Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Kliknij, aby pobrać dokument "Informacja o realizowanej strategii podatkowej" (2021)

Kliknij, aby pobrać dokument "Informacja o realizowanej strategii podatkowej" (2022)

Kliknij, aby pobrać dokument "Informacja o realizowanej strategii podatkowej" (2023)

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Medicover Sp. z o.o. [dalej: Medicover lub Spółka], Elford Sp. z o.o. [dalej: Elford] i Tordis Investments Sp. z o.o. [dalej: Tordis] tworzących podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1] [łącznie jako: Spółki lub PGK] została opracowana i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy.