Rekrutacja klauzula informacyjna newsletter HR

Klauzula informacyjna – newsletter HR

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Cele przetwarzania

Dostarczenie Newslettera „Praca w Medicover”

Podstawy prawne przetwarzania

Twoja zgoda

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
prawo dostępu do danych osobowych;
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medicover Sp. z o. o

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

- przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl

- przez e-mail: dok@medicover.pl

- telefonicznie: 500 900 500

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Monika Sobczyk Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

- przez e-mail: IOD@medicover.pl,

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby dostarczyć Ci Newsletter „Praca w Medicover”.

W ramach Newslettera będziemy między innymi wysyłać informacje o ofertach pracy oraz aktualności z wewnątrz firmy z zakładki praca: https://www.medicover.pl/uslugi-medicover/zobacz-co-u-nas-slychac  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości dotyczącej przesyłki Newslettera, oraz poprzez kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych podany w punktach 1 i 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię i Twój adres mailowy. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www, oraz preferencje wyrażone w serwisach i aplikacjach Medicover Polska.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

 • dostawcom usług IT,

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.)

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.