Ruszyła druga polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii

31.10.2017
Konkurs przeznaczony jest dla studentów i osób w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa. Zwycięzca otrzyma stypendium - 25 tys. złotych i możliwość odbycia stażu w Polsce lub w Szwecji. Termin zgłoszeń upływa 19.11 br.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA), to stypendium ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa oraz osób w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa, którzy zaprezentują najbardziej kreatywne rozwiązanie, mające na celu usprawnienie opieki nad osobami starszymi. W trakcie, będącego częścią nagrody, stażu, stypendysta ma szansę zdobyć rozległą wiedzę z wielu dziedzin opieki medycznej, szczególnie w zakresie opieki nad osobami starszymi. Dodatkowo, zwycięzca otrzymuje stypendium w wysokości 25 tys. złotych, a także możliwość przedstawienia swojego projektu przed Jej Wysokością Królową Szwecji. Pierwsza edycja konkursu w Polsce odbyła się w zeszłym roku.

Mój zwycięski pomysł polegał na stworzeniu organizacji, która łączyłaby ludzi chętnych nieść pomoc osobom starszym i seniorom. Organizacji, która spełniałaby marzenia seniorów, aby pokazać im, jak bardzo ważni są dla społeczeństwa i tym samym poprawić jakość ich życia – powiedziała Natalia Duszeńska, zwyciężczyni pierwszej edycji konkursu.

Do konkursu podchodzić można tylko indywidualnie. Zgłoszenia i pomysły dotyczyć mogą dowolnego projektu powiązanego z tematyką opieki nad osobami starszymi. Mogą to być koncepcje dotyczące rozwiązań systemowych, innowacyjnych metod opieki bądź rehabilitacji, przykłady udogodnień i wszelkie inne, których ideą jest podnoszenie jakości świadczonych usług i komfortu pracy w geriatrii. Aplikacje konkursowe wysyłać należy poprzez dedykowaną stronę internetową www.queensilvianursingaward.pl.

– Pierwsza edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zgłoszonych zostało ponad dwieście pomysłów na usprawnienie opieki nad osobami starszymi. Jesteśmy przekonani, że druga edycja będzie równie owocna – dodał Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover. – Takie inicjatywy jak Queen Silvia Nursing Award przyczyniają się do wzrostu świadomości znaczenia pielęgniarstwa, szczególnie geriatrycznego oraz zwiększenia prestiżu tego wymagającego i niezwykle potrzebnego zawodu.

Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award) to dar, który Swedish Care International przygotował dla Jej Wysokości Królowej Sylwii na jej siedemdziesiąte urodziny. Jego celem jest umożliwienie rozwoju i kreatywności pośród studentów pielęgniarstwa, którzy podejmują się w swojej karierze zawodowej opieki nad osobami starszymi i chorującymi na demencję. Jest także zachętą do dialogu i wymiany idei na temat poziomu opieki medycznej oraz geriatrii w Polsce oraz możliwościami jej rozwoju. Organizatorzy chcą także pokazać, że wykształcenie pielęgniarskie, zwłaszcza w za­kresie opieki nad osobami starszymi, prowadzi do pracy, która może być atrakcyjna i satysfakcjonująca.

Polska edycja nagrody Queen Silvia Nursing Award odbywa się pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Przeczytaj wywiad z Natalią Duszeńską, zwyciężczynią I edycji konkursu >>
Dowiedz się więcej na temat konkursu >>

Fundatorzy nagrody

Swedish Care International to wiodąca na rynku światowym instytucja specjalizująca się w opiece nad osobami starszymi oraz cierpiącymi na demencję. Działa w ośmiu krajach, prowadząc szkolenia i certyfikując organizacje zajmujące się seniorami.

Fundacja Medicover została powołana przez Grupę Medicover w poczuciu odpowiedzialności - by wypełniać misję społeczną. Głównymi zadaniami statutowymi Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy, kształtowanie społecznej świadomości o konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny, działalność skupiona jest na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa. 

Data dodania 31.10.2017
Data ostatniej aktualizacji 16.01.2019