Dr hab.n.med. Barbara Lubiszewska

map
Dr hab.n.med. Barbara Lubiszewska
O mnie

Choroba wieńcowa,kwalifikacja do leczenia angioplastyką, przedwczesna choroba wieńcowa ( u kobiet przed 55 rż i u mężczyzn przed 45 rż)

Kardiomiopatie - kardiomiopatia rozstrzeniowa, restrykcyjna i przerostowa i kardiomiopatia połogowa

Wady serca wrodzone i młodzieży oraz dorosłych ( tetralogia Fallota, przełożenie wielkich tętnic,serce jednokomorowe,wspólny kanał przedsionkowo - komorowy)

Wady serca nabyte - kwalifikacja do zabiegów przezskórnego i chirurgicznego wszczepienia zastawek serca( aortalnej, mitralnej, trójdzielnej)

Kwalifikacja do zabiegów zamykania uszka lewego przedsionka i przezskórnego zamykania ASDII i PFO

Nadciśnienie płucne

Niewydolność serca

Zespół metaboliczny

 

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
Zastępca kierownika Kliniki Kardiologii Ogólnej/ Kliniki Choroby Wieńcowej/Kliniki Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca Instytu Kardiologii w Warszawie (1984 - 2017 r.) Staż w Klinice Kardiologii Pediatrycznej - Szpital im. Królowej Wilhelminy - Utrecht
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie

II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych

Specjalista w zakresie kardiologii

Publikacje

Publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

map
Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5 02-972 Warszawa
500 900 900