Szczepienia

W Medicover oferujemy szeroki zakres szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych. Wszystkie szczepienia realizowane są w oparciu o najnowszej generacji preparaty skojarzone.

Dlaczego rekomendujemy szczepionki skojarzone?

  • Mają wysoki profil skuteczności i bezpieczeństwa
  • Uodparniają przeciwko kilku chorobom jednocześnie
  • Ograniczają liczbę wkłuć
  • Nie przeciążają układu odpornościowego.

Rekomendowane szczepienia dla dorosłych:

Coroczne szczepienie przeciwko grypie, dzięki któremu można uniknąć zarówno samego zachorowania, jak również poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli i oskrzelików, zapalenia ucha środkowego oraz zapalenia mięśnia serca i osierdzia.
                                                                                                                                
Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B (tzw. WZW A i B), które chroni nas przed marskością i rakiem wątroby. Wirus ten jest ok. 100 razy bardziej zakaźny niż HIV, a jednocześnie – bardzo trudny do wyleczenia. Zarazić się nim można nie tylko w trakcie zabiegu czy operacji, ale także podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych, usług fryzjerskich, tatuaży, przekłuwania uszu i innych części ciała, a także poprzez kontakty seksualne.
                                                                                                           
Podawanie przypominających dawek szczepionki przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi – chroni aż przed trzema chorobami! Odporność przeciwko krztuścowi utrzymuje się maksymalnie przez 10 lat. Szczepienie przypominające przeciwko krztuścowi jest szczególnie rekomendowane osobom mającym kontakt z małymi dziećmi – rodzicom, starszemu rodzeństwu, dziadkom, opiekunkom. Dzięki temu możemy uchronić najmłodsze, nieuodpornione jeszcze dzieci przed przeniesieniem groźnego dla nich zakażenia od osób z najbliższego otoczenia.

Szczepienie przeciw śwince, różyczce i odrze – zalecane jest zwłaszcza mężczyznom, którzy nie byli szczepieni przeciwko różyczce w ramach szczepień obowiązkowych. U kobiet, u których takie szczepienie zostało wykonane obowiązkowo, po 10 latach powinno być powtórzone. Zachorowanie na różyczkę w wieku dorosłym grozi powikłaniami w postaci bólów mięśniowych i stawowych, małopłytkowości i zapalenia mózgu. Zachorowanie w ciąży stwarza wysokie ryzyko ciężkich uszkodzeń i wad rozwojowych płodu. 

Szczepienie przeciwko pneumokokom – zalecane jest osobom po 50. roku życia, a także wszystkim dorosłym palącym papierosy, mającym obniżoną odporność lub cierpiącym na choroby przewlekłe takie jak: cukrzyca, choroby ner nerek, wątroby, choroba wieńcowa, niewydolność krążenia, astma. Szczepienie to chroni przed zapaleniem płuc, ucha środkowego, zatok, tchawicy i 
oskrzeli. Najgroźniejszą postacią infekcji pneumokokowej jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sepsa. Ich przebieg jest dramatyczny i może zakończyć się zgonem lub trwałymi następstwami (np. niedosłuch lub głuchota), w szczególności problemami neurologicznymi (np. padaczka czy trudności w koncentracji).
                                                                                                                              
Szczepienie przeciwko meningokokom – zalecane jest osobom po 65. roku życia. Chroni ono przed zachorowaniem i ciężkimi powikłaniami sepsy meningokokowej takimi jak: trwałe uszkodzenia mózgu, niedosłuch, padaczka, martwica skóry prowadząca do amputacji kończyn, niewydolność wielonarządowa, a nawet zgon.

Rekomendowane szczepienia dla dzieci:

Szczepienia obowiązkowe: przeciwko pneumokokom, gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), błonicy, tężcowi, krztuścowi, Haemophilus influenzae typu B, poliomyelitis (chorobie Heinego-Medina), odrze, śwince i różyczce.

Pakiet szczepień obowiązkowych i szczepień rekomendowanych przeciwko rotawirusom dla dzieci do 2 roku życia wraz opieką medyczną dostępny jest w pakiecie Maluszek +
                                                                                                                     
Szczepienia zalecane: 

Szczepienie przeciwko rotawirusom – chroni przed ciężką biegunką rotawirusową i koniecznością hospitalizacji.                                                                                                                              
Szczepienie przeciwko meningokokom – chroni przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i sepsą, a także zapaleniem płuc, zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem osierdzia i wsierdzia, zapaleniem stawów oraz innymi infekcjami

Szczepienie przeciwko grypie – zabezpiecza przed poważnymi powikłaniami pogrypowymi tj. zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie ucha środkowego oraz zapalenie mięśnia serca i osierdzia

Szczepienie przeciwko HPV – skutecznie zabezpiecza przed nowotworem szyjki macicy. Polecane dziewczynkom w wieku 9- 14 lat.
                                                                                                                                         
Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu- chroni przed kleszczowym zapaleniem mózgu. Pełny 3- dawkowy cykl szczepienia gwarantuje uzyskanie odporności na okres 3 lat.

Oferta szczepień dostępna jest dla pacjentów Medicover oraz osób nie posiadających opieki medycznej w Medicover, dostępne w sklepie MediStore.com.pl.