Kardiolog
Centrum Medicover - Poznań Plac Andersa

Jako lekarz jestem absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu wydziału Lekarskiego. Po odbyciu stażu pracowałam w Oddziale Kardiologiczno-Internistycznym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, gdzie uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Od 2010 r pracuje w Oddziale Klinicznym Intensywnej Terapii Kardiologicznej Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Obecnie zajmuję się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną i leczeniem większości chorób serca. Wykonuje Echo serca, próby wysiłkowe, Holter-EKG, Holter-RR. Kwalifikuje i kieruję osoby chore do takich zabiegów jak: koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych, implantacją stymulatorów serca, ICD,CRT, ablacji zaburzeń rytmu serca, operacji kardiochirurgicznych. Dokonuję oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz oceny kardiologicznej przed zabiegami operacyjnymi.

W 2018 r uzyskałam stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. ,, Wybrane funkcje układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym – obserwacja odległa”.

Posiadam wieloletnie doświadczanie w pracy nie tylko na oddziale szpitalnym ale również w gabinetach kardiologicznych.

Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych zjazdach, kongresach oraz kursach z zakresu kardiologii a w szczególności z echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Society of Cardiology.

Rozwiń
52 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Kardiolog
Centrum Medicover - Poznań Malta

Jestem absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Specjalizuję się w zakresie kardiologii. Konsultacji lekarskich udzielam osobom dorosłym. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w szpitalu (klinika kardiologii, szpitalny oddział ratunkowy) oraz poradniach kardiologicznych. Ukończyłem kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu kardiologii. 

Rozwiń
101 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Kardiolog
Centrum Medicover - Poznań Malta

Specjalizuję się w kardiologii. W obrębie specjalizacji interesuję się szczególnie oceną i leczeniem zaburzeń rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, ale również chorobami kobiet w ciąży. Zabiegi, które głównie przeprowadzam, to echokardiografia (echo serca), echokardiografia przezprzełykowa oraz EKG metodą Holtera. Jestem absolwentką II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu.

Rozwiń
99 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Endokrynolog, Hipertensjolog, Internista, Kardiolog
Centrum Medicover Kolorowa

Jestem absolwentką Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalizuję się w zakresie chorób wewnętrznych, hipertensjologii oraz endokrynologii. Moje doświadczenie zawodowe obejmuję pracę w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM w Poznaniu oraz  Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych. Pracuję również w  Medicover na ul. Kolorowej 2 w Poznaniu jako specjalista w dziedzinie endokrynologii

Rozwiń
90 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Kardiolog
Centrum Medicover - Poznań Malta

Jestem lekarzem który specjalizuję się w diagnostyce obrazowej, echokardiografii, nadciśnieniu płucnym i tętniczym. Studia ukończyłem na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę. 

Rozwiń
78 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Kardiolog
Centrum Medicover - Poznań Malta

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalizuję się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Należę do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego/Sekcji Echokardiografii i Elektroterapii.

Jestem wykładowcą w Katedrze Anatomii Prawidłowej Akademii medycznej w Poznaniu.

Od kilku lat pracuję na stanowisku Kierownika pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.  Szczególną uwagę poświęcam echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej.

Rozwiń
78 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Kardiolog
Centrum Medicover - Poznań Malta

Jako lekarz wykonuję: badania echokardiograficzne, próby wysiłkowe, holtery. Studia medyczne ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam specjalizację chorób wewnętrznych, kardiologii i jestem w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny sportowej. Udzielam konsultacji w języku angielskim i niemieckim. 

Rozwiń
76 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Internista, Kardiolog
Centrum Medicover - Poznań Malta

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuję się w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Konsultacji lekarskich udzielam osobom dorosłym. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w oddziale szpitalnym oraz poradniach. 

Rozwiń
177 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy
Lista lekarzy dla: Kardiolog Poznań