Realizacja Badań Medycyny Pracy w okresie sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem SARS-CoV-2

20.03.2020
Drodzy Klienci,
W związku z ogłoszoną sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i szeregiem ograniczeń o charakterze proceduralnym i organizacyjnym informujemy, że w dniach od 16 marca do 27 marca wprowadzamy następujące zmiany w realizacji Badań Medycyny Pracy:
  1. Badania profilaktyczne będą wykonywane jedynie osobom, którym z dniem 10 kwietnia 2020r. upływa termin ważności badań oraz osobom skierowanym na badanie wstępne i kontrolne, które pozytywnie przejdą wywiad medyczny przed wejściem do Centrum Medicover.
  2. Nie będą w tym czasie wykonywane badania odpłatne do uzyskania, np. pozwolenia na broń, amatorskiego prawa jazdy, badania uczniów i studentów.
  3. W niektórych naszych placówkach, w tym placówkach współpracujących, z uwagi na niedobór personelu medycznego lub odgórne decyzje lokalnych Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy badania Medycyny Pracy mogą być niemożliwe do wykonania w najbliższym czasie. Prosimy każdorazowo przed przyjściem na umówioną wizytę skontaktować się telefonicznie z placówką i potwierdzić realizację usług. Dane kontaktowe do placówek współpracujących znajdują się na stronie https://www.medicover.pl/placowki/

Jednocześnie informujemy, że w najbliższych dniach spodziewamy się decyzji Rządu dotyczącej zasad świadczenia Badań Medyny Pracy w okresie sytuacji epidemicznej.

Na konferencji prasowej w dniu 16.03 Wiceminister Janusz Cieszyński poinformował, że problemy z Medycyną Pracy zostaną rozwiązane w pakiecie ratunkowym dla firm, którym Rząd zajmie się w dniu 17.03. V-ce Minister Cieszyński zasugerował, że m.in. zostaną przedłużone terminy ważności orzeczeń.

Po wydaniu stosownych zaleceń przez Rząd dostosujemy swoje procedury w zakresie Medycyny Pracy. Na bieżąco będziemy również Państwa informować o dalszym postępowaniu.    

Ważne!

W chwili obecnej prosimy o kierowanie pracowników na Badania Profilaktyczne Medycyny Pracy wyłącznie w sytuacjach rzeczywiście niezbędnych.

Prosimy, aby na badania profilaktyczne nie zgłaszały się osoby, które w ostatnich 14 dniach wróciły z zagranicy lub/i przebywały w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS- CoV-2 oraz osoby poddane kwarantannie, a także osoby, które przebywają w Polsce, ale miały kontakt z osobami zarażonymi albo występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych, a w szczególności podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność, nadmierna potliwość, dreszcze, bóle mięśni, trudności z oddychaniem oraz ogólne osłabienie.

Zalecamy osobom znajdującym się w grupie ryzyka zakażeniem koronawirusem SARS–CoV-2 przełożenie wizyt na późniejszy termin oraz stosowanie się do wytycznych i pozostanie w domach.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.medicover.pl

Zespół Medicover

Data dodania 20.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 06.10.2020