Przeglądy predyspozycji genetycznych - nowość w ofercie

05.12.2016
Nowotwory złośliwe dotykają co roku ok. 157 tys. Polaków, a prawie 95 tys. Polaków umiera z ich powodu. \r\n30% przypadków ma podłoże genetyczne. Wykonaj Przegląd Predyspozycji Genetycznych. Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka!\r\n
Przeglądy predyspozycji genetycznych - nowość w ofercie
Dlatego dziś współczesna medycyna pozwala na wykrycie genów, które mogą predysponować pacjentów do chorób nowotworowych.

Pośród czynników ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe wymienia się m.in. styl życia, środowisko fizyczne i społeczne czy… obciążenie genetyczne. To właśnie ten ostatni czynnik jest szczególnie ważnym elementem u osób, które mają w rodzinie przypadki zachorowań na choroby nowotworowe.

Dlatego z myślą o jak najlepszej profilaktyce, oferujemy możliwość wykonania przeglądu predyspozycji genetycznych, w ramach którego pacjent w porozumieniu z lekarzem specjalistą może świadomie podjąć decyzję o działaniach zmniejszających ryzyko zachorowania na nowotwór.

NOWOŚĆ W OFERCIE MEDICOVER – PRZEGLĄDY PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH

 • Przegląd predyspozycji genetycznych „Chcę wiedzieć wszystko”
  W ramach przeglądu pacjenci mają możliwość zbadania ponad 60 genów zwiększających ryzyko zachorowania na 10 nowotworów

 • Przegląd predyspozycji genetycznych do raka jelita grubego.
  Analiza 25 genów zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego.

 • Przegląd predyspozycji genetycznych do raka piersi i raka jajnika
  Analiza 25 genów zwiększających ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika

 • Przegląd predyspozycji genetycznych do raka prostaty
  Analiza 5 genów zwiększających ryzyko zachorowania na raka prostaty.

Kto powinien wykonać przegląd predyspozycji genetycznych?

Przegląd predyspozycji genetycznych szczególnie zalecany jest osobom, które w rodzinach mają przypadki zachorowań na: raka jelita grubego, trzustki, piersi, jajników, prostaty, trzonu macicy, nerki, tarczycy, żołądka czy czerniaka.

Czym jest przegląd predyspozycji genetycznych?

Przeglądy Predyspozycji Genetycznych do nowotworów umożliwiają ocenę ryzyka zachorowania na raka. Celem badań jest wykrycie w DNA pacjenta mutacji genetycznych, które zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na konkretną chorobę.

Potwierdzenie obecności mutacji w DNA pozwala na wczesne wdrożenie odpowiedniej profilaktyki w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania oraz zaplanowanie badań w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu.

Jak wygląda przegląd predyspozycji genetycznych w Centrum Medicover?

Przegląd predyspozycji genetycznych jest realizowany podczas dwóch wizyt. Badanie genetyczne wykonuje się przy użyciu najnowszych metod analizy DNA (NGS - sekwencjonowanie nowej generacji). Zanim pacjent uda się do lekarza specjalisty, wypełnia otrzymaną na maila ankietę dotyczącą zachorowań na choroby nowotworowe w rodzinie.

Podczas pierwszej wizyty, pacjentowi zostanie pobrana krew. Na podstawie otrzymanych wyników badań oraz wypełnionej ankiety, specjalista z zakresu diagnostyki genetycznej wydaje opinię wraz indywidualnymi zaleceniami dla pacjenta, która przesłana zostaje do Centrum Medicover. Aby przeprowadzone badanie przyniosło zamierzone efekty i zwiększyło świadomość pacjenta na temat jego zdrowia, w ramach usługi przegląd predyspozycji genetycznych uwzględnia również drugą wizytę w centrum, podczas której pacjent wraz z lekarzem specjalistą omawia wyniki badań oraz zalecenia, a także ustala indywidualny plan profilaktyki w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworów.

Przeglądy predyspozycji genetycznych realizowane są w Centrum Medicover Jerozolimskie w Warszawie.

Więcej informacji o przeglądach i zakup online w MediStore.
Data dodania 05.12.2016
Data ostatniej aktualizacji 14.01.2019