Fundacja Medicover podejmuje działania w obszarze zapobiegania dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym, które w Europie są najbardziej rozpowszechnionym problemem zdrowotnym związanym z pracą. W Unii Europejskiej, 30-40% zwolnień lekarskich spowodowanych jest tymi właśnie dolegliwościami. Według badań unijnych, 33% pracowników z państw UE skarży się na bóle kręgosłupa, a 23% - na bóle mięśniowe. Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe nie tylko powodują fizyczne cierpienie i ból, ale także stanowią duże obciążenie finansowe dla systemu opieki zdrowotnej, pracowników i pracodawców oraz gospodarki ogółem. Choć mogą wystąpić u każdego pracownika, można im skutecznie zapobiegać poprzez ocenę wykonywanych czynności zawodowych oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych i kontrolę ich skuteczności.