Lic. Piotr Wrzosek

Lic. Piotr Wrzosek
Języki
angielski
Doświadczenie
Sono sp. z o.o.
Wykształcenie

UAM w Łodzi - licencjat Protetyki Słuchu i Ochrony przed hałasem