Stanowisko Medicover wobec komunikatu Głównego Inspektora Pracy z dnia 23.03.2020

25.03.2020
Drodzy Klienci,
w związku z opublikowanym przez Głównego Inspektora Pracy komunikatem dotyczącym:
  • obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
  • obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
informujemy, że jest on jedynie propozycją skierowaną do pracodawców.

Jeśli pracodawca zastosuje się do wskazanych rekomendacji nie poniesie negatywnych konsekwencji ze strony Głównego Inspektora Pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal obowiązuje art. 229 kodeksu pracy, który wprowadza obowiązek przeprowadzania wskazanych w nim badań. Dopóki zapisy w tym artykule nie zostaną zmienione pracodawca, który chce nadal przeprowadzać te badania może je realizować.

Stanowisko Medicover w tej sprawie jest następujące:

  1. Decyzja o zastosowaniu się do komunikatu Głównego Inspektora Pracy leży wyłącznie po stronie pracodawcy.
  2. Medicover, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, jest nadal zobowiązany do dostarczania usługi Badań Medycyny Pracy w zakresie badań okresowych, kontrolnych czy wstępnych.

Zespół Medicover

Data dodania 25.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 06.10.2020