się w zakresie psychiatrii. Zajmuję się zaburzeniami snu (w szczególności bezsennością i zaburzeniami rytmu okołodobowego), depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, schizofrenią, zaburzeniami lękowymi i otępieniem. Doświadczenie zdobyłem w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym, Ośrodku Leczenia Zaburzeń Snu CSK w Łodzi. Jako adiunkt w Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Biorę udział w licznych renomowanych konferencjach, kursach i szkoleniach. Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych z zakresu m.in. bezsenności, zaburzeń snu. Udzielam konsultacji osobom dorosłym.

Rozwiń

Psychiatra

Jestem absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Specjalizuję się w zakresie psychiatrii. W ramach mojej specjalizacji zajmuję się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z chorobami oraz zaburzeniami psychicznymi, w szczególności: zaburzenia afektywne (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), schizofrenia, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne, snu, osobowości, psychiczne wieku podeszłego i osobowości, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychiczne u kobiet w ciąży i po porodzie.

Rozwiń
75 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Psychiatra

Ukończyłem Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Obecnie jestem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii.

Moje zainteresowania zawodowe obejmują zaburzenia snu oraz zaburzenia nastroju.

Systematycznie biorę udział w kursach oraz konferencjach naukowych poszerzających wiedzę z zakresu psychiatrii.

Rozwiń

Psychiatra
Centrum Medicover - Kraków Podgórska

Ukończyłam wieloletnie studia o specjalizacji II stopnia z psychiatrii na Akademii Medycznej w Katowicach. Moje doświadczenie zawodowe obejmuję pracę m.in. w Lecznictwie Psychiatrycznym Oddziale Stacjonarnym, Oddziale Stacjonarnym Rehabilitacyjnym, Oddziale Dziennym, Lecznictwie Psychiatrycznym, Ambulatoryjnym, Orzecznictwie Psychiatryczno-Niepełnosprawnościowym.


Rozwiń

Psychiatra, Psychiatra dziecięcy
Centrum Medicover – Bydgoszcz
Lista lekarzy dla: Psychiatra