Ważne zmiany w obsłudze ubezpieczenia w podróży

05.02.2018
Informujemy, że od dnia 1 marca 2018 ulegnie zmianie nazwa ubezpieczyciela AIG Europe Limited Oddział w Polsce oraz numer kontaktowy w razie wystąpienia nagłego zachorowania lub wypadku podczas podróży.

Informujemy, że od dnia 1 marca 2018 ulegnie zmianie nazwa ubezpieczyciela AIG Europe Limited Oddział w Polsce oraz numer kontaktowy w razie wystąpienia nagłego zachorowania lub wypadku podczas podróży.

Nowa nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego to Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce. Do działania w imieniu Towarzystwa uprawnione jest Centrum Assistance.

W razie wystąpienia nagłego zachorowania lub wypadku Ubezpieczony powinien niezwłocznie skontaktować się z Centrum Assistance, telefon: + 48 22 483 39 70 (zgłoszenia w języku polskim i angielskim).

W przypadku braku kontaktu z Centrum Assistance, Ubezpieczony ubiegający się o zwrot poniesionych kosztów, powinien skontaktować się w formie pisemnej z:

Departament Likwidacji Szkód

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce

Ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Data dodania 05.02.2018
Data ostatniej aktualizacji 16.01.2019