Dr hab.n.med. Dariusz Kosior

Dariusz Kosior
map
Dariusz Kosior
Dr hab.n.med. Dariusz Kosior
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
Cardiology Department, Rush Memorial Hospital, Rush University Medical School, Chicago, Illinois ; Emergency Care Unit, Evanston Hospital, Medical School of Northwestern University, Chicago, Illinois;staż podyplomowy w placówkach klinicznych AM w W-wie; asystent w I Katedrze i Klinice Kardiologii AM w W-wie; adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii AM w W-wie; sekretarz Komisji Układu Sercowo - naczyniowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN; sekretarz Komisji Kardiologii Komietu Patofizjo
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych

Specjalista w zakresie kardiologii

Specjalista w zakresie medycyny sportowej w toku

Profesor Nadzwyczajny Polskiej Akademii Nauk

Truman College, Chicago, Illinois

Podyplomowe studia doktoranckie Akademia Medyczna w Warszawie

Certificate of Educational Commission for Foreign Medical Graduates

Certificate Good Clinical Practice

Doktorat

Tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie chorób wewnętrznych

Certyfikaty

fellow American College of Cardiology ( F.A.C.C.) - od 2006r

fellow European Society of Cardiology ( F.E.S.C.) - od 2007r

zespołowa nagroda naukowa I stopnia JM Rektora AM w Warszawie za osiągnięcia w zakresie wypracowania standardów postępowania  u chorych z migotaniem przedsionków ( 2005r)

zespołowa nagroda naukowa III stopnia JM Rektora AM w W-wie za osiagnięcia w zakresie wypracowania standardów postępowania u chorych z migotaniem przedsionków ( 2006r)

I nagroda czasopisma Folia Cardiologica za najlepszą pracę oryginalną roku 2006

zespołowa nagroda naukowa III stopnia JM Rektora WUM za osiągnięcia w zakresie opracowania zasad postępowania w dziedzinie migotania przedsionków ( 2008r)

zespołowa nagroda JM Rektora WUM "Złota Kukułka" za najlepiej cytowaną pracę oryginalną na świecie dla publikacji: Opolski G, Torbicki A, Kosiaor DA, Szulc M, Wożakowska - Kapłon B, Kołdziej P, Achremczyk P for the Investigators of the Polish HOT CAFE Trial.

Członkowstwo towarzystw naukowych:Towarzystwo Internistów Polskich; Polskie Towarzystwo Kardiologiczne; European Society of Cardiology; Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Sekcja Elektrofizjologii i Stymulacjii Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; European Heart Rhythm Association; Working Group of Echocardiography European Society of Cardiology; European Association of Echocardiography; Europen Association of Cardiovascular Imaging; Sekcja Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Sekcja Prewencji i Epidemiologii PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego;

 

elektrofizjologia nieinwazyjna, zaburzenia rytmu serca, w szczególności migotanie przedsionków

nadciśnienie tętnicze

choroba wieńcowa

niewydolność serca

echokardiografia

map
Centrum Medicover - Klimczaka
Klimczaka 1 02-797 Warszawa
500 900 500
Pon - Pt 8:00 - 20:00
Sob 8:00 - 14:00