Każdego roku wiele tysięcy osób ulega wypadkom. Do najczęstszych należą wypadki komunikacyjne oraz nieszczęśliwe zdarzenia w pracy i w domu. W świetle tych statystyk, umiejętność udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nabiera szczególnego znaczenia. Badania dowodzą, że odpowiednie przeszkolenie i organizacja działań służb ratowniczych, w tym służb ochotniczych, skutkują poprawą przeżywalności osób poszkodowanych w wypadkach oraz zmniejszają następstwa zdrowotne tych zdarzeń. 

Fundacja Medicover była organizatorem Mistrzostw Ratownictwa Medycznego dla Zakładowych Drużyn Ratowniczych „Bezpieczna Firma”. Akcja skierowana była do pracowników firm i przedsiębiorstw, i miała na celu promowanie wiedzy i aktywnych zachowań w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy i BHP oraz podnoszenia kwalifikacji zakładowych drużyn ratowniczych. Do tej pory odbyły się 4 edycje Mistrzostw.