Idea wolontariatu realizowana jest przez Fundację Medicover poprzez zróżnicowane inicjatywy lokalne, proponowane i wprowadzane w życie przez pracowników i współpracowników Medicover. Fundacja jest organizacją posiadającą odpowiednie zaplecze, wiedzę i doświadczenie, jednak aby jej działania miały siłę oddziaływania, potrzebni są ludzie odpowiednio zaangażowani i chętni do współpracy i niesienia pomocy. Takich ochotników-wolontariuszy nie brakuje w grupie w Medicover. To właśnie wrażliwe serca i wysokie kwalifikacji pracowników spółki Medicover pozwalają na wypełnianie misji Fundacji Medicover. Wszyscy wierzymy, że razem możemy więcej i że w tym tkwi siła pomagania.

W 2017 roku wolontariusze Fundacji – pracownicy różnych spółek Medicover, zrealizowali lub wzięli udział w 48 projektach pomocowych.

  • 18 inicjatyw pracowniczych odbyło się w ramach Programu Wolontariatu „Działam dla Innych”
  • 817 wolontariuszy osób przepracowało na wolontariacie w sumie 6 210 h 
  • Z akcji Fundacji skorzystało > 4100 beneficjentów
  • Udzieliliśmy wsparcia 47 Instytucjom
  • Wykonaliśmy gruntowny remont Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku dla porzuconych niemowląt fundacjamedicover.pl
  • Przeprowadziliśmy kolejne edycje cyklicznych projektów np. V Rajd Rowerowy Przeciwko Cukrzycy typu 2
  • Zorganizowaliśmy 5 charytatywnych koncertów Medi-COVER Band
  • Przeprowadziliśmy zbiórkę na rzecz potrzebujących na Ukrainie - kilka ton darów w 5-ciu ciężarówkach dla 2 szkół, szpitala, 8 wiosek
  • Nieustannie ważne jest dla nas partnerstwo. Kontynuujemy dobrą współpracę z Instytucjami, Ośrodkami i Fundacjami.