Trening umiejętności społecznych

03.09.2019
Trening umiejętności społecznych kierujemy do dzieci i młodzieży, przejawiających problemy w relacjach z rówieśnikami oraz trudności z adaptacją w przedszkolu lub szkole.

Co to jest trening umiejętności społecznych?

Zajęcia te sprzyjają kształtowaniu właściwych wzorców komunikacyjnych i ćwiczeniu umiejętności społecznych. Duży nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności rozróżniania, identyfikowania i radzenia sobie z emocjami poprzez uczenie się sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego w sposób akceptowalny społecznie. Praca podczas treningu koncentruje się również na odczytywaniu komunikatów niewerbalnych i sposobach reagowania na nie.

Zajęcia mają przede wszystkim uczyć współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, współdziałania w grupie, respektowania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami w sytuacjach rywalizacji, umiejętności osiągania kompromisu.

Dla kogo trening umiejętności społecznych?

Treningi Umiejętności Społecznych (TUS) dedykowane są wszystkim dzieciom w wieku od 4 do 15 lat. Spotkania prowadzone przez psychologa w kameralnych czteroosobowych grupach umożliwiają dynamiczną i ukierunkowaną pracę z każdym dzieckiem.

Cele treningu:

 • rozwijanie umiejętności komunikacji, wyrażania siebie, stawiania granic, empatii i rozumienia innych,
 • pomoc w odczytywaniu i nazywaniu emocji,
 • nauka funkcjonowania i współpracy z innymi, nabierania umiejętności społecznych, takich jak: wzajemne słuchanie siebie czy pomaganie sobie nawzajem.

Zapraszamy wszystkie dzieci, które poprzez ciekawe zajęcia chcą nauczyć się przebywania z rówieśnikami oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

TUS - o czym należy wiedzieć?

 1. W celu zakwalifikowania się na Trening Umiejętności Społecznych, pacjent powinien w pierwszej kolejności zgłosić się na konsultację psychologiczną do specjalisty, który będzie prowadził TUS.
 2. Po odbyciu konsultacji z psychologiem pacjent jest zapisywany przez recepcję lub Call Center na listę osób oczekujących na Trening.
 3. Do czasu utworzenia się grupy treningowej, pacjent może uczęszczać na spotkania indywidualne z psychologiem.
 4. W momencie utworzenia się grupy (maksymalnie 4 os., minimalnie 2 os.), recepcja kontaktuje się z pacjentem w celu umówienia cyklu spotkań.
 5. Zajęcia odbywają się w blokach po 10 spotkań, w razie potrzeby cykl spotkań może zostać powtórzony.

Uczestnicy Treningu dobierani są w grupy w zależności od wieku oraz obszaru pracy na podstawie konsultacji psychologicznej przeprowadzanej przez specjalistę prowadzącego zajęcia.

Grupy wiekowe:

 • 4-6 lat
 • 7-9 lat
 • 10-12 lat
 • 13-15 lat

W trakcie Treningu mogą być również wprowadzane elementy arteterapii.

Zajęcia prowadzi psycholog mgr Katarzyna Janiec.

Trening umiejętności społecznych - cena

Miejsce zajęć: Centrum Medyczne Damiana, ul. Nowolipie 18.
Czas trwania pojedynczych zajęć: 60 min.
Koszt jednego spotkania: 110 zł.

 

Dowiedz się więcej: https://www.damian.pl/trening-umiejetnosci-spolecznych/

Data dodania 03.09.2019
Data ostatniej aktualizacji 03.09.2019